Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Poslední soud?
Poslední soud
 
Title (DE)
Jüngste Gericht?, Das
 
Number Description (CZ)
K. Skroup, S. Nikoletti, A. Printner.
K. Skraup, S. Nikoletti, A. Pointner.
Veselý Wien-film. Karl Skraup, Gisa Wurm, Susi Nicoletti.
163184
 
Number Description (DE)
L. Straup, S. Nicoletti, A. Pointner.
Ein lustiger Wien-Film. K. Stramp, G. Wurm, Holt.
Ein Film der besten Unterhaltung. H. Holt, K. Straup, Wurm, O. Holzmann.
 
Genre
veselohra
Lustspiel
Ein lustiger Wien-Film
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 13.02.1942; Fr 13.02.1942 (uváděno Fr 13.02.1942–Th 19.02.1942), Scala; Moskva; Bio Dopz
Tu 28.04.1942; Th 30.04.1942; We 29.04.1942 (uváděno Mo 27.04.1942; Tu 28.04.1942; Th 30.04.1942–Th 30.04.1942), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Tu 01.09.1942 (uváděno Tu 01.09.1942–Th 03.09.1942), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Tu 15.09.1942 (uváděno Mo 14.09.1942; Tu 15.09.1942–Th 17.09.1942), Union; Cinema elektrique; Oko
Fr 12.06.1942 (uváděno Fr 12.06.1942–Mo 15.06.1942), Excelsior
Tu 28.12.1943 (uváděno December 1943–Th 30.12.1943), Avia; Slovan; Kino Avia
 
Film
Poslední soud?; Poslední soud, 1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno