Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Prodaný dědeček
 
Title (DE)
Verkaufte Grossvater, Der
 
Number Description (CZ)
Josef Eichheim, Erna Fentsch, Winnie Markus, Oskar Sima.
Úspěšná německá veselohra. J. Eichheim, O. Sima
 
Number Description (DE)
Eichheim, Sima, Markus, Fentsch.
Kampf eines bayr. Dorfes. J. Eichheim.
137473
 
Genre
veselohra
Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
We 29.07.1942; Tu 28.07.1942; Mo 27.07.1942 (uváděno We 29.07.1942; Tu 28.07.1942–Th 06.08.1942; Fr 07.08.1942), Scala; Moskva; Bio Dopz
Fr 11.12.1942; Fr 11.12.1942 (uváděno Fr 11.12.1942–Mo 14.12.1942), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tu 25.05.1943 (uváděno Tu 25.05.1943–Th 27.05.1943), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
Tu 17.10.1944; Tu 17.10.1944 (uváděno Tu 17.10.1944–We 18.10.1944), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Tu 13.07.1943 (uváděno Tu 13.07.1943–Th 15.07.1943), Zora; Zora Hussowitz
Fr 22.01.1943 (uváděno Fr 22.01.1943–Mo 25.01.1943), Excelsior
Tu 12.10.1943 (uváděno Tu 12.10.1943–Th 14.10.1943), Avia; Slovan; Kino Avia
We 25.10.1944 (uváděno We 25.10.1944–Th 26.10.1944), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
 
Film
Prodaný dědeček, 1941; 1942
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno