Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Ludmila_(1920).txt
 
Quote category
Individual cinemas
 
Quote
LČ: a z těhlectěch menších kin, která eště ste navštěvovala?

LŠ: no potom do té Elektory ((Elektra)) tam na tom rohu té Šumavské
tam sme taky hodně chodili.
 
Quote code (full)
02.01.05.09.355.185
 
Quote code
355.185
 
Interview code
54:120
 
Interview line
1181:1184
 
Cinema
Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno