Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Bídníci
Bídníci (Les misérables.)
Die Elenden
 
Original Title
Misérables, Les
 
Genre
Foxův film
veledílo
 
Country
USA
 
Number
Bídníci (Les misérables.); Bídníci, Miserables, Les (Die Elenden); Menschen unter Menschen
Foxův film; veledílo; drama
Poprvé v Brně! Bídníci (Les misérables.) Nově zfilmovaný nesmrtelný román Victora Huga o 2 epochách. Nejpoutavější podívaná poslední doby, která po celém světě vzbudila neobyčejnou účast obecenstva všech tříd.; Dnes reprísa nejúspěšnějšího Foxova filmu Bídníci (Les misérables.) Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.; Nejúspěšnější Foxův film Bídníci (Les misérables.) Nesmrtelný román Victora Huga byl zfilmován ve dvou epochách. Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.; Veledílo dle románu Viktora Huga o 7 dílech.; Drama o 8 dějstvích, zpracováno podle nesmrtelného díla Viktora Huga >Miserables<. V hlavní úloze WILLIAM FARNUM.; Slavného Vikt. Huga světoznámý román v 9 odděl. Grossartiger Film nach dem Roman von Viktor Hugo in 7 Akten.
Menschen unter Menschen
Grossartiger Film nach dem Roman von Viktor Hugo in 7 Akten.
 
Year
1917
 
Producer
Fox Film Corporation
 
Directed by
Frank Lloyd
 
Cast
William Farnum
Hardee Kirkland
 
IMDB
http://www.imdb.com/title/tt0008305/
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno