Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
Epochální film
 
Number
Matyáš Sandorf I.; Matyáš Šandorf I., Mathias Sandorf I.; Graf Matthias Sandorf I.; neue Graf von Monte Christo I., Der
Abenteuerfilm
Ode dneška epochální film >>Matyáš Sandorf<<, podle slavného románu Julese Vernea. Dojemně a napínavě jest líčen osud tří spiklenců, kteří svůj život zasvětili vlasti. Žádné bolesti nebyli ušetřeni. Nesvědomitými a ziskuchtivými dobrodruhy prozrazeni, jsou zatčeni a odevzdáni soudu.
Zapadlý svět; Propadlý svět; Jan Orth, Versunkene Welt
historie
... epochální exklusivní film: Bývalý rakouský arcivévoda Jan Ort, jehož záhadné zmizení vylíčeno je v šestidílné hře Z a p a d l ý s v ě t.; Historie tragicky zmizelého Jana Orta při katastrofě lodi >Serpolette<, podle románu Ludvíka Biro.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno