Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Oběť žárlivosti
 
Original Title
Vynikající americké dílo z produkce Vitagraph. Drama řešící problém manželství.
 
Number
Oběť žárlivosti, drama
Vynikající americké dílo z produkce Vitagraph. Drama řešící problém manželství. Účinkují: Muž, žárlivostí zaslepený. - Žena, vroucně milující, - Synáček, plod čisté lásky, - Dobrodruh, bažící po paní domu, - Světačka, svádějící pána domu, - Vychovatelka, svedené děvče.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno