Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
grandiosní tragedie
 
Number
Nero, Grandiosní starověké drama o 10 dějstvích, scénované s dosud nebývalou nádherou. Mohutné výjevy, jako strašlivá zkáza starého Říma, přivoděná zločinnou rukou tyranského císaře Nerona - ukrutné pronásledování křesťanů, vydaných lvům na pospas - hýřivé hostiny zpustlého císařského dvora a j. uvádějí v úžas diváky celého světa.; Nero, ukrutný tyran Římanů. Grandiosní tragedie o 10 dílech. Der blutige Tyrann der Römer. Grossartige Tragödie in 10 Abteilungen.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno