Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Zděděné vášně
 
Number
Zděděné vášně, Otázka zda se dědí po rodičích, či nikoliv, je v tomto filmu dramaticky a živě vyřešena osudem dcery svůdné nevěstky.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno