Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Program publishing date
Fr 23.06.1944
Moravské slovo, 148, Fr 23.06.1944
Su 25.06.1944
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 173, Su 25.06.1944
Fr 23.06.1944
Brünner Abendblatt, Fr 23.06.1944
 
Screening days (from)
Fr 23.06.1944
Moravské slovo, 148, Fr 23.06.1944
 
Screening days (to)
Th 29.06.1944
Moravské slovo, 153, Th 29.06.1944
 
Cinema
Ufa OP – kino aktualit; O. P. Aktualitätenkino
Moravské slovo, 148, Fr 23.06.1944
 
Programme Description (CZ)
1. Německý týdeník. Nejnovější aktuality a zprávy z bojišť. 2. Aktualita. 3. Od triumfálního oblouku k náměstí Pigale. Projížďka Paříží s kamerou. 4. Evropa týdeník čís. 65. Tanec, akrobacie, zpěv a mnoho jiného přináší varietní film: 5. Oponě vzhůru! čís. 2. Denně 10-22 hod.

Moravské slovo, 148, Fr 23.06.1944  
Programme Description (DE)
Deutsche Wochenschau / Aktualita /Vom Triumphbogen bis zum Platz Pigale/ Europa-Woche Nr.65 / Tanz, Akrobatik, Gesang und vieles and. Bringt der Varieté-Film: Vorhang auf! Nr. 2.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 173, Su 25.06.1944
1. Deutsche Wochenschau. Die neuesten Aktualitäten und Frontbildberichte. 2. Aktualita. Tschechische Tonbildschau. 3. Vom Triumphbogen bis zum Platz Pigale. Eine Reise mit der Kamera durch Paris. 4. Europa-Woche Nr.65. Internationale Wochenschau aus den Ländern des neuen Europa. 5. Tanz, Akrobatik, Gesang und vieles andere bringt: der Varieté-Film: Vorhang auf! Nr. 2.

Brünner Abendblatt, Fr 23.06.1944  
Audience
Mládež má přístup!
Moravské slovo, 148, Fr 23.06.1944
 
Image Material

Moravské slovo, 148, Fr 23.06.1944

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 173, Su 25.06.1944

Brünner Abendblatt, Fr 23.06.1944
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno