Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Program publishing date
Th 09.02.1922
 
Screening days (from)
Th 09.02.1922
 
Screening days (to)
Sa 11.02.1922
 
Cinema
Apollo; O. P. Aktualitätenkino
 
Programme (numbers)
Výprava sira Shackletona k jižní točně
 
Programme Description (CZ)
Zajisté zajímati bude každého zpráva, že v nejbližších dnech předváděti se bude v kině tomto největší a nejsensačnější film >V ý p r a v a s i r a S h a c k l e t o n a k j i ž n í t o č n ě<. Nešťastný polární badatel zahynul tragickou smrtí 5. ledna t. r. na nové cestě do antarktických krajů. Přírodní snímky hrůzně krásných krajů věčného ledu a sněhu jsou opravdu ojedinělé.
 
Image Material

 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno