Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Veliký král
Velký král
 
Title (DE)
Grosse König, Der
 
Number Description (CZ)
Otto Gebühr, Kristina Söderbaum, Gustav Fröhlich, Paul Wegener.
Film Veit Harlana pro Tobis. O. Gebühr, Kr. Söderbaum, G. Fröhlich.
O. Gebühr, Kristina Söderbaumová, Gustav Fröhlich, Hans Nielsen, Paul Wegener, Henckels, Körber.
 
Number Description (DE)
127305
Der Veit Harlan-Film der Tobis. O. Gebühr, K. Söderbaum.
O. Gebühr, K. Söderbaum, G. Fröhlich.
Ein historische Ausstattungsfilm. O. Gebühr, Kristine Söderbaum, Gustav Fröhlich.
O. Gebühr, Kristina Söderbaumová, Gustav Fröhlich, Hans Nielsen, Paul Wegener, Henckels, Körber. Buch und Spielleitung: Veit Harlan.
Film der Nation.
Otto Gebühr.
 
Genre
historický velkofilm
 
Programme — Programme (numbers)
Th 02.04.1942; Tu 07.04.1942; Th 02.04.1942; Tu 31.03.1942 (uváděno Th 02.04.1942–Mo 20.04.1942), Scala; Moskva; Scala; Moskva; Moskva
Fr 15.05.1942; Fr 15.05.1942 (uváděno Fr 15.05.1942–Th 21.05.1942), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Sa 11.03.1944 (uváděno Sa 11.03.1944–Mo 13.03.1944), Atlantik; Vlast
Fr 23.10.1942; Fr 23.10.1942 (uváděno Fr 23.10.1942–Mo 26.10.1942), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Tu 22.12.1942 (uváděno Mo 21.12.1942; Tu 22.12.1942–We 23.12.1942), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
We 16.06.1943; Tu 15.06.1943 (uváděno We 16.06.1943–Th 17.06.1943), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Sa 19.06.1943 (uváděno Sa 19.06.1943–Mo 21.06.1943), Jas; Jas Hussowitz
Fr 04.09.1942 (uváděno Fr 04.09.1942–Th 10.09.1942), Excelsior
Su 03.10.1943 (uváděno Su 03.10.1943–October 1943), Starobrněnské kino; Loyal; Starobrněnské kino; Grand; Meteor; Meteor (Staré Brno); Svoboda
 
Film
Velký král; Veliký král, 1942
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno