Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Štěstí na horách
 
Title (DE)
Winternachtstraum
 
Number Description (CZ)
Moser, Schneiderová, Lingen, W. A. Retty.
H. Moser, Th. Lingen, M. Schneiderová ve skvělé veselohře.
M. Schneider, W. A. Retty.
Moser, Lingen, Schneiderová.
127042
 
Number Description (DE)
Hans Moser, Magda Schneider, Theo Lingen, W. A. Retty.
Hans Moser - Theo Lingen.
Moser, Lingen, Romanovsky, M. Schneider im Wiener Lustspiel.
M. Schneider, W. Albach-Retty, H. Moser, Th. Lingen.
 
Genre
veselohra
Wiener Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 23.01.1942; Fr 23.01.1942 (uváděno Fr 23.01.1942–Mo 26.01.1942), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Sa 04.04.1942; Tu 07.04.1942; Su 05.04.1942; Sa 04.04.1942 (uváděno Sa 04.04.1942–Tu 07.04.1942), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Th 23.04.1942 (uváděno We 22.04.1942; Th 23.04.1942–Th 23.04.1942), Union; Cinema elektrique; Oko
Tu 29.09.1942 (uváděno Mo 28.09.1942; Tu 29.09.1942–Tu 29.09.1942; We 30.09.1942), Atlantik; Vlast
Fr 28.11.1941 (uváděno Fr 28.11.1941–Th 04.12.1941), Scala; Moskva; Bio Dopz
Tu 03.03.1942 (uváděno Tu 03.03.1942–Th 05.03.1942), Excelsior
Tu 05.10.1943 (uváděno Tu 05.10.1943–Th 07.10.1943), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tu 19.10.1943 (uváděno Tu 19.10.1943–We 20.10.1943), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
 
Film
Štěstí na horách, 1934; 1935
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno