Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Program publishing date
Fr 12.05.1944
Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944
Fr 12.05.1944
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 130, Fr 12.05.1944
 
Screening days (from)
Fr 12.05.1944
Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944
 
Screening days (to)
Th 25.05.1944
Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944
Th 18.05.1944
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 136, Th 18.05.1944
 
Cinema
Ufa OP – kino aktualit; O. P. Aktualitätenkino
Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944
 
Programme Description (CZ)
1. Německý týdeník. Nejnovější aktuality a zprávy z bojišť. 2. Aktualita. Český zvukový týdeník. 3. Soumrak nad močálem. Kulturní film o dobývání rašeliny. 4. Evropa týdeník čís. 59. Mezinárodní týdeník ze zemí nové Evropy. 5. Tanec a akrobacie. Kulturní film ze zajímavého světa varietního života. Denně 10-22 hod.

Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944  
Programme Description (DE)
1. Deutsche Wochenschau. Die neuesten Aktualitäten und Frontbildberichte. 2. Aktualita. Tschechische Ton-Wochenschau. 3. Dämmerung über dem Moor. Ein Kulturfilm über das schwere Leben der Torfbauern. 4. Europa-Woche Nr.59. Internationale Wochenschau aus den Ländern des neuen Europa. 5. Tanz und Akrobatik. Ein Kulturfilm aus der interessanten Welt des Varietés. Täglich 10-22 Uhr - Jugendfrei!

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 130, Fr 12.05.1944  
Audience
Mládež má přístup!
Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944
Jugendfrei
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 130, Fr 12.05.1944
 
Image Material

Moravské slovo, 112, Fr 12.05.1944

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 130, Fr 12.05.1944
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno