Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Rukavička
 
Title (DE)
Handschuh, Der
 
Number Description (CZ)
Gollová, Korbelář, Fabiánová, Vnouček
O. Korbelář, N. Gollová, F. Kreuzmann
Při obsazování čelných rolí nového Lloydfilmu Rukavička narazil režisér J. A. Holman na zajímavý oříšek. Bylo mu obsaditi roli babičky. Ptáte se, v čem tkvěla nesnáz při obsazování této role? Zdá se vám, že český film má pro babičky řadu vhodných představitelek? Museli byste znáti děj filmu a zejména postavu babičky Klanicové, kterou již autor námětu, spisovatel Václav Řezáč, načrtl neobyčejně pevnými a zajímavými rysy. Stárnoucí dáma, vdova po důstojníku, která v měšťanském a možno říci v měšťáckém prostředí, jež ji obklopuje, jediná zachovává si krásný, čistý vztah k životu. Která mu rozumí, která jej má ráda. Právě toto chápání života sbližuje ji s vnučkou, činí ji mladou a půvabnou, odlišuje tuto roli od všech dosud vytvořených postav babiček. - Režisér J. A. Holman rozřešil problém zajímavým způsobem: svěřil úlohu čelné herečce vinohradského souboru Růženě Šlemrové, která dosud měla ve filmu štěstí na jediný, úzký odbor mondenních dám společnosti. Růžena Šlemrová přináší si do této role hereckou i společenskou jistotu, kterou okouzluje na jevišti, i zjev dámy velké společnosti. Navíc má v roli babičky Klanicové možnost, vyjádřiti nové citové odstíny, s nimiž se dosud ani na jevišti ani před kamerou nesetkala. Jisto je, že její role bude zajímavá po herecké stránce, že bude jedním z uměleckých přínosů nového komorního filmu.
"Známí sportovci ve filmu"
Stává se věru zřídka, že se ve filmovém ateliéru sejde tak vybraná sportovní společnost, jako tomu bylo onehdy ve Foja při natáčení nového Lloyd_filmu "Rukavička". Ve scéně, odehrávající se ve sportovním paláci, uzříme na bílém plátně m. j. šermířské mistry Jungmana, Kobose, Sokola a Rybku, lukostřelce Karolu, Leflera, Emanuela a ing. Kubu, cyklisty Rozvodu a Junga a vzpěrače Bečváře. Vidíme, že jde tedy vesměs o nositele mistrovských titulů a nejlepší representanty toho kterého sportovního odvětví. Z čelných funkcionářů byl při natáčení přítomen předseda Unie boxerů profesionálů Pondělíček a Jiří Hoyer; dále pod vedením prof. Škardy nastoupilo na hřiště, zbudované ve velkém ateliéru, dívčí družstvo Uncasu z praž. YMCA, které je mistrem basketballu. Zajímavým doplněním scén, natočených v ateliéru, budou záběry ze skutečného sportovního prostředí zimních lázní Axa, kde nastoupilo k natáčení na 400 borců plaveckého odboru Slavie; nescházel tu ani mistr Nesvadba, jehož skokanské umění budou moci diváci obdivovati na plátně. Jak vidno, vystřídala se slušná řada činných sportovců před kamerou Václava Hanuše, jenž natáčí "Rukavičku". Avšak i za kamerou stojí při tomto filmu muži sportu. Víme, že režisér filmu J. A. Holman byl automobilovým závodníkem a na jeho asistenta Vratislava Innemana se jistě mnozí sportovci pamatují z dob, kdy hrával v dresu Viktorie Žižkov.
 
Number Description (DE)
Ein lustiger Gesellschaftsfilm. In den Hauptrollen: Nataša Gollová, Otomar Korbelář, Vlasta Fabiánová. Tschechische Film, deutsche Übersetzung.
 
Genre
lustige Gesellschaftsfilm
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 20.02.1942 (uváděno Fr 20.02.1942–Su 22.02.1942; Mo 23.02.1942), Orania; Urania – Rukavička / Handschuh, Der
Fr 12.09.1941 (uváděno Fr 12.09.1941–Th 18.09.1941), Avia; Slovan – Rukavička / Handschuh, Der
Sa 14.11.1942 (uváděno Fr 13.11.1942; Sa 14.11.1942–Tu 17.11.1942), Jas; Jas Hussowitz – Rukavička / Handschuh, Der
Sa 05.12.1942 (uváděno Sa 05.12.1942–Su 06.12.1942; Mo 07.12.1942), Atlantik; Vlast – Rukavička / Handschuh, Der
Tu 01.08.1944; Tu 01.08.1944 (uváděno Tu 01.08.1944–Th 03.08.1944), Grand – Rukavička / Handschuh, Der
 
Film
Rukavička, 1941
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno