Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Ludmila_(1920).txt
 
Quote category
Individual cinemas
 
Quote
LČ: a která kina ste v té době teda navštěvovala v těch do v těch
zhruba deseti letech? chodila ste i jinam, než jenom do těch
kasáren?

LŠ: no ano. tak to sme chodili taky do té elektory ((Elektra)),
anebo do...
 
Quote code (full)
02.01.05.09.355.185
 
Quote code
355.185
 
Interview code
54:31
 
Interview line
363:368
 
Cinema
Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno