Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Konečně sami
 
Title (DE)
Endlich allein
 
Number Description (CZ)
Česká veselohra. N. Gollová, M. Homola, J. Plachta.
Česká veselohra! N. Gollová, R. Nasková, J. Marvan.
N. Gollová, Th. Pištěk, J. Plachta, J. Marvan, R, Nasková, M. Norrová v podařené veselohře
 
Number Description (DE)
Gollová, Homola im heim. Lustspiel.
132856
 
Genre
veselohra
Heimische Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 19.06.1942; Fr 19.06.1942 (uváděno Fr 19.06.1942–Th 25.06.1942), Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
Fr 14.02.1941 (uváděno Fr 14.02.1941−?), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Tu 16.05.1944; Tu 16.05.1944 (uváděno Tu 16.05.1944–Th 18.05.1944), Stadion; Dukla
Fr 21.11.1941 (uváděno Fr 21.11.1941–Su 23.11.1941), Atlantik; Vlast
Fr 06.09.1940; Fr 06.09.1940 (uváděno Fr 06.09.1940–Su 22.09.1940), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Fr 04.10.1940; Fr 04.10.1940 (uváděno Fr 04.10.1940–Th 10.10.1940), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Tu 20.04.1943 (uváděno Tu 20.04.1943–Th 22.04.1943), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Tu 20.04.1943, Starobrněnské kino; Loyal; Starobrněnské kino; Grand; Meteor; Meteor (Staré Brno); Svoboda
Tu 25.05.1943 (uváděno Tu 25.05.1943–Th 27.05.1943), Zora; Zora Hussowitz
Fr 23.07.1943 (uváděno Fr 23.07.1943–Th 29.07.1943), Moderna; Bio Moderna; Jalta
Tu 28.12.1943 (uváděno December 1943–Th 30.12.1943), Kino Dornych; Edison; Viktoria
 
Film
Konečně sami, 1940
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno