Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Sedm let neštěstí
 
Original Title
Seven years bad luck
 
Country
USA
Francie
 
Number
Sedm let neštěstí, 7 Jahre Unglück
Sensationeller Lacherfolg
Humoristický film, jakých až dosud bylo málo vytvořeno. Linder jest autorem a režisérem tohoto filmu a hraje zároveň hlavní úlohu. On netvoří grotesky, on tvoří humoristické črty a romány, v nichž dovede nakupiti a logicky spojiti své neodolatelné nápady s jedním účelem: pobavit a rozesmát. Zaručené bouře smíchu jak u mladých, tak u starých. Mit Max Lindner
7 let neštěstí, 7 Jahre Unglück
veselohra
veselohra mit Max Lindner
7 Jahre Unglück
mit Max Lindner
Sedm let neštěstí, veselohra
veselohra s Maxem Linderem.
 
Year
1921
 
Producer
Max Linder Productions
 
Directed by
Max Linder
 
Cast
Max Linder
Alta Allen
 
IMDB
www.imdb.com/title/tt0127834/
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno