Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Jaroslav_(1926).txt
 
Quote category
Late childhood and adolescence
 
Quote
LG: vy ste teda říkal, že ste chodil do toho náboženství k tomu
katechetovi a, promítaly se třeba někdy na faře filmy?

JB: na faře?

LG: no.

JB: na faře ne. no to se hrálo v kině normálně,

LG: mhm [já vim že ste říkal, že ste...]

JB: [zakoupili pro celou] třídu lístky, že, nebo pro celou tu školu,
jo, teď se šlo jako do toho kina to byla to italské film to bylo asi
v takovym sedmatřicátym anebo osumatřicátym roce golgota ((Golgota))
se to menovalo ten film. no a tam tam sem dostal vod katechety
facku, ale nic sem neudělal, prže přede mnou náké co stál nebo za
mnou tak dělal náké tyto,

LG: mhm

JB: skřeky, no a von si myslel že jako to dělám já a přišel a dal
mně facku. ((smích))

LG. jejda ((smích)). a bránil ste se nějak proti tomu? nebo řikal
ste mu něco?

JB: to já už nevim, já sem mu řikal no že sem nic nedělal no, von,
já sem byl dycky hodnej žák. já sem se moc neučil, ale známky sem
měl dost dobrý, prže sem tady vod kamaráda opisoval, jo.

LG: ((smích))

JB: von byl matematik, von měl matematiku, to von měl spočítaný za
chvilku, tak mně to dycky na lístečku dal, von to přečetl a měl to
spočítaný hned. ((smích))
 
Quote code (full)
01.02.353
 
Quote code
02.353
 
Interview code
49:113
 
Interview line
1020:1054
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno