Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Marie_(1921).txt
 
Quote category
Habits and practices connected to the activity of cinemagoing
 
Quote
já vím, že málo, že
nám matka vždycky dala korunu a <nějaký na to> a, a když sem potom
se učila tak, já sem se učila štyry roky a nedostávala sem nic,
žádnou žádnej plat, že. to se nedostávalo,
 
Quote code (full)
04.06.373
 
Quote code
06.373
 
Interview code
14:83
 
Interview line
801:804
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno