Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
tragedie dospívajícího mládí
 
Number
Padlo jíní v jarní noci, Ida Wüstová; Tragedie dospívajícího mládí. V hlavní úloze: Ina Elbenova, Roland Varno.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno