Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Výstřel v pološeru
 
Title (DE)
Zwielicht
 
Number Description (CZ)
Viktor Staal, Carl Raddatz
Viktor Staal, Carl Raddatz, Paul Wegener
 
Number Description (DE)
Ruth Hellberg, Viktor Staal.
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 17.03.1944 (uváděno Fr 17.03.1944–Mo 20.03.1944), Avia; Slovan; Kino Avia
Th 06.11.1941 (uváděno Th 06.11.1941–We 12.11.1941), Moderna; Bio Moderna; Jalta
Tu 24.11.1942 (uváděno Tu 24.11.1942–Th 26.11.1942), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Fr 21.05.1943 (uváděno Fr 21.05.1943–Mo 24.05.1943), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
Tu 21.03.1944 (uváděno Tu 21.03.1944–Th 23.03.1944), Excelsior
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno