Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Záhadný Číňan
Záhadný Cinan
 
Title (DE)
unheimliche Chinese, Der
 
Number Description (CZ)
Sens. groteska o 5 dílech.
sensační drama o 6 jed.
 
Genre
sensační groteska
sensační drama
 
Programme — Programme (numbers)
We 04.01.1922; Tu 03.01.1922; Tu 03.01.1922 (uváděno Tu 03.01.1922–Th 05.01.1922; Fr 06.01.1922), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas
We 05.10.1921; Th 06.10.1921; Fr 07.10.1921 (uváděno We 05.10.1921–Fr 07.10.1921), Orania; Urania
 
Film
Záhadný Číňan, 1920
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno