Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
velký letecký zvukový film
 
Number
U. S. 311, letecký velkofilm
Letecký velkof.; Velký letecký zvukový film v anglické verzi.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno