Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
detektivní snímek
 
Film
Vražda v ostrovní ulici, 1933
 
Number
Na zločinné dráze, detektivní snímek o 2 jedn.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno