Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Klíčící život
 
Number
Klíčící život I, kulturní film; kulturní drama
I. díl. Kulturní film v 6 jedn.; velkolepé kulturdní drama, I. díl.
Rovnost, 20, Tu 21.01.1919
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno