Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
vědecký a výchovný film
 
Number
populární film o pohlavních nemocech; Pohlavní nemoce, jejich podstata a nebezpečí, Nový film o pohlavních nemocech. Film ukazuje v dokonalých a neobyčejně důmyslně sestavených obrazech vznik, postup i ničivé následky pohlavních nemocí, různé methody vyšetřování, statistické údaje rozšíření těchto nemocí atd. Promítané obrazy budou doprovázeny odborným výkladem, jehož účelem jest upozorniti obecenstvo na vše, co nutno věděti o pohlavních nemocech, a zároveň ukázati, jak třeba jednotlivci i nejširším vrstvám se chovati, aby jednak samy se chránily a jednak pomáhaly lékařům v boji proti tomuto nebezpečí.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno