Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Rut_(1934).txt
 
Quote category
Childhood (till 10 years)
 
Quote
LG: (...) mhm tak tady sou (..) jo jestli třeba e v té protektorátní
době e (.) jestli e ste viděla třeba jako když někoho vyvedli z kina
nebo nebo něco takového?

RM: no já né

LG: [mhm]

RM: [protože] jako děcko sem nebyla večer, že?

LG: jo

RM: ale moje maminka zažila razie (.) v kině, jo, že hledali (.) a
hlavně (.) kontrolovali, jestli mají obč- e jestli mají průkaz
nějakej, jo?

LG: mhm

RM: a e hlavně to bylo kvůli tomu (.) že hledali třeba (.) nežádoucí
osoby (.) Židi nebo něco takovýho

LG: mhm

RM: který měly zák- e zákaz že (.) chodit j- za války (.) takže ty
razie bývaly (.) že to se (.) uprostřed filmu rožlo všechno (.)
přestalo se hrát (.) vtrhli tam (.) ti gestapáci a (..) a vyváděli

LG: ee (..) byly ty razie jako (.) časté (.) v tom kině?

RM: no tak to nevim jestli byly častý, ale byly

LG: a viděla maminka teda i když někoho třeba vyvedli nebo tak?

RM: no určitě

LG: [jo]?

RM: [určitě] (..) vyvedli

LG: a během toho týdeníku (.) když se tam třeba objevil Hitler na
plátně nebo tak, tak reagovali na to ti diváci nějak?

RM: ne ne

LG: ne e? (..) em (...) když se teda ta končila válka ee když
končila ta válka, měnilo se nějak chování těch diváků v kině?

RM: to nevím [to už se ani]

LG: [nebo obecně]?

RM: do kina myslím moc nechodilo (.) když končila válka

LG: a kdy s- s- se teda jakoby ke konci války přestalo (.) jako (.)
chodit do toho kina? vy ste říkala, že ste přestala chodit do školy

RM: no ano ano (.) jak už byly (.) ty nálety častější

LG: [mhm]

RM: [to bylo] ee začátkem pětaštyřicátýho roku a koncem
štyřiaštyřicátýho (.) to už byly nále- e to už byly poplachy (.) a
to už ee (.) se lidi e báli chodit, protože určitě chodili ješče (.)
ale já si myslím, že už to bylo omezený aj všechno (...) protože to
měli lidi jiný starosti (.) než chodit do kina (.) za války se
necho- ke konci potom tančit nebo něco neexistovalo
 
Quote code (full)
01.01.352
 
Quote code
01.352
 
Interview code
41:132
 
Interview line
1110:1175
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno