Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
VIII. slet všesokolský v Praze
 
Number
VIII. slet všesokolský v Praze; VIII. slet všesokolský, Oficiální snímek ČOS. I. Slet dorostu. II. Hlavní dny všesokolského sletu.; Hlavní dny všesokolského sletu. Sletiště. Cvičení mužů - žen. - zahraničních hostů. - Slavnostní průvod Prahou.
VIII. slet všesokolský - cvičení žactva
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno