Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Vládce šelem
 
Title (DE)
Herr der Bestien, Der
 
Number Description (CZ)
Ha-dra-fi.
Nádherné drama o 5 jedn. V hlavní úloze Karel der Vogt a rozkošná Dora Bergnerová. První film s Hagenbeckovými dravci.
 
Number Description (DE)
Der grosse Raubtier-Sensationsfilm.
 
Genre
Nádherné drama
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 20.01.1922; Sa 21.01.1922; Su 22.01.1922 (uváděno Fr 20.01.1922; Sa 21.01.1922; Su 22.01.1922–Mo 23.01.1922; Tu 24.01.1922), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Sa 31.12.1921; Su 01.01.1922; Fr 30.12.1921 (uváděno Sa 31.12.1921; Su 01.01.1922; Fr 30.12.1921–Mo 02.01.1922), Excelsior
 
Film
Vládce šelem, 1921
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno