Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Jaroslav_(1926).txt
 
Quote category
Childhood (till 10 years)
 
Quote
LG: e teď tu mám teda otázky, které se vztahují ee jakoby do věku
deseti let, jo se vás budu ptát. tak e jestli si vzpomenete kdy ste
byl poprvé v kině.

JB: no poprvé v kině no to sem byl e to si teda nevzpomenu poprvé,
že,

LG: hm jo.

JB: ale když sem byl malé, tak sem chodil s babičkou, já sem měl
strašně hodnou babičku, to byl anděl takové, tak vona byla chytrá
všechno, ale neuměla číst a psát,

LG: mhm

JB: ale jináč byla chytrá a ráda chodila do kina. a my sme chodili
právě tady do toho kina Lípa, jo, na tu Marxovu ulici, a vona tam
měla známýho jednoho, které tam trhal ty lístky které pouštěl tam a
vona mu vždycky prže sem byl malej, to bylo zakázaný do patnácti let
anebo co, chodily kontrole, jo esi tam není nejaké mladé, to svítili
takhle, svítili baterkama a to já sem se dycky schovával takhle, no
a vona tá babička dycky vona mu dycky řekla jako počkejte až se to
setmí a toto tak nás tam pustil, no. no jenomže vona neuměla číst a
já sem jí to četl ty titulky, jo.

LG: mhm

JB: no to víte to jak lidi byli nadšení no že sem jí to četl,
((smích))

LG: ((smích)) <no to si umí představit>. a v té době ste chodili jak
často do toho kina?

JB: prosim?

LG: jak často ste do toho kina chodil v té době?

JB: dost často, prže to nebylo televize anebo

LG: mhm

JB: takovýho, že, no tak rádijo sme měli, to je pravda,
 
Quote code (full)
01.01.352
 
Quote code
01.352
 
Interview code
49:18
 
Interview line
229:270
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno