Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Karel Havlíček-Borovský
Lidové noviny, 476, Fr 23.09.1921
 
Number Description (CZ)
Film dobře poslouží k říjnovým oslavám čelného našeho politika a novináře. Není to snad román ze života, jak si v nich libují Němci. Scény jsou to, význačné scény ze života Havlíčkova, dělané podle přírody, ale většinou podle historických obrazů a do nich vsunuto je vkusně několik podobizen i trochu jeho bibliografie, což je myšlenka šťastná. Divák uvidí tak věci, k nimž by na přednáškách nepřišel, tak titulní listy Národních Novin, Včely a j. Scénicky je proveden také první zpěv Křtu svatého Vladimíra, ač s prostředky nejskromnějšími, ve scéně u dvora přímo nemožně chudými.

Lidové noviny, 476, Fr 23.09.1921  
Programme — Programme (numbers)
Fr 23.09.1921 (uváděno Fr 23.09.1921–Fr 23.09.1921), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino – Karel Havlíček-Borovský; Péče o zdravé pokolení; Slovácký rok v Kyjově; Historické Brno
Lidové noviny, 476, Fr 23.09.1921
Sa 12.12.1925 (uváděno Sa 12.12.1925–Fr 18.12.1925), Kino Republika – Karel Havlíček-Borovský
Moravské noviny, 283, Sa 12.12.1925
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno