Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Vše pro lásku
 
Original Title
Vše pro lásku
 
Country
Československo
 
Language
česky
 
Number
Vše pro lásku, veselohra
První film nové moravské výrobny v režii Mac Friče. V těchto dnech byla v brně založena nová produkční společnost Terrafilm, která se bude zabývati speciální výrobou hraných českých filmů. Jako první film natočí pro ni režisér Mac Frič drama pod prozatímním názvem >>Vše pro lásku<< s fotografií dra R. Miszkiewycze. Pro hlavní úlohy byli angažováni: Suzanne Marwille, M. Pavlíková, Valentin Šindler, známý z pražského rozhlasu jako strýček Křopal z Řepovan, František Klika A Oldřich Nový. S natáčením exteriérů započne se 20. t. m.; Vše pro lásku, první moravský film produkce Ferrafilm Brno, režie Mac Frič, fotogr. dr. Roman Miszkiewycz. Premiéra 23. října v bio Stadion v Brně. - Od pátku Stadion a Republika. - Dejme stranou veliké požadavky, kladené na filmovou veselohru, protože, přiznejme si to, opravdová komika beze slov, přece jenom ještě je pořád v rukách Chaplina a Friga. Nehledejme žádnou hloubku děje, protože bychom pak nemohli chtít nenucenou veselohru - ale postavme se před hotové a řekneme si: je to dobré, nad očekávání dobré. Režisér Frič přišel na dobrý nápad, nedostatky děje zasadit do krásného rámce, využíti bohatosti krajinné krásy, které u nás máme přece tolik a které jsme dosud v našich filmech dost postrádali. A spojit to, dovednosti vynalézavého fotografa, jakým se zde ukázal Miszkiewycz, který na malebných krojích hanáků nevidí drobnosti výšivek, ale celkový efekt barev a bělosti, přeměněných zde v hotový koncert černé a bílé. Exteriéry, jednoduché a přece na plátně tak bohaté na klidnou krásu venkova, přibližují nám tento film tak dokonale. Ne tedy lesk parket a saxofonů, ne nažehlené fraky s tvrdými náprsenkami, žádné divokosti dancingrů a varieté; raději něco prostšího a důkladnějšího. Libreto samo nepovídá nic zvláštního. Obyčejná veselohra se zápletkou bez hádanky, s nezbytnými hloupými situacemi pro smích a dobrým koncem. Zcela správně; není na tom aspoň nic "vymačkaného", není v tom těch strašných komických situací k pláči, kterými nás krmí cizí veselohry. Režisér Frič pracoval zde s dvojí soustavou herců: s nováčky a s osvědčenými rutinéry, jakými známe Zuzane Marwille a J. W. Speergera. Z. Marwille objevuje se zase jednou v poli roztomilého děvčete typu Irčina a sympaticky prochází celým dějem, až ke šťastnému konci po neblahém skoku do vody, který zde není ani tak tragicky odůvodněn, jak vypadá. J. W. Speerger, švihácký svůdce Petrs, zřejmě je spoután brzdou režie, úzkostlivě střežící druhou hlavní figuru, Douglasa Odkolka - Kliku. Fr. Klika, po prvé na plátně, ve dvojité roli jelimánka a sportsmana, ukazuje se starým rutinérem jevištní komiky, která v ruce zkušeného filmového režiséra povede Kliku k nejlepším úspěchům na plátně. Krópal - Sindler je rolí samou pro sebe. Zdá se to být u něho všecko tak samozřejmé, prosté a nenucené a v Krópalovi vyroste našemu filmu pěkná, typická figurka, která se dá v každé situaci dobře vidět - a zrovna tak Krópalka - pí. Běhavá. O. Zwachové se v nervosní roli klamané Petrsovy ženy rovněž dobře vedlo a režie může být spokojena, že k prvnímu filmu, který otevírá cestu do filmové produkce brněnské, pracovala vesměs s ensemblem dobrým a spolehlivým. Z menších rolí nesmíme zapomenout zmínit se o dobré komické postavičce Joséfkovi - Václ. Sindlerovi a těžkém trenérovi J. Hladkém. Obzvláštní zmínky zasluhuje pečlivost výběru zmíněných již exteriérů. Cosi filmového rusky důkladného a dovedného soustředili režisér Frič a dr. Miszkiewycz v tomto libretu průměrném filmu. Je to přímo defilé krásných přírodních snímků. Dovedné využití každé dobré rostlinky na mezi, klidná hra obilných těžkých klasů a moře obilných lánů - horké žně na Hané a veselá dožínková slavnost. Vše pod jásavým slunečným nebem vytvořuje srdečnou atmosféru veselého venkova. A tím ukazuje nám film "Vše pro lásku" obrat k novému, dobrému směru českého filmu, který daleko v mnohém nahradil by nám cizí i naše, mnohdy naprosto neztravitelné filmy.; I. mor. film; První moravský film: Vše pro lásku. Stréček Křópal z Břochovan, F. Klika, S. Marwille, J. W. Speerger v hlavních rolích.; První moravský film: Vše pro lásku. V hlavních úlohách: Stréček Křópal, F. Klika, J. W. Speerger, Suzanne Marwille a O. Zwachová.; 129488; Moravský film.
 
Year
1930
 
Cast
Valentin Šindler
Valentin Šindler
 
IMDB
www.imdb.com/title/tt0169369/
 
Resources
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno