Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Kateřina II., tak zvaná Velká
 
Number
Kateřina II., tak zvaná Velká, V tomto skvostně upraveném díle objevuje se nám život na petrohradském dvoře. Ve středu jednání stojí ve zvláštní kráse carevna Kateřina II. jako slavná panovnice, vynikajíc též v lásce, ve kteréž neznala žádných mezí, neboť poměry, jakéž na dvoře petrohradském v té době panovaly, převládaly všechen život. Jako prostá princezna zasnoubena byla Kateřina korunnímu princi Petrovi, jenž vězel v poutech favoritky své, a manželku docela nejen zanedbával, ale také veřejně haněl a odstrkoval. Avšak statečný Saltikov získal si lásku carevny a jednoho krásného dne oznamoval zvuk děl narození Pavla, budoucího dědice trůnu, o od té doby změnilo se chování Kateřiny. Náruživost její přestupovala všechny meze slušnosti a vynikající mužové oné doby ucházeli se o její náklonnost; byli též vyslyšeni. Krásný Orlov přepadl po smrti carevny Alžběty manžela Kateřiny a dal jej v zámku Ropsa zatknouti. Společně se svými bratry usmrtil jej pak a tím způsobem stala se Kateřina samovládkyní a byla korunována. Po Orlovi nastoupil hrabě Potemkin co milenec Kateřinin, zvláštní to druh hrdiny, pitomce a šibala, zatvrzelý hříšník, jemuž se podařilo získati carevně slávu a rozšíření říše. Zaslouží-li Kateřina pro vášnivosti hany, nelze jí vytýkati, neboť všeobecně uznává se, že získala Rusku vzdělání a pořádek, překonala nepřátele jeho a říši tu postavila do řady evropských velmocí.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno