Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Toužím po tobě
 
Title (DE)
Ich sehne mich nach Dir
 
Number Description (CZ)
C. Hornová, T. Lingen, Sandrocková.
J. Graveure, C. Hornová, T. Lingen.
Horn. Graveure. Lingen.
Kamila Hornová.
143292
 
Number Description (DE)
138886
136358
 
Genre
Filmoperette
Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 28.02.1936; Sa 29.02.1936; We 04.03.1936 (uváděno Sa 29.02.1936; We 04.03.1936–Th 05.03.1936), Kapitol; Elite Kino
Tu 08.09.1936 (uváděno Tu 08.09.1936–Th 10.09.1936), Excelsior – Wochenschau
Th 25.03.1937 (uváděno Th 25.03.1937–Fr 26.03.1937), Avia; Slovan
Tu 30.06.1936 (uváděno Su 28.06.1936; Mo 29.06.1936; Tu 30.06.1936–Th 02.07.1936), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Fr 21.08.1936 (uváděno Fr 21.08.1936–Mo 24.08.1936), Orania; Urania
Sa 19.12.1936 (uváděno Fr 18.12.1936; Sa 19.12.1936–Mo 21.12.1936), Jas; Jas Hussowitz
 
Film
Toužím po tobě, 1934
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno