Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
skvělá filmová opereta
 
Number
Dokud Straussův valčík zní..., So lang noch ein Walzer vom Strauß erklingt...; So lang
Tonfilmoperette; zvukový film
Gustav Fröhlich, H. Junkermann, M. Paudlerová ve skvěl. zvuk. filmu. Německá mluva - český překlad.; Skvělá film. opereta v německé řeči, čes. titulky. Překrásná hudba, líbivé písně. G. Fröhlich, H. Junkermann, M. Paudler.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno