Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
historické dílo
 
Number
Příběhy milenky Napoleonova syna, vévody Zákupského, Velkolepé hist. dílo.
Královna Karla anglická, Königin Karoline von England; Karoline, die Königin von England
Historischer Roman
Dějem i výpravou krásné historické dílo o 7 jednáních. V hlavních úlohách: karla Nelsenová, Ch. W. Kayser.; Výpravnou i dějem krásné historické dílo o 7 jednáních. Děj odehrává se na konci 17. a počátkem 18. století, líčí utrpení rozkošné princezny Karly Brunšvické, tehdejší zvrhlý a frivolný život anglické šlechty a intriky Lady Jerseyové. Hlavní představitelé děje: Karla Nelsenová ve dvou úlohách, Charles Willy Kayser, Erich Kaiser-Titz, Erich Riewe a j. die Fürstentragödie in 7 Akten "Königin Karoline von England" mit Karla Neisen, Charles Willy Kahser und Erich Kaiser-Titz in den Hauptrollen
Bratr František, Bruder Franziskus
Velké historické filmové dílo podle románu Jana Jorgensena pořízené na historických místech děje.
Orlík, vévoda Zákupský; Vévoda Zákupský (Orlík), Herzog von Reichstadt!, Der
Historischer Grossfilm; Tonfilmdrama
Historické monumentální filmové dílo ze života syna velkého Korsičana Napoleona Bonaparta. Veledílo slav. V. Turžanského, režiséra světoznámých filmů: Volha, Volha... a Carův kurýr. Něm. mluva - český překlad.; Podle románu Edm. Rostanda. Ein historisches monumentales Filmwerk aus dem Leben des Sohnes Napoleon Bonapartes des großen Korsen: Ein Tongroßfilm.; 143067
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno