Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Name
Moderna
Bio Moderna
Jalta
 
Current address
Dominikánské náměstí
 
District
Nové Sady
Brno město
 
Programme
We 02.10.1929 (uváděno Fr 27.09.1929–Fr 04.10.1929), Lež Niny Petrovny / wunderbare Lüge der Nina Petrowna, Die
Sa 05.10.1929 (uváděno Sa 05.10.1929–Tu 08.10.1929), Bílá noc
We 09.10.1929 (uváděno We 09.10.1929–Fr 18.10.1929), Erotikon; Eroticon
Sa 19.10.1929 (uváděno Sa 19.10.1929–Fr 25.10.1929), Pes baskerwilský / Hund von Baskerville, Der
Sa 26.10.1929 (uváděno Sa 26.10.1929–Fr 01.11.1929; Sa 02.11.1929), Milostná dobrodružství bar. Trenka; Milostná dobrodružství barona Trenka / Baron Trenks Liebesabenteuer (Der Ring der Kaiserin).
Su 03.11.1929 (uváděno Su 03.11.1929–Fr 08.11.1929), Zděděné vášně
Sa 09.11.1929 (uváděno Sa 09.11.1929–Su 10.11.1929; Mo 11.11.1929), Jarní vášně
Tu 12.11.1929 (uváděno Tu 12.11.1929; Mo 11.11.1929–Fr 15.11.1929), Já ručku líbám Vám, madam
Sa 16.11.1929 (uváděno Sa 16.11.1929–Fr 22.11.1929), Poručík Jejího Veličenstva
Sa 23.11.1929 (uváděno Sa 23.11.1929–Fr 29.11.1929), Hříčky císařovny / Spielreihen einer Kaiserin, Die; Spielerein einer Kaiserin, Die
Sa 30.11.1929 (uváděno Sa 30.11.1929–Tu 10.12.1929), Žena na měsíci / Frau im Mond, Die
We 11.12.1929 (uváděno We 11.12.1929–Fr 13.12.1929), Sensace v zimní zahradě
Sa 14.12.1929 (uváděno Sa 14.12.1929–Tu 17.12.1929), Láska korunního prince
We 18.12.1929 (uváděno We 18.12.1929–Fr 20.12.1929), Noc po zradě
Sa 21.12.1929 (uváděno Sa 21.12.1929–Tu 24.12.1929), Panenka pro štěstí 1929
We 25.12.1929 (uváděno We 25.12.1929–Tu 31.12.1929), Země bez žen
We 01.01.1930 (uváděno We 01.01.1930−?), Hra vášně
Sa 04.01.1930 (uváděno ?−Fr 10.01.1930), S. O. S. Souboj srdcí / Sos (Zweikampf der Herzen.)/ S.O.S. (Zweikampf der Herzen.)
Sa 11.01.1930 (uváděno Sa 11.01.1930–Tu 14.01.1930), Sensace v zimní zahradě
We 15.01.1930 (uváděno We 15.01.1930–Fr 24.01.1930), Bílé peklo / weiße Hölle, Die
Sa 25.01.1930 (uváděno Sa 25.01.1930–Tu 28.01.1930), Dívka z Černého lesa
We 29.01.1930 (uváděno We 29.01.1930–Tu 04.02.1930), Narkosa (Dopisy neznámé)
We 05.02.1930 (uváděno We 05.02.1930–Tu 11.02.1930), Žena nad propastí; Ženy nad propastí
We 12.02.1930; We 12.02.1930 (uváděno ?−Tu 18.02.1930), Světice a její blázen / heilige und ihr Narr, Die
We 19.02.1930; We 19.02.1930 (uváděno We 19.02.1930–Th 20.02.1930; Fr 21.02.1930), Volání severu / Ruf des Nordens, Der
Fr 21.02.1930; Sa 22.02.1930 (uváděno Fr 21.02.1930; Sa 22.02.1930–Mo 24.02.1930; Tu 25.02.1930), Láska bratra Bernarda
Tu 25.02.1930; We 26.02.1930 (uváděno Tu 25.02.1930; We 26.02.1930–Th 27.02.1930; Fr 28.02.1930), Milenky dobrodruha / Geliebte des Hochstablers, Die
Fr 28.02.1930; Sa 01.03.1930 (uváděno Fr 28.02.1930; Sa 01.03.1930–Th 13.03.1930; Tu 11.03.1930), Procitnutí jara / Frühlings-Erwachen
We 12.03.1930 (uváděno We 12.03.1930–Fr 14.03.1930), Útěk z pekla
Fr 14.03.1930; Sa 15.03.1930 (uváděno Fr 14.03.1930; Sa 15.03.1930–Su 23.03.1930), Bílé peklo / weiße Kölle von Piz Palü, Die
Tu 25.03.1930 (uváděno Tu 25.03.1930–Th 27.03.1930), Veselý vdovec / lustige Witwer, Der
Fr 28.03.1930; Tu 01.04.1930; Fr 04.04.1930; Mo 07.04.1930 (uváděno Fr 28.03.1930–Su 06.04.1930; Mo 07.04.1930), Šepot noci
Tu 08.04.1930; Sa 05.04.1930; We 09.04.1930; We 16.04.1930; Sa 19.04.1930; Tu 22.04.1930; Th 24.04.1930 (uváděno Tu 08.04.1930–Th 24.04.1930), Bílý ďábel
Fr 25.04.1930; Th 01.05.1930; Sa 26.04.1930 (uváděno Fr 25.04.1930–Th 01.05.1930; Th 01.05.1930), Manželství ve třech / Ehen zu dritt
Sa 03.05.1930; Fr 02.05.1930; Sa 03.05.1930 (uváděno Sa 03.05.1930; Fr 02.05.1930–Mo 05.05.1930), Ve víru Paříže
Tu 06.05.1930; We 07.05.1930; Th 08.05.1930; Fr 09.05.1930; Sa 10.05.1930; Mo 12.05.1930 (uváděno Tu 06.05.1930–Mo 12.05.1930), Touha
Tu 13.05.1930; We 14.05.1930; Th 15.05.1930; Fr 16.05.1930; Sa 17.05.1930; Mo 19.05.1930 (uváděno Tu 13.05.1930–Mo 19.05.1930), Symfonie hor; Symfonie hor. (Posvátné tři studně.) / hl. drei Brunnen, Die
Tu 20.05.1930; We 21.05.1930; Th 22.05.1930; Sa 24.05.1930; Mo 26.05.1930 (uváděno Tu 20.05.1930−?), Ticho lesa
Tu 27.05.1930; We 28.05.1930; Th 29.05.1930 (uváděno Tu 27.05.1930–Th 29.05.1930), Jeho tři milenky
Fr 30.05.1930; Sa 31.05.1930 (uváděno Fr 30.05.1930−?), Kříž v bahně. (Láska bratří Rottových.)
Tu 01.07.1930 (uváděno ?−Th 03.07.1930), Cikánský primáš
Fr 04.07.1930 (uváděno Fr 04.07.1930–Mo 07.07.1930), Ztracená vlast / Dornenweg einer Fürstin
Tu 08.07.1930 (uváděno Tu 08.07.1930–Th 10.07.1930), Ztracená manželka
Fr 11.07.1930 (uváděno Fr 11.07.1930–Mo 14.07.1930), Ať pukne konkurence
Tu 15.07.1930 (uváděno Tu 15.07.1930–Th 17.07.1930), Dnes hraje Strauss / Heut spielt der Strauss
Fr 18.07.1930 (uváděno Fr 18.07.1930–Mo 21.07.1930), Hanba
Tu 22.07.1930 (uváděno Tu 22.07.1930–Th 24.07.1930), Výstřel ve velké opeře
Fr 25.07.1930 (uváděno Fr 25.07.1930–Mo 28.07.1930), Kočičí lávka
Tu 29.07.1930 (uváděno Tu 29.07.1930–Th 31.07.1930), Osudem pronásledovaní / Die vom schicksal Verfolgten
Fr 01.08.1930 (uváděno ?−Mo 04.08.1930), Patriot Emil Jannings
Tu 05.08.1930 (uváděno Tu 05.08.1930–Th 07.08.1930), Láska a vášeň Jiřího Gardena / Liebe und Leidenschaft des Georg Garden
Fr 08.08.1930 (uváděno Fr 08.08.1930–Mo 11.08.1930), Quartier Latin / Quartier Latin (Paris, du Stadt der Liebe)
Tu 12.08.1930 (uváděno Tu 12.08.1930–Th 14.08.1930), Žena a kněz
Sa 16.08.1930 (uváděno Sa 16.08.1930–Mo 18.08.1930), Fantom štěstí
Tu 19.08.1930 (uváděno Tu 19.08.1930–Th 21.08.1930
Fr 22.08.1930 (uváděno Fr 22.08.1930–Mo 25.08.1930), Šílená vášeň
Sa 30.08.1930 (uváděno Fr 29.08.1930–Mo 01.09.1930), Dunajský valčík
Tu 02.09.1930, Pod knutou Moskvy
We 01.10.1930 (uváděno We 01.10.1930–Th 02.10.1930), Bratrská nenávist
Fr 03.10.1930 (uváděno Fr 03.10.1930–Mo 06.10.1930), Manželská stávka
Tu 07.10.1930 (uváděno Tu 07.10.1930–Mo 13.10.1930), Žena, jež na tě nikdy nezapomene; Žena, jež tě nikdy nezapomene / Es gibt eine Frau, die Dich niemals vergißt
Tu 14.10.1930 (uváděno Tu 14.10.1930–Mo 20.10.1930), Ó dívenko, má dívenko, jak mám tě rád
Sa 25.10.1930; Sa 25.10.1930; Sa 01.11.1930; Th 23.10.1930 (uváděno Th 23.10.1930–Th 13.11.1930), Zpívající město / singende Stadt, Die
Fr 14.11.1930; Fr 14.11.1930; Fr 14.11.1930 (uváděno Fr 14.11.1930–Th 27.11.1930), Parcarola (Požár v opeře); Barcarola (Požár v opeře) / Brand in der Oper, Der
Fr 28.11.1930; Fr 28.11.1930; Mo 01.12.1930; Fr 28.11.1930 (uváděno Fr 28.11.1930–Tu 09.12.1930; Mo 08.12.1930), Jednou ku každému přijde láska; Jednou ke každému přijde láska / Zu jedem kommt einmal die Liebe
We 10.12.1930; We 10.12.1930; Mo 08.12.1930 (uváděno Tu 09.12.1930–Tu 23.12.1930), Na randez-vou dnes éně přijď; Na randez vous dnes přijď; Na randevous ke mně přijď; Na rendez-vous ke mně přijď / Komm zu mir zum Randez-vous
We 24.12.1930; Tu 23.12.1930; We 24.12.1930 (uváděno Th 25.12.1930; We 24.12.1930–Mo 05.01.1931), Čikošská baronka / Zirkusbaroneß/ Csikobaroneß, Die
Fr 02.01.1931; Th 01.01.1931 (uváděno ?−Mo 05.01.1931), Cikošská baronka
Tu 06.01.1931; Fr 09.01.1931; Tu 06.01.1931 (uváděno Tu 06.01.1931–Mo 19.01.1931), Hai Tang; Hai-Tang
Tu 06.01.1931; Su 04.01.1931 (uváděno Tu 06.01.1931–Sa 17.01.1931), Hai Tang / Hai Tang (Der Weg zur Schande)
Su 18.01.1931 (uváděno Su 18.01.1931–Th 05.02.1931), Bouře nad Mont Blanckem / Stürme über den Mont Blanc; Stürme über dem Mont Blanc
Tu 20.01.1931; Fr 23.01.1931; Tu 20.01.1931 (uváděno Tu 20.01.1931–Th 05.02.1931), Bouře nad Mont Blancem
Fr 06.02.1931; Tu 10.02.1931; Tu 17.02.1931; Fr 06.02.1931; Fr 06.02.1931 (uváděno Fr 06.02.1931–Th 19.02.1931), Pán na objednávku
Fr 06.02.1931 (uváděno Fr 06.02.1931–Th 19.02.1931), Herr auf Bestellung, Der
Fr 20.02.1931; Tu 24.02.1931; Fr 27.02.1931; Fr 20.02.1931; Fr 20.02.1931 (uváděno Fr 20.02.1931–Sa 28.02.1931), 7 dnů neštěstí; 7 dní štěstí; Sedm dní štěstí
Fr 20.02.1931 (uváděno Fr 20.02.1931–Mo 02.03.1931), Sieben Tage Blüd
Tu 03.03.1931; Fr 06.03.1931; Tu 10.03.1931; Tu 03.03.1931; Tu 03.03.1931 (uváděno Tu 03.03.1931–Mo 23.03.1931), Aféra plukovníka Redla
Tu 03.03.1931 (uváděno Tu 03.03.1931–Mo 23.03.1931), Affäre des Obersten Redl, Die
Tu 17.03.1931, Aféra plukovníka Redla
Tu 24.03.1931; Fr 27.03.1931; We 01.04.1931; Tu 24.03.1931; Tu 24.03.1931 (uváděno We 01.04.1931; Tu 24.03.1931–Th 02.04.1931), Markýza Pompadour; Markýza Poumpadour / Marquise Pompadour
Tu 24.03.1931 (uváděno Tu 24.03.1931–Th 02.04.1931), Markýza Pompadour; Markýza Poumpadour / Marquise Pompadour
Fr 03.04.1931 (uváděno Sa 04.04.1931–Th 16.04.1931), Sturm im Wasserglas, Der
Sa 04.04.1931; Fr 10.04.1931; Sa 04.04.1931; We 08.04.1931; Sa 04.04.1931 (uváděno Sa 04.04.1931–Th 16.04.1931), Bouře ve sklenici vody
Fr 17.04.1931; Fr 17.04.1931; Fr 17.04.1931 (uváděno Fr 17.04.1931–Th 23.04.1931), Ve Vídni jsem kdysi miloval děvčátko; Ve Vídni miloval jsem děvčátko
Fr 17.04.1931 (uváděno Fr 17.04.1931–Th 23.04.1931), Liebesmanöver
Fr 24.04.1931; Fr 01.05.1931; Fr 24.04.1931; Fr 24.04.1931; Sa 02.05.1931; Mo 04.05.1931 (uváděno Fr 24.04.1931–Mo 04.05.1931), Vrah Dimitrij Maramazov; Vrah Dimitrij Karamazov; Vrah Karamazov
Fr 24.04.1931 (uváděno Fr 24.04.1931–Mo 04.05.1931), Mörder Dimitrij Karamasow, Der
Tu 05.05.1931 (uváděno ?−Th 21.05.1931), Ariane; Ariana
Tu 05.05.1931; Tu 05.05.1931; Tu 05.05.1931; Fr 15.05.1931; Tu 19.05.1931 (uváděno Tu 05.05.1931–Th 21.05.1931), Ariane; Ariana; Arianne / Ariane
Fr 22.05.1931; Fr 22.05.1931; Fr 22.05.1931 (uváděno Fr 22.05.1931–Mo 01.06.1931), Masopustní víla
Fr 22.05.1931 (uváděno Fr 22.05.1931–Tu 02.06.1931), Faschingsfee
Tu 02.06.1931 (uváděno Tu 02.06.1931–Th 11.06.1931), Tingel - Tangel; Tingl - Tangl; Tingl Tangl
Fr 12.06.1931 (uváděno Fr 12.06.1931–Th 18.06.1931), Čepobití na Rýnu
Fr 19.06.1931 (uváděno Fr 19.06.1931–Th 25.06.1931), Muž, který spáchal vraždu; Muž, jenž spáchal vraždu...
Fr 26.06.1931 (uváděno Fr 26.06.1931–Tu 02.06.1931), Královna jedné noci
Fr 03.07.1931 (uváděno Fr 03.07.1931–Th 09.07.1931), Firma se žení
Fr 10.07.1931 (uváděno Fr 10.07.1931−?), 1928 Th 16.07.1931), V ráji valčíků / Walzerparadies
Fr 17.07.1931 (uváděno Fr 17.07.1931–Th 23.07.1931), Pension Schoeller; Pension Schöller / Pension Schöller
Fr 24.07.1931 (uváděno Fr 24.07.1931–Th 30.07.1931), On a jeho sestra
Fr 31.07.1931 (uváděno Fr 31.07.1931–Mo 10.08.1931), Na záletech / Seitensprünge
Fr 14.08.1931 (uváděno Fr 14.08.1931–Th 20.08.1931), Hledají se tanečnice pro jižní Ameriku
Fr 21.08.1931; Fr 21.08.1931 (uváděno Fr 21.08.1931–Th 03.09.1931), Poslední bohém
Tu 01.09.1931 (uváděno ?−Th 03.09.1931), Poslední bohém / letzte Bohéme, Der; Letzte Bohemien, Der
Fr 04.09.1931; Fr 04.09.1931 (uváděno Fr 04.09.1931–Th 10.09.1931), Její první ples / Ihr erster Ball
Fr 11.09.1931; Fr 11.09.1931 (uváděno Fr 11.09.1931–Th 17.09.1931), Žena, o níž se mluví / Frau, von der man spricht, Die
Fr 18.09.1931; Fr 18.09.1931 (uváděno Fr 18.09.1931–Mo 21.09.1931), Box: Schmeling-Stribbling / Der Weltmeister - Boxkampf Schmeling-Stribbling; P. D. C. žurnál / sensat. Sportfilme
Tu 22.09.1931; Tu 22.09.1931 (uváděno Tu 22.09.1931–Mo 05.10.1931), Její malý hřích / kleine Seitensprung, Der
Tu 06.10.1931; Tu 06.10.1931 (uváděno Tu 06.10.1931–Th 15.10.1931), Má sestřenka z Varšavy / Meine Kusine aus Warschau/ Meine Cousine aus Warschau; Cousine aus Warschau, Die; Závody na Masarykově okruhu / Masarykring-Autorennen
Fr 16.10.1931; Fr 16.10.1931 (uváděno Fr 16.10.1931–Th 22.10.1931), Dáma a její šofér / Dame und ihr Chauffeur, Die
Fr 23.10.1931; Fr 23.10.1931 (uváděno Fr 23.10.1931–Mo 02.11.1931), Panna v nesnázích / Jungfrau in Nöten
Tu 03.11.1931; Tu 03.11.1931 (uváděno Tu 03.11.1931–Th 12.11.1931), Moje žena dobrodružka / Meine Frau, die Hochstaplerin
Fr 13.11.1931; Fr 13.11.1931 (uváděno Fr 13.11.1931–Th 19.11.1931), Služba je služba / Dienst ist Dienst
Fr 20.11.1931; Fr 20.11.1931 (uváděno Fr 20.11.1931–Th 26.11.1931), Fantom závodní dráhy / Phantom der Rennbahn
Fr 27.11.1931; Fr 27.11.1931 (uváděno Fr 27.11.1931–Th 03.12.1931), Každý chce jen Eriku / Jeder fragt nach Erika
Fr 04.12.1931; Fr 04.12.1931 (uváděno Fr 04.12.1931–Mo 14.12.1931), Madame má vycházku / Madame hat Ausgang
Tu 15.12.1931; Tu 15.12.1931 (uváděno Tu 15.12.1931–Th 24.12.1931), Smolař / Pechvogel, Der
Th 24.12.1931; Th 24.12.1931 (uváděno Fr 25.12.1931–Th 31.12.1931), Omlazený Adolar / verjüngte Adolar, Der
Fr 01.01.1932; Sa 02.01.1932 (uváděno Fr 01.01.1932–Mo 11.01.1932), Sladké tajemství / Süsses Geheimnis, Ein
Tu 12.01.1932; Mo 11.01.1932 (uváděno Tu 12.01.1932–Mo 18.01.1932), Povedený hříšník / Brave Sünder, Der
Tu 19.01.1932; Tu 19.01.1932 (uváděno Tu 19.01.1932–Mo 25.01.1932), Konto X; Přednosta kanceláře; Conto X / Herr Bürovorsteher, Der (Konto X)
Tu 26.01.1932; Tu 26.01.1932 (uváděno Tu 26.01.1932–Th 11.02.1932), Pudr a benzin / Puder und Benzin
Fr 12.02.1932; Fr 12.02.1932 (uváděno Fr 12.02.1932–Th 18.02.1932), Nezvaný host / Unbekannte Gast, Der
Fr 19.02.1932 (uváděno Fr 19.02.1932–Th 25.02.1932), Mé srdce touží po lásce
Fr 26.02.1932; Fr 26.02.1932 (uváděno Fr 26.02.1932–Th 03.03.1932), Weekend v ráji
Fr 04.03.1932; Sa 05.03.1932 (uváděno Fr 04.03.1932–Th 10.03.1932), Udavač / Zinker, Der
Fr 11.03.1932 (uváděno Fr 11.03.1932–Th 24.03.1932), 2 srdce s 1 tepem
Fr 25.03.1932; Fr 25.03.1932 (uváděno Sa 26.03.1932–Th 31.03.1932), Skandál v aréně / Skandal in der Arena
Fr 01.04.1932; Th 31.03.1932 (uváděno Fr 01.04.1932–Th 07.04.1932), Bez peněz to jde také / Man braucht kein Geld
Fr 08.04.1932; Fr 08.04.1932 (uváděno Fr 08.04.1932–Th 14.04.1932), Matka kompanie / Mutter der Kompagnie, Die
Fr 15.04.1932; Th 14.04.1932 (uváděno Fr 15.04.1932–Th 21.04.1932), Cylindr pro štěstí / Jonathans Glückszylinder
Fr 22.04.1932; Th 21.04.1932 (uváděno Fr 22.04.1932–Th 28.04.1932), Děvče z Montparnassu / Mädel von Montparnass, Das
Fr 29.04.1932; Th 28.04.1932 (uváděno Fr 29.04.1932–Mo 09.05.1932), Hokuspokus / Hokuspokus
Tu 10.05.1932; Tu 10.05.1932 (uváděno Tu 10.05.1932–Th 12.05.1932), Aféra plukovníka Redla / Fall der Obersten Redl, Der
Fr 13.05.1932; Th 12.05.1932 (uváděno Fr 13.05.1932–Th 19.05.1932), Flétnový koncert v Sanssouci / Flötenkonzert von Sanssouci, Der
Fr 20.05.1932; Th 19.05.1932 (uváděno Fr 20.05.1932–Th 26.05.1932), Ať žije svoboda! / Es lebe die Freiheit
Fr 27.05.1932; Fr 27.05.1932 (uváděno Fr 27.05.1932–Th 02.06.1932), Načeradec, král kibiců / Načeradec, der König der Kiebitze
Fr 03.06.1932 (uváděno Fr 03.06.1932–Th 16.06.1932), Prchající stíny / Fliehende Schatten
Fr 17.06.1932; Th 16.06.1932 (uváděno Fr 17.06.1932–Mo 27.06.1932), Jednou bych nechtěl mít starosti / Einmal möcht ich keine Sorgen haben
Tu 28.06.1932; Tu 28.06.1932 (uváděno Tu 28.06.1932–Mo 11.07.1932), Auto jen pro dva; Auto jenom pro dva / Zwei in einem Auto
Tu 12.07.1932 (uváděno Tu 12.07.1932–Mo 18.07.1932), On a jeho sluha (Neříkej, že tě miluji)
Tu 19.07.1932 (uváděno Tu 19.07.1932–Mo 25.07.1932), Vězeň na Bezdězi
Tu 26.07.1932 (uváděno Tu 26.07.1932–Mo 01.08.1932), Schmelling - Sharkey
Tu 26.07.1932 (uváděno Tu 26.07.1932–Mo 01.08.1932), Schmelling - Sharkey
Tu 02.08.1932 (uváděno Tu 02.08.1932−?), Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa
Fr 12.08.1932 (uváděno Fr 12.08.1932–Th 25.08.1932), Čtyři z bobu 13
Fr 26.08.1932 (uváděno Fr 26.08.1932–Su 04.09.1932), Excelence bere míru (Hasenklein za nic nemůže)
Tu 06.09.1932 (uváděno Tu 06.09.1932–Mo 19.09.1932), Johan Strauss c. a k. dvorní kapelník; 3. Masarykův okruh
Tu 20.09.1932 (uváděno Tu 20.09.1932–Mo 03.10.1932), Tři dcerušky vrátné
Sa 01.10.1932 (uváděno Sa 01.10.1932–Mo 03.10.1932), Tři dcerušky vrátné / Drei Portier-Mädels, Die
Tu 04.10.1932; Tu 04.10.1932 (uváděno Tu 04.10.1932–Tu 18.10.1932), Modré světlo / blaue Licht, Das
We 19.10.1932; Tu 18.10.1932 (uváděno We 19.10.1932–We 26.10.1932), Pepina Rejholcová / Mädel mit dem Bubikopf, Das
Th 27.10.1932; Th 27.10.1932 (uváděno Th 27.10.1932–Th 10.11.1932), Dřevěné kříže / Hölzerne Kreuze
Fr 11.11.1932; Fr 11.11.1932 (uváděno Fr 11.11.1932–Th 24.11.1932), Scampolo - uličnice; Scampolo (Uličnice) / Scampolo - Das Gassenmädel
Fr 25.11.1932; Fr 25.11.1932 (uváděno Fr 25.11.1932–Th 01.12.1932), Sestra Angelika / Schwester Angelika; Schwester Angelica
Fr 02.12.1932; Fr 02.12.1932 (uváděno Fr 02.12.1932; Tu 06.12.1932–Th 08.12.1932), Dům na hranicích - 1914 / Haus an der Grenze - 1914, Das; 1914. Das Haus an der Grenze
Fr 09.12.1932; Fr 09.12.1932 (uváděno Fr 09.12.1932–Th 22.12.1932), Její veličenstvo Krise; Její Veličenstvo krise; Její Veličenstvo Krise / Ihre Majestät, die Krise
Fr 23.12.1932; Fr 23.12.1932 (uváděno Fr 23.12.1932–Th 05.01.1933), Jak to řeknu svému muži? / Wie sag´ ichs meinem Manne; Wie sag´ ichs meinem Kinde
Fr 30.12.1932 (uváděno Sa 31.12.1932–Sa 31.12.1932), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka – Silvestrovské představení
Fr 06.01.1933; Sa 07.01.1933 (uváděno Fr 06.01.1933–Th 19.01.1933), Zasněné rty / träumende Mund, Der
Fr 20.01.1933; Fr 20.01.1933 (uváděno Fr 20.01.1933–Mo 30.01.1933; Mo 30.01.1933), Pět od Jazzbandu / Fünf von der Jazzband
Tu 31.01.1933; Tu 31.01.1933 (uváděno Tu 31.01.1933; Tu 31.01.1933–Th 09.02.1933), Osm děvčat u vesla; 8 děvčat u vesla / Acht Mädels im Boot; Acht Mädel im Boot
Fr 10.02.1933; Fr 10.02.1933 (uváděno Fr 10.02.1933–Th 16.02.1933), Láska na první tón / Liebe auf den ersten Ton
Fr 17.02.1933; Fr 17.02.1933 (uváděno Fr 17.02.1933–Mo 27.02.1933; Mo 27.02.1933), Proč se hned rozvádět? / Warum sich gleich schneiden lassen?
Tu 28.02.1933; Tu 28.02.1933 (uváděno Tu 28.02.1933; Tu 28.02.1933–Th 09.03.1933), Dívka pro Tebe; Dívka pro Tebe, neb Modré z nebe; Dívka pro tebe / Mädel für dich, Das; Mädel für Dich, Ein
Sa 04.03.1933, Dívka pro Tebe; Dívka pro Tebe, neb Modré z nebe; Dívka pro tebe / Mädel für dich, Das; Mädel für Dich, Ein
Fr 10.03.1933; Fr 10.03.1933 (uváděno Fr 10.03.1933–Th 16.03.1933), Když vřes svoji pohádku šeptá / Grün ist die Heide
Fr 17.03.1933; Fr 17.03.1933 (uváděno Fr 17.03.1933–Th 23.03.1933), Tisíc za jednu noc / Tausende für eine Nacht; Tausend für eine Nacht
Fr 24.03.1933; Fr 24.03.1933 (uváděno Fr 24.03.1933–Th 06.04.1933), Žebrácká opera / Dreigrosschenoper, Die; Dreigroschenoper
Fr 07.04.1933; Fr 07.04.1933 (uváděno Fr 07.04.1933–Th 13.04.1933), Ze světa lesních samot / Aus Waldwildntssen
Fr 14.04.1933; Sa 15.04.1933 (uváděno Sa 15.04.1933–Mo 24.04.1933; Mo 24.04.1933), Z deníku lékařky / Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin
Tu 25.04.1933; Tu 25.04.1933 (uváděno Tu 25.04.1933; Tu 25.04.1933–Th 04.05.1933), Maska / Hexer, Der
Fr 05.05.1933; Fr 05.05.1933 (uváděno Fr 05.05.1933–Fr 12.05.1933; Th 11.05.1933), Tanečnice Barberina / Tänzerin Barberina, Die; Tänzerin Barberina
Sa 13.05.1933; Fr 12.05.1933 (uváděno Sa 13.05.1933; Fr 12.05.1933–Th 18.05.1933), K mysu Dobré Naděje / Zum Kap der guten Hoffnung
Fr 19.05.1933; Fr 19.05.1933 (uváděno Fr 19.05.1933–Th 25.05.1933), Římský expres / Der Rom-Expreß
Fr 26.05.1933; Fr 26.05.1933 (uváděno Fr 26.05.1933–Th 01.06.1933), On, ona a Hamlet / Er, sie und Hamlet
Fr 02.06.1933; Fr 02.06.1933 (uváděno Fr 02.06.1933–Th 08.06.1933), Dobrodružství krásné ženy / Abenteuer einer schönen Frau
Fr 09.06.1933; Fr 09.06.1933 (uváděno Fr 09.06.1933–Th 15.06.1933), Tajemství rodu Lebanonů / Fluch der Lebanons, Der
Fr 16.06.1933; Sa 17.06.1933 (uváděno Fr 16.06.1933–Th 22.06.1933), Fialky císařovny Evženie / Veilchen der Kaiserin Eugenie
Fr 23.06.1933; Fr 23.06.1933 (uváděno Fr 23.06.1933–Mo 26.06.1933), Orlov / Orlow, Der
Tu 27.06.1933; Tu 27.06.1933 (uváděno Tu 27.06.1933; Tu 27.06.1933–Fr 30.06.1933; Th 29.06.1933), Pudr a benzin / Puder und Benzin
Sa 01.07.1933; Fr 30.06.1933 (uváděno Sa 01.07.1933; Fr 30.06.1933–Th 06.07.1933; Th 06.07.1933), Karneval / Karneval
Fr 07.07.1933 (uváděno Fr 07.07.1933–Mo 10.07.1933), Tři mládenci od benzínu; Tři mládenci od benzinu!; 3 mládenci od benzinu; Tři mládenci od benzinu / Drei von der Tankstelle!, Die; Drei von der Tankstelle
Tu 11.07.1933; Tu 11.07.1933 (uváděno Tu 11.07.1933; Tu 11.07.1933–Mo 17.07.1933; Mo 17.07.1933), Bílá tvář / weiße Maske, Die
Tu 18.07.1933; Tu 18.07.1933 (uváděno Tu 18.07.1933; Tu 18.07.1933–Th 20.07.1933), Osm děvčat u vesla; 8 děvčat u vesla / Acht Mädels im Boot; Acht Mädel im Boot
Fr 21.07.1933; Fr 21.07.1933 (uváděno Fr 21.07.1933–Mo 24.07.1933; Mo 24.07.1933), Ingagi, král džungle / Ingagi
Tu 25.07.1933; Tu 25.07.1933 (uváděno Tu 25.07.1933; Tu 25.07.1933–Th 27.07.1933), Dobrý voják Švejk / brave Soldat Švejk, Der
Fr 28.07.1933; Fr 28.07.1933 (uváděno Fr 28.07.1933–Mo 31.07.1933; Mo 31.07.1933), Hraběnka Monte Christo / Gräfin Monte Christo; Gräfin von Monte Christo, Die
Tu 01.08.1933; Tu 01.08.1933 (uváděno Tu 01.08.1933; Tu 01.08.1933–Th 03.08.1933), Komorní pěvec / Herr Kammersänger Richard Tauber, Der
Fr 04.08.1933; Fr 04.08.1933 (uváděno Fr 04.08.1933–Th 10.08.1933), Zlatý ledovec / goldene Gletscher, Der
Fr 11.08.1933; Fr 11.08.1933 (uváděno Fr 11.08.1933–Mo 14.08.1933; Mo 14.08.1933), Komando lásky / Liebeskommando
Tu 15.08.1933; We 16.08.1933 (uváděno Tu 15.08.1933–Fr 18.08.1933), Nevěřím již žádné ženě / Ich glaub´ nie mehr an eine Frau
Fr 25.08.1933; Fr 25.08.1933 (uváděno Fr 25.08.1933–Mo 04.09.1933; Mo 04.09.1933), Výstřel v pancéřové síni / Schuß im Panzergewölbe, Der
Tu 05.09.1933; Tu 05.09.1933 (uváděno Tu 05.09.1933; Tu 05.09.1933–Th 14.09.1933), Dobyvatelé hor / Gipfelstürmer
Fr 15.09.1933; Fr 15.09.1933 (uváděno Fr 15.09.1933–Mo 25.09.1933; Mo 25.09.1933), Stopy ve sněhu
Tu 26.09.1933; Tu 26.09.1933 (uváděno Tu 26.09.1933; Tu 26.09.1933–Th 05.10.1933), S vyloučením veřejnosti / Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit; Sjezd katolíků a slavnostní dny ve Vídni
Fr 06.10.1933; Fr 06.10.1933 (uváděno Fr 06.10.1933–Th 19.10.1933), Milkování / Liebelei
Fr 20.10.1933; Fr 20.10.1933 (uváděno Fr 20.10.1933–Th 26.10.1933), Chladná kantinská / kalte Mamsell, Die; kalte Mamselle, Die
Fr 27.10.1933; Fr 27.10.1933; Fr 03.11.1933 (uváděno Fr 27.10.1933–Th 02.11.1933; Fr 03.11.1933), Lásce musíš rozumět / Liebe muß verstanden sein
Fr 03.11.1933; Fr 03.11.1933; Sa 04.11.1933 (uváděno Fr 03.11.1933; Sa 04.11.1933–Th 09.11.1933), S kamerou nad zemí a pod mořem / Mit der Kamera über der Erde und unter dem Wasser.
Fr 10.11.1933; Fr 10.11.1933; Fr 10.11.1933 (uváděno Fr 10.11.1933–Th 16.11.1933), Dobrodružství krále Pausola / Abenteuer des Königs Pausole, Die
Fr 17.11.1933; Fr 17.11.1933; Fr 17.11.1933 (uváděno Fr 17.11.1933–Th 23.11.1933), Jen ty jsi vinna / Nur Du bist schuld daran
Fr 24.11.1933; Fr 24.11.1933; Fr 24.11.1933 (uváděno Fr 24.11.1933–Su 26.11.1933), Arnošt Verebes (osobně) / Lustiges Schlagerprogramm
Tu 28.11.1933; Mo 27.11.1933; Mo 27.11.1933 (uváděno Tu 28.11.1933; Mo 27.11.1933–Th 07.12.1933), Vyzvědačka / Spionin, Die
Fr 08.12.1933; Sa 09.12.1933; Fr 08.12.1933 (uváděno Fr 08.12.1933–Th 14.12.1933), Občánku a co teď? / Kleiner Mann, was nun?
Fr 15.12.1933; Fr 15.12.1933; Fr 15.12.1933 (uváděno Fr 15.12.1933–Th 21.12.1933), Friderika / Friedericke; Friederike
Fr 22.12.1933; Fr 22.12.1933; Fr 22.12.1933 (uváděno Fr 22.12.1933–Sa 30.12.1933), Páže z hotelu Dalmase; Páže z hotelu Dalmasse / Page vom Dalmasse-Hotel, Der; Page vom Dalmassehotel, Der
Fr 29.12.1933 (uváděno Su 31.12.1933–Mo 08.01.1934), Madono, kde jsi?; Madono, kde jsi... / Madonna, wo bist Du?
Tu 02.01.1934 (uváděno Tu 02.01.1934–Mo 08.01.1934), Madono, kde jsi?; Madono, kde jsi... / Madonna, wo bist Du?
Tu 09.01.1934; Tu 09.01.1934 (uváděno Tu 09.01.1934; Tu 09.01.1934–Th 18.01.1934; Th 18.01.1934), Dozrávající mládí / Reifende Jugend
Fr 19.01.1934; Fr 19.01.1934; Sa 20.01.1934 (uváděno Fr 19.01.1934; Fr 19.01.1934; Sa 20.01.1934–Th 25.01.1934; Th 25.01.1934; Th 25.01.1934), Zločin dra Gelderna / Strafsache von Geldern, Die
Fr 26.01.1934; Fr 26.01.1934; Fr 26.01.1934 (uváděno Fr 26.01.1934; Fr 26.01.1934; Fr 26.01.1934–Th 01.02.1934; Th 01.02.1934; Th 01.02.1934), Ostrov démonů / Insel der Dämonen
Fr 02.02.1934; Fr 02.02.1934; Fr 02.02.1934 (uváděno Fr 02.02.1934; Fr 02.02.1934; Fr 02.02.1934–Th 08.02.1934; Th 08.02.1934; Th 08.02.1934), Salon vyzvědačky Dory Greenové / Salon der Spionin Dora Green
Fr 09.02.1934; Fr 09.02.1934 (uváděno Fr 09.02.1934; Fr 09.02.1934–Th 15.02.1934; Th 15.02.1934), Děti velkoměsta
Fr 09.02.1934 (uváděno Fr 09.02.1934–Th 15.02.1934), Děti velkoměsta / La Maternelle
Fr 16.02.1934; Fr 16.02.1934; Fr 16.02.1934 (uváděno Fr 16.02.1934; Fr 16.02.1934; Fr 16.02.1934–Th 22.02.1934; Th 22.02.1934; Th 22.02.1934), Bílá sestra od Sv. Víta / weiße Schwester, Die
Fr 23.02.1934; Fr 23.02.1934; Fr 23.02.1934 (uváděno Fr 23.02.1934; Fr 23.02.1934; Fr 23.02.1934–Th 01.03.1934; Th 01.03.1934; Th 01.03.1934), Malá podvodnice / kleine Schwindlerin, Die
Fr 02.03.1934; Fr 02.03.1934; Fr 02.03.1934 (uváděno Fr 02.03.1934; Fr 02.03.1934; Fr 02.03.1934–Th 08.03.1934; Th 08.03.1934; Th 08.03.1934), Sen o štěstí / Ein Traum vom Glück
Fr 09.03.1934 (uváděno Fr 09.03.1934–Fr 09.03.1934), Bouře nad Saharou
Fr 09.03.1934; Fr 09.03.1934 (uváděno Fr 09.03.1934; Fr 09.03.1934–Mo 12.03.1934; Mo 12.03.1934), Bouře nad Saharou / Sturm über der Sahara
Tu 13.03.1934; Tu 13.03.1934; Tu 13.03.1934 (uváděno Tu 13.03.1934; Tu 13.03.1934; Tu 13.03.1934–Th 22.03.1934; Th 22.03.1934; Th 22.03.1934), Bílé veličenstvo / weiße Majestät, Die
Fr 23.03.1934; Fr 23.03.1934; Fr 23.03.1934 (uváděno Fr 23.03.1934; Fr 23.03.1934; Fr 23.03.1934–Th 29.03.1934; Th 29.03.1934; Th 29.03.1934), Jeho poslední noc / Seine letzte Nacht
Sa 31.03.1934; Sa 31.03.1934; Sa 31.03.1934 (uváděno Sa 31.03.1934; Sa 31.03.1934; Sa 31.03.1934–Th 12.04.1934; Th 12.04.1934; Th 12.04.1934), Jen kdo touhu zná / Nur wer die Sehnsucht kennt...; Nur wer die Sehnsucht kennt
Fr 13.04.1934; Fr 13.04.1934; Fr 13.04.1934 (uváděno Fr 13.04.1934; Fr 13.04.1934; Fr 13.04.1934–Th 19.04.1934; Th 19.04.1934; Th 19.04.1934), Ten starý ničema / Dieser alte Schust
Fr 20.04.1934; Fr 20.04.1934; Fr 20.04.1934 (uváděno Fr 20.04.1934; Fr 20.04.1934; Fr 20.04.1934–Sa 21.04.1934; Sa 21.04.1934; Sa 21.04.1934), Žlutá maska / gelbe Maske, Die
Su 22.04.1934 (uváděno Su 22.04.1934–Th 26.04.1934), Adjutant der Kaiserin, Der
Tu 24.04.1934; Mo 23.04.1934 (uváděno Tu 24.04.1934; Mo 23.04.1934–Th 26.04.1934; Th 26.04.1934), Osobní pobočník císařovny; Osobní pobočník císařovny (Hlas lásky)
Fr 27.04.1934; Fr 27.04.1934; Fr 27.04.1934 (uváděno Fr 27.04.1934; Fr 27.04.1934; Fr 27.04.1934–Th 03.05.1934; Th 03.05.1934), Děvče víří světem / Ein Mädel wirbelt durch die Welt; Berge u. Bretteln
Fr 04.05.1934 (uváděno Fr 04.05.1934–Sa 05.05.1934), Cesta kolem světa za 80 dní
Fr 04.05.1934 (uváděno Fr 04.05.1934–Mo 07.05.1934), Cesta kolem světa za 80 minut / Reise um die Erde in 80 Minuten
Tu 08.05.1934; Th 10.05.1934 (uváděno Tu 08.05.1934–Th 17.05.1934), Kasanova; Casanova
Tu 08.05.1934 (uváděno Tu 08.05.1934–Th 17.05.1934), Casanova / Casanova
Fr 18.05.1934; Sa 19.05.1934 (uváděno Fr 18.05.1934–Th 24.05.1934), Malé děvče - velké štěstí; Malé děvčátko - velké štěstí
Fr 18.05.1934 (uváděno Fr 18.05.1934–Fr 25.05.1934), Kleines Mädel, großes Glück
Fr 25.05.1934 (uváděno Fr 25.05.1934–Th 31.05.1934), Bratr a sestra
Sa 26.05.1934 (uváděno Sa 26.05.1934–Th 31.05.1934), Bruder und Schwester
Fr 01.06.1934 (uváděno Fr 01.06.1934–Th 07.06.1934), Se Zanem Greyem do říše mořských nestvůr
Fr 01.06.1934 (uváděno Fr 01.06.1934–Th 07.06.1934), Ins Reich der Meeresungeheuer
Fr 08.06.1934 (uváděno Fr 08.06.1934–Th 14.06.1934), Vídeňský flirt
Fr 08.06.1934 (uváděno Fr 08.06.1934–Th 14.06.1934), Flirt in Wien; Flit als Dorfbarbier
Fr 15.06.1934 (uváděno Fr 15.06.1934–Sa 16.06.1934), Finale footb. ČSR. - Italie
Fr 15.06.1934 (uváděno Fr 15.06.1934–Th 21.06.1934), Výstřel v 6. poschodí
Fr 15.06.1934 (uváděno Fr 15.06.1934–Th 21.06.1934), Tumult im 6. Stock; Finale: CSR.-Italien
Fr 22.06.1934 (uváděno Fr 22.06.1934–Th 28.06.1934), Neznámá melodie
Fr 22.06.1934 (uváděno Fr 22.06.1934–Th 28.06.1934), Neznámá melodie / unbekannte Melodie, Die
Fr 29.06.1934 (uváděno Fr 29.06.1934–Th 05.07.1934), Roztomilý manžel
Fr 29.06.1934 (uváděno Fr 29.06.1934–Fr 06.07.1934), Ist mein Mann nicht fabelhaft?
Sa 07.07.1934 (uváděno Sa 07.07.1934–Th 12.07.1934), Domeček v Grinzingu
Sa 07.07.1934 (uváděno Sa 07.07.1934–Th 12.07.1934), Häuschen in Grinzing, Das
Fr 13.07.1934 (uváděno Fr 13.07.1934–Th 19.07.1934), Slečna u volantu; Slečna za volantem
Fr 13.07.1934 (uváděno Fr 13.07.1934–Th 19.07.1934), Fräulein am Volant, Das
Fr 20.07.1934 (uváděno Fr 20.07.1934–Sa 21.07.1934), Haniččina cesta do nebe
Fr 20.07.1934 (uváděno Fr 20.07.1934–Th 26.07.1934), Hanneles Himmelfahrt
Fr 27.07.1934 (uváděno Fr 27.07.1934–Sa 28.07.1934), Právo na hřích
Fr 27.07.1934 (uváděno Fr 27.07.1934–Mo 30.07.1934), Recht auf Sünde, Das
Tu 31.07.1934 (uváděno Tu 31.07.1934–Tu 31.07.1934), Sedmá velmoc
Tu 31.07.1934 (uváděno Tu 31.07.1934–Tu 31.07.1934), siebente Großmacht, Die
We 01.08.1934 (uváděno We 01.08.1934–Th 02.08.1934), Hundsköpfe
We 01.08.1934 (uváděno We 01.08.1934–Th 02.08.1934), Psohlavci
Fr 03.08.1934 (uváděno Fr 03.08.1934–Mo 06.08.1934), Shanghai-Express
Fr 03.08.1934 (uváděno Fr 03.08.1934–Sa 04.08.1934), Šanghajský expres
Tu 07.08.1934 (uváděno Tu 07.08.1934–Th 09.08.1934), Monte Carlo / Monte Carlo
Tu 07.08.1934 (uváděno Tu 07.08.1934–Th 09.08.1934), Monte Carlo
Fr 10.08.1934 (uváděno Fr 10.08.1934–Th 16.08.1934), Hlas bez obličeje
Sa 11.08.1934 (uváděno Fr 10.08.1934–Th 16.08.1934), Stimme ohne Gesicht, Die
Fr 17.08.1934 (uváděno Fr 17.08.1934–Mo 20.08.1934), Häuschen in Emaus, Das
Fr 17.08.1934 (uváděno Fr 17.08.1934–Sa 18.08.1934), V tom domečku pod Emausy
Tu 21.08.1934 (uváděno Tu 21.08.1934–Th 23.08.1934), Maroko / Marokko
Tu 21.08.1934 (uváděno Tu 21.08.1934–Th 23.08.1934), Maroco
Fr 24.08.1934 (uváděno Fr 24.08.1934–Mo 27.08.1934), Zasněné rty / träumende Mund, Der
Fr 24.08.1934 (uváděno Fr 24.08.1934–Sa 25.08.1934), Zasněné rty / träumende Mund, Der
Tu 28.08.1934 (uváděno Tu 28.08.1934–Th 06.09.1934), Žena, která ví, co chce / Eine Frau, die weiß, was sie will
Tu 28.08.1934 (uváděno Tu 28.08.1934–We 05.09.1934), Žena, která ví co chce
Fr 07.09.1934 (uváděno Fr 07.09.1934–Th 13.09.1934), Karneval und Liebe
Fr 07.09.1934 (uváděno Fr 07.09.1934–Th 13.09.1934), Karneval a láska
Fr 14.09.1934; Fr 14.09.1934; Fr 14.09.1934 (uváděno Fr 14.09.1934; Fr 14.09.1934; Fr 14.09.1934–Th 20.09.1934; Th 20.09.1934; Th 20.09.1934), Mé srdce touží po Tobě / Mein Herz ruft nach Dir
Fr 21.09.1934; Sa 22.09.1934; Fr 21.09.1934 (uváděno Fr 21.09.1934; Sa 22.09.1934; Fr 21.09.1934–Th 27.09.1934; Th 27.09.1934; Th 27.09.1934), Sabra
Fr 28.09.1934; Fr 28.09.1934; Sa 29.09.1934 (uváděno Fr 28.09.1934; Fr 28.09.1934; Sa 29.09.1934–Th 11.10.1934; Sa 13.10.1934; Th 11.10.1934), Hudby srdcí; Hudba srdcí / Musik der Herzen
Fr 12.10.1934; Fr 12.10.1934 (uváděno Fr 12.10.1934; Fr 12.10.1934–Mo 22.10.1934; Mo 22.10.1934), Slečna paní; Hannes Schneider lehrt Skilaufen
Tu 16.10.1934 (uváděno Tu 16.10.1934–Sa 20.10.1934), Slečna - paní
Tu 23.10.1934; Tu 23.10.1934; Tu 23.10.1934 (uváděno Tu 23.10.1934; Tu 23.10.1934; Tu 23.10.1934–Fr 26.10.1934; Fr 02.11.1934; We 31.10.1934), Malá Doritka; Malá Dorritka / Klein Dorrit
Fr 02.11.1934; Sa 03.11.1934; Fr 02.11.1934 (uváděno Fr 02.11.1934; Sa 03.11.1934; Fr 02.11.1934–Mo 12.11.1934; Sa 10.11.1934; Mo 12.11.1934), Ču - čin - čan / Chu Chin Choww
Tu 13.11.1934 (uváděno Tu 13.11.1934–We 14.11.1934), Lourdy
We 14.11.1934 (uváděno We 14.11.1934–We 14.11.1934), Lourdy
Th 15.11.1934; Th 15.11.1934; Th 15.11.1934 (uváděno Th 15.11.1934; Th 15.11.1934; Th 15.11.1934–Th 22.11.1934; Th 22.11.1934; Th 22.11.1934), Miluji vás, krásné ženy / Ich hab ein Herz für schöne Frauen
Fr 23.11.1934; Fr 23.11.1934; Fr 23.11.1934 (uváděno Fr 23.11.1934; Fr 23.11.1934; Fr 23.11.1934–Mo 26.11.1934; Sa 24.11.1934; Mo 26.11.1934), Dolarový babylon / Dollarbabylon; Smrtonosný robot / todbringende Robott, Der
Tu 27.11.1934; Tu 27.11.1934 (uváděno Tu 27.11.1934; Tu 27.11.1934–Th 06.12.1934; Th 06.12.1934), Judex / Judex
Fr 07.12.1934; Fr 07.12.1934; Mo 10.12.1934 (uváděno Fr 07.12.1934; Fr 07.12.1934; Mo 10.12.1934–Th 13.12.1934; Th 13.12.1934; Th 13.12.1934), Každá žena má své tajemství / Jede Frau hat ein Geheimnis
Fr 14.12.1934 (uváděno Fr 14.12.1934–Mo 17.12.1934), Auf der Spur
Fr 14.12.1934 (uváděno Fr 14.12.1934–Sa 15.12.1934), Na stopě
Tu 18.12.1934 (uváděno Tu 18.12.1934–Th 20.12.1934), Aus dem Regen in die Traufe
Tu 18.12.1934 (uváděno Tu 18.12.1934–Fr 21.12.1934), Z bláta do louže
Sa 22.12.1934 (uváděno Sa 22.12.1934–Mo 31.12.1934), Rosen aus dem Süden
Sa 22.12.1934 (uváděno Sa 22.12.1934–Sa 29.12.1934), Růže z jihu
Th 27.12.1934 (uváděno Th 27.12.1934–Th 06.12.1934), Judex
Tu 01.01.1935 (uváděno Tu 01.01.1935–Sa 05.01.1935), Přítel mé ženy
Th 03.01.1935 (uváděno Th 03.01.1935–Mo 07.01.1935), Přítel mé ženy
Tu 08.01.1935 (uváděno Tu 08.01.1935–Th 17.01.1935), Muž z Aranu
Tu 08.01.1935 (uváděno Tu 08.01.1935–Fr 18.01.1935), Muž z Aranu
Fr 18.01.1935 (uváděno Fr 18.01.1935–Th 24.01.1935), Dědictví v Pretorii / Erbe in Pretoria, Das
Fr 18.01.1935 (uváděno Fr 18.01.1935–Th 24.01.1935), Dědictví v Pretorii / Erbe in Pretoria, Das
Fr 25.01.1935 (uváděno Fr 25.01.1935–Th 31.01.1935), Večerní návštěva; Večerní návštěvy
Fr 25.01.1935 (uváděno Fr 25.01.1935–Th 31.01.1935), Večerní návštěva; Večerní návštěvy
Fr 01.02.1935 (uváděno Fr 01.02.1935−?), Svůdnice
Fr 01.02.1935 (uváděno Fr 01.02.1935–Th 07.02.1935), Svůdnice
Fr 08.02.1935 (uváděno Fr 08.02.1935–Th 14.02.1935), Frigo, lev Paříže
Fr 08.02.1935 (uváděno Fr 08.02.1935−?), Frigo, lev Paříže
Fr 15.02.1935 (uváděno Fr 15.02.1935–Th 21.02.1935), Tři a rudé růže
Fr 15.02.1935 (uváděno Fr 15.02.1935–Th 21.02.1935), Tři rudé růže
Fr 22.02.1935 (uváděno Fr 22.02.1935–Th 28.02.1935), Tatranská romance - FIS. závod v Tatrách; Tatranská romance
Fr 22.02.1935 (uváděno Fr 22.02.1935–Th 28.02.1935), Tatranská romance - FIS. závod v Tatrách; Tatranská romance
Fr 01.03.1935; Fr 01.03.1935 (uváděno Fr 01.03.1935–Th 07.03.1935), Láska - smrt a ďábel; Láska, smrt a ďábel
Fr 08.03.1935 (uváděno Fr 08.03.1935–Th 14.03.1935), Svědomí Šebestiána Geyera; Svědomí Šebastiána Geiera
Fr 08.03.1935 (uváděno Fr 08.03.1935–Th 14.03.1935), Svědomí Šebestiána Geyera; Svědomí Šebastiána Geiera
Fr 15.03.1935 (uváděno Fr 15.03.1935−?), Kavalkáda
Fr 15.03.1935 (uváděno Fr 15.03.1935–Mo 01.04.1935), Kavalkáda
Tu 02.04.1935 (uváděno Tu 02.04.1935−?), Dovolená od vlastního já
Tu 02.04.1935 (uváděno Tu 02.04.1935–Tu 09.04.1935), Dovolená od vlastního já
Tu 09.04.1935 (uváděno Tu 09.04.1935–Fr 19.04.1935), Věrná milenka
We 10.04.1935 (uváděno We 10.04.1935–Th 18.04.1935), Věrná milenka
Fr 19.04.1935 (uváděno Fr 19.04.1935–Th 02.05.1935), Susan Lenox
Sa 20.04.1935 (uváděno Sa 20.04.1935−?), S. Lenoxová; Zuzana Lenoxová; Suzana Lenoxová
Fr 03.05.1935 (uváděno Fr 03.05.1935−?), Všechny cesty vedou k lásce
Fr 03.05.1935 (uváděno Fr 03.05.1935–Th 09.05.1935), Všechny cesty vedou k lásce
Fr 10.05.1935 (uváděno Fr 10.05.1935–Th 16.05.1935), Miláček
Fr 10.05.1935 (uváděno Fr 10.05.1935–Th 16.05.1935), Miláček
Fr 17.05.1935 (uváděno Fr 17.05.1935–Th 23.05.1935), Velké mysterie Vatikánu
Fr 17.05.1935 (uváděno Fr 17.05.1935–Th 23.05.1935), Velká mysterie Vatikánu
Fr 24.05.1935 (uváděno Fr 24.05.1935–Th 30.05.1935), Vůz Jeho Veličenstva; Vůz Jeho veličenstva; Vůz jeho Veličenstva
Fr 24.05.1935 (uváděno Fr 24.05.1935–Th 30.05.1935), Vůz Jeho Veličenstva; Vůz Jeho veličenstva; Vůz jeho Veličenstva
Fr 31.05.1935 (uváděno Fr 31.05.1935–Th 06.06.1935), Účastník se nehlásí
Fr 31.05.1935 (uváděno Fr 31.05.1935–Th 06.06.1935), Účastník se nehlásí
Fr 07.06.1935 (uváděno Fr 07.06.1935–Th 13.06.1935), Kozácký kapitán
Fr 07.06.1935 (uváděno Fr 07.06.1935–Th 13.06.1935), Kozácký kapitán
Fr 14.06.1935 (uváděno Fr 14.06.1935–Th 20.06.1935), Hřích slečny Liselotty
Fr 14.06.1935 (uváděno Fr 14.06.1935–Th 20.06.1935), Hřích sl. Liselotty
Fr 21.06.1935 (uváděno Fr 21.06.1935–Th 27.06.1935), Syn Indie
Fr 21.06.1935 (uváděno Fr 21.06.1935−?), Syn Indie
Fr 28.06.1935 (uváděno Fr 28.06.1935−?), C. k. polní maršálek; C. K. polní maršálek
Mo 01.07.1935 (uváděno Mo 01.07.1935–Mo 01.07.1935), C. k. polní maršálek; C. K. polní maršálek
Tu 02.07.1935 (uváděno Tu 02.07.1935–Th 04.07.1935), Fidlovačka / Fidlovačka
We 03.07.1935 (uváděno We 03.07.1935–Th 04.07.1935), Fidlovačka; Fidlovačka aneb: žádný hněv a žádná rvačka
Fr 05.07.1935 (uváděno Fr 05.07.1935−?), Hudba srdcí
Fr 05.07.1935 (uváděno Fr 05.07.1935–Mo 08.07.1935), Hudba srdcí
Tu 09.07.1935 (uváděno Tu 09.07.1935–Th 11.07.1935), Čtyři ďábli / vier Teufel, Die
Tu 09.07.1935 (uváděno Tu 09.07.1935–Th 11.07.1935), 4 ďáblové / Vier Teufel, Die
Fr 12.07.1935 (uváděno Fr 12.07.1935−?), Žena v ohni / Frau im Feuer, Die
Fr 12.07.1935 (uváděno Fr 12.07.1935–Mo 15.07.1935), Žena v ohni / Frau im Feuer, Die
Tu 16.07.1935 (uváděno Tu 16.07.1935–Th 18.07.1935), Incognito - Neptám se, kdo jsi
Tu 16.07.1935 (uváděno Tu 16.07.1935–Th 18.07.1935), Incognito - Neptám se, kdo jsi
Fr 19.07.1935 (uváděno Fr 19.07.1935–Th 25.07.1935), Dvojník
Fr 19.07.1935 (uváděno Fr 19.07.1935–Th 25.07.1935), Dvojník
Fr 26.07.1935 (uváděno Fr 26.07.1935−?), Večeře o osmé
Fr 26.07.1935 (uváděno Fr 26.07.1935–Th 01.08.1935), Večer o osmé
Th 01.08.1935 (uváděno Th 01.08.1935–Th 01.08.1935), Večeře o osmé
Fr 02.08.1935 (uváděno Fr 02.08.1935–Th 08.08.1935), Poslední láska
Fr 02.08.1935 (uváděno Fr 02.08.1935–Th 08.08.1935), Poslední láska
Fr 09.08.1935 (uváděno Fr 09.08.1935–Th 15.08.1935), Satan Rémo; Satan Remo
Fr 09.08.1935 (uváděno Fr 09.08.1935–We 14.08.1935), Satan Rémo; Satan Remo
Fr 16.08.1935 (uváděno Fr 16.08.1935–Th 22.08.1935), Zuzu; Zu-Zu
Fr 16.08.1935 (uváděno Fr 16.08.1935–Th 22.08.1935), Zuzu; Zu-Zu
We 21.08.1935 (uváděno We 21.08.1935–Th 22.08.1935), Zuzu; Zu-Zu
Fr 23.08.1935; Fr 23.08.1935 (uváděno Fr 23.08.1935–Mo 26.08.1935), Mládí vpřed
Tu 27.08.1935 (uváděno Tu 27.08.1935–Th 05.09.1935), Já jsem Susi; Já jsem Suzi; Suzi
We 28.08.1935 (uváděno We 28.08.1935–Th 05.09.1935), Já jsem Zuzi
Fr 06.09.1935 (uváděno Fr 06.09.1935–Th 12.09.1935), Azew, vyzvědač a zrádce; Azev, vyzvědač a zrádce; Azeo, vyzvědač a zrádce / Asew, der Spion und Verräter
Fr 06.09.1935 (uváděno Fr 06.09.1935–Th 12.09.1935), Azev
Fr 13.09.1935; Fr 13.09.1935; Fr 20.09.1935 (uváděno Fr 13.09.1935–Th 26.09.1935), Zasněné rty / träumende Mund, Der
Fr 27.09.1935; Fr 27.09.1935 (uváděno Fr 27.09.1935–Mo 30.09.1935), Sensační aktualita: Mittelholzerův let napříč Habeší; Let napříč Habeší
Tu 01.10.1935 (uváděno Tu 01.10.1935–Tu 08.10.1935), Kozák a slavík / Kosak und die Nachtigall, Der
Tu 01.10.1935 (uváděno Tu 01.10.1935–Tu 08.10.1935), Kozák a slavík / Kosak und die Nachtigall, Der
We 09.10.1935 (uváděno We 09.10.1935–Th 17.10.1935), Zářící oči
We 09.10.1935 (uváděno We 09.10.1935–Tu 17.09.1935), Zářící oči
Fr 18.10.1935 (uváděno Fr 18.10.1935–Th 24.10.1935), Nová Habeš 1935
Fr 18.10.1935 (uváděno Fr 18.10.1935–Th 24.10.1935), Nová Habeš 1935
Fr 25.10.1935 (uváděno Fr 25.10.1935–Th 07.11.1935), Století v plamenech; Staletí v plamenech
Fr 25.10.1935 (uváděno Fr 25.10.1935–Th 31.10.1935), Století v plamenech; Staletí v plamenech
Fr 08.11.1935 (uváděno Fr 08.11.1935–Sa 09.11.1935), Vše pro firmu / Alles für Gloria; Alles für die Firma
Sa 09.11.1935 (uváděno Sa 09.11.1935–Sa 09.11.1935), Vše pro firmu / Alles für Gloria; Alles für die Firma
Su 10.11.1935 (uváděno Su 10.11.1935–Th 14.11.1935), Na rozbřesku dne
Mo 11.11.1935 (uváděno Mo 11.11.1935–Th 14.11.1935), Na rozbřesku dne
Fr 15.11.1935 (uváděno Fr 15.11.1935–We 20.11.1935), Zlatovlasá Carmen
Fr 15.11.1935 (uváděno Fr 15.11.1935–Th 21.11.1935), Zlatovlasá Carmen
Th 21.11.1935 (uváděno Th 21.11.1935–Th 28.11.1935), Zelené domino; Zelené Domino
Fr 22.11.1935 (uváděno Fr 22.11.1935–Th 28.11.1935), Zelené domino; Zelené Domino
Fr 29.11.1935 (uváděno Fr 29.11.1935–Th 05.12.1935), Malý plukovník
Fr 29.11.1935 (uváděno Fr 29.11.1935–Mo 09.12.1935), Malý plukovník
Fr 06.12.1935 (uváděno Fr 06.12.1935–Sa 07.12.1935), Warner Oland, Charlie Chaplin a odvaha
Tu 10.12.1935 (uváděno Tu 10.12.1935–Fr 13.12.1935), Odvaha
Sa 14.12.1935 (uváděno Su 15.12.1935–Fr 20.12.1935), Mezi nebem a zemí
Su 15.12.1935 (uváděno Su 15.12.1935–Fr 20.12.1935), Mezi nebem a zemí
Sa 21.12.1935; We 01.01.1936 (uváděno Sa 21.12.1935; We 01.01.1936–Su 29.12.1935; Mo 30.12.1935; Tu 07.01.1936), Eva / Eva
Tu 31.12.1935; We 08.01.1936 (uváděno Tu 31.12.1935; We 08.01.1936–Th 09.01.1936; Tu 14.01.1936), Muž přes palubu / Einer zu viel an Bord
Fr 10.01.1936; We 15.01.1936 (uváděno Fr 10.01.1936; We 15.01.1936–Th 16.01.1936), Čtyři a půl mušketýrů; 4 a půl mušketýrů; 4 1/2 mušketýrů / 4 1/2 Musketiere; Viereinhalb Musketiere
Fr 17.01.1936 (uváděno Fr 17.01.1936–Fr 24.01.1936; Th 23.01.1936; Th 23.01.1936), Charlie Chan v Londýně / Charlie Chan in London
Fr 24.01.1936; Fr 24.01.1936; Sa 25.01.1936 (uváděno Fr 24.01.1936; Fr 24.01.1936; Sa 25.01.1936–Th 30.01.1936), Ve stínu mrakodrapů / Im Schatten der Wolkenkratzer; CUCARACHA
Fr 31.01.1936 (uváděno Fr 31.01.1936–Th 06.02.1936), Nebožtík excelence / Selige Exzellenz, Die
Fr 07.02.1936 (uváděno Fr 07.02.1936–Th 13.02.1936), Prkna, která znamenají svět / Bretter, die die Welt bedeuten
Fr 14.02.1936 (uváděno Fr 14.02.1936–Su 23.02.1936; Mo 24.02.1936), Divoká kočka / Wildkatze, Die
Mo 24.02.1936; Tu 25.02.1936; Tu 25.02.1936 (uváděno Mo 24.02.1936; Tu 25.02.1936; Mo 24.02.1936–Mo 09.03.1936; Su 08.03.1936; Mo 09.03.1936), Hříšné ženy Boomské / sündigen Frauen von Boom, Die
Tu 10.03.1936 (uváděno Tu 10.03.1936–Th 12.03.1936; Th 19.03.1936; Th 19.03.1936), Jeho malá přítelkyně / Seine kleine Freundin
Fr 13.03.1936 (uváděno Fr 13.03.1936–Fr 13.03.1936), Královský valčík / Königswalzer
Sa 14.03.1936 (uváděno Sa 14.03.1936–Th 19.03.1936), Jeho malá přítelkyně / Seine kleine Freundin
Fr 20.03.1936 (uváděno Fr 20.03.1936–Th 26.03.1936), Násobilka lásky / Einmaleins der Liebe
Fr 27.03.1936 (uváděno Fr 27.03.1936–Th 02.04.1936), Ve stínu Padišaha; Ve stínu padišaha / Durch die Wüste
Fr 03.04.1936 (uváděno Fr 03.04.1936–We 08.04.1936; We 08.04.1936; Th 09.04.1936), Gongorilla; Congorilla; Congorila; Concorila; Gongorila
Th 09.04.1936 (uváděno Th 09.04.1936–Th 16.04.1936), Dantovo peklo; Dantonovo peklo
Fr 10.04.1936 (uváděno Fr 10.04.1936; Fr 09.10.1936–Fr 16.10.1936), DANTES INFERNO
Fr 17.04.1936 (uváděno Fr 17.04.1936–Th 23.04.1936; Th 23.04.1936), Trosečníci ze Santa Cruz / letzten Vier von Santa Cruz, Die
Fr 24.04.1936; Sa 25.04.1936; Fr 24.04.1936 (uváděno Fr 24.04.1936; Sa 25.04.1936; Fr 24.04.1936–Th 30.04.1936; Th 30.04.1936; Th 30.04.1936), Charlie Chan v Paříži / Charlie Chan in Paris; Tonwoche
Fr 01.05.1936; Sa 02.05.1936; Fr 01.05.1936 (uváděno Fr 01.05.1936–Th 07.05.1936), Naše malá holčička; Naše malé děvčátko / Unser kleines Mädl; Ein Tag im Zirkus; Duer durch Irland; Wochenschau
Fr 08.05.1936 (uváděno Fr 08.05.1936–Th 14.05.1936), Tempo 1936; Tonwoche
Fr 15.05.1936 (uváděno Fr 15.05.1936–Su 17.05.1936; Mo 18.05.1936; Th 21.05.1936), Sextánka / Sextanerin; Sextanerin, Die
Tu 19.05.1936 (uváděno Tu 19.05.1936–Tu 19.05.1936), Grand hotel Nevada; Grandhotel Nevada
We 20.05.1936 (uváděno We 20.05.1936–We 20.05.1936), Madla z cihelny / Mädel aus der Ziegelei, Das
Th 21.05.1936 (uváděno Th 21.05.1936–Th 21.05.1936), Okénko
Fr 22.05.1936 (uváděno Fr 22.05.1936–Th 28.05.1936), Vysoké „C"; Vysoké C / hohe C, Das
Fr 29.05.1936 (uváděno Fr 29.05.1936–Th 04.06.1936), Muž, jenž rozbil bank v Monte Carlu / Mann der die Bank von Monte Carlo sprengte, Der; erste Mai in Moskau, Der; Wochenschau; Groteske; Naturfilm
Fr 05.06.1936 (uváděno Fr 05.06.1936–We 10.06.1936; Fr 12.06.1936; We 10.06.1936; Th 11.06.1936), Půlnoční dostaveníčko / Rendezvous um Mitternacht
Th 11.06.1936; Fr 12.06.1936; Sa 13.06.1936 (uváděno Th 11.06.1936; Sa 13.06.1936; Th 11.06.1936; Fr 12.06.1936–Th 18.06.1936), My z Kronštadtu; My z Kronstadtu / Wie aus Kronstadt
Fr 19.06.1936 (uváděno Fr 19.06.1936–Tu 25.06.1935), Charlie Chan v Šanhaji; Charlie Chau v Šanghaje; Charlie Chan v Šanghaji / Charlie Chan in Schanghai; Wochenschau; Trickfilm; Reisefilm
Fr 26.06.1936 (uváděno Fr 26.06.1936–Su 28.06.1936; Th 02.07.1936; Th 02.07.1936), Outsider v lásce / Aussenseiter der Liebe; Außenseiter der Liebe
Fr 03.07.1936 (uváděno Fr 03.07.1936–Sa 04.07.1936; Su 05.07.1936; Mo 06.07.1936; Mo 06.07.1936), Liliom / LILIOM
Tu 07.07.1936; We 08.07.1936 (uváděno Su 05.07.1936; Mo 06.07.1936; Tu 07.07.1936; Tu 07.07.1936–Th 09.07.1936), Ukradený milionář / gestohlene Millionär, Der; Wochenschau; Reisefilm; Groteske
Fr 10.07.1936 (uváděno Fr 10.07.1936–Th 16.07.1936), Pension Mimosas / Pension Mimosa
Fr 17.07.1936 (uváděno Fr 17.07.1936–Mo 20.07.1936), Škola lásky / Liebesschule; Schule der Liebe; Tonwoche; Reisefilm
Tu 21.07.1936 (uváděno Tu 21.07.1936–We 22.07.1936), Dům na předměstí / Haus in der Vorstadt, Das
Th 23.07.1936 (uváděno Th 23.07.1936–Th 23.07.1936), Na Svatém kopečku; Na Svatém Kopečku / Am heiligen Berg
Fr 24.07.1936 (uváděno Fr 24.07.1936–Sa 25.07.1936; Su 26.07.1936; Su 26.07.1936), Páter Vojtěch / Pater Adalbert
Fr 31.07.1936 (uváděno Fr 31.07.1936–We 05.08.1936; Th 06.08.1936), Veselý podvodník / Ein lustiger Betrug; In Guatemala; Tonwoche
Th 06.08.1936; Fr 07.08.1936 (uváděno Th 06.08.1936; Fr 07.08.1936–Mo 10.08.1936), Metropolitan; Olympiade-Tonreportage
Tu 11.08.1936 (uváděno Tu 11.08.1936; Tu 11.08.1936–Th 13.08.1936), My z Kronštadtu / Wir von Kronstadt; Olympiade-Tonreportage
Fr 14.08.1936 (uváděno Fr 14.08.1936–Th 20.08.1936), Pod černou jedlí; Tři kolem Kristy / Unter dunklen Tannen (Die Drei um Christine.); Olympiade-Tonreportage
Fr 21.08.1936 (uváděno Fr 21.08.1936–Th 27.08.1936), Charlie Chanovo tajemství / Charlie Chans Geheimnis; (untitled); (untitled); Olympiade-Bilder
Fr 28.08.1936 (uváděno Fr 28.08.1936–Mo 07.09.1936; Mo 07.09.1936), Nejmenší povstalec / kleinste Rebell, Der
Tu 08.09.1936 (uváděno Tu 08.09.1936; Tu 08.09.1936–Th 17.09.1936), Lékařem z vášně / Arzt aus Leidenschaft
Fr 18.09.1936 (uváděno Fr 18.09.1936–Th 24.09.1936), Záhadný host / Ein seltsamer Gast
Fr 25.09.1936 (uváděno Fr 25.09.1936–Th 01.10.1936), Naše XI. / UNSERE XI.
Th 01.10.1936; Fr 02.10.1936 (uváděno Fr 02.10.1936–Mo 12.10.1936), Zajatec ostrova žraloků / gefangene der Haifischinsel, Der
Tu 13.10.1936 (uváděno Tu 13.10.1936–Th 22.10.1936), Baboona
Mo 19.10.1936; Fr 23.10.1936 (uváděno Fr 23.10.1936; Fr 23.10.1936–Th 05.11.1936), Pod dvojí vlajkou / Unter zwei Flaggen
Fr 06.11.1936 (uváděno Fr 06.11.1936–Th 26.11.1936), Cirkus; Sportem k brannosti / Durch Sport zur Wehrhastigkeit.
Fr 27.11.1936 (uváděno Fr 27.11.1936–We 09.12.1936; Sa 05.12.1936; Su 06.12.1936), Charlie Chan v Egyptě / Charlie Chan in Aegypten; Winterzauber; Tonwoche
Mo 07.12.1936; Th 10.12.1936 (uváděno Su 06.12.1936; Mo 07.12.1936; Th 10.12.1936–Mo 14.12.1936; Mo 14.12.1936), Boccaccio / Boccacio
Tu 15.12.1936 (uváděno Tu 15.12.1936; Tu 15.12.1936–We 23.12.1936; We 23.12.1936; Th 24.12.1936), Sedm polárních hrdinů / sieben Polarhelden, Die; Sportem k brannosti / Durch Sport zur Wehrhastigkeit.
Th 24.12.1936 (uváděno Th 24.12.1936; Fr 25.12.1936–Th 31.12.1936), Kapitán January / Kapitän Korkoran
Mo 03.01.1938; Sa 01.01.1938 (uváděno Sa 01.01.1938–Th 13.01.1938), Byl lásky čas / Es war die Zeit der Liebe
Fr 14.01.1938; Fr 14.01.1938 (uváděno Fr 14.01.1938–Mo 24.01.1938), Žlutá vlajka / Gelbe Flagge, Die
Tu 25.01.1938; Tu 25.01.1938 (uváděno Tu 25.01.1938–Mo 07.02.1938), Car Petr Veliký / Zar Peter der Grosse
Tu 08.02.1938; Tu 08.02.1938 (uváděno Tu 08.02.1938–We 16.02.1938), Ve víru velkoměsta / Im Wirbel der Grosstadt
Th 17.02.1938; Th 17.02.1938 (uváděno Th 17.02.1938–Th 24.02.1938), Rekrut Willie Winkie / Rekrut Willie Winkie; Farbige Groteske; Wochenschau
Fr 25.02.1938; Fr 25.02.1938 (uváděno Fr 25.02.1938–Th 03.03.1938), Gasparone; Gasparone, veselý dobrodruh / Gasparone; Gesparone, der lustige Abenteurer
Fr 04.03.1938; Fr 04.03.1938 (uváděno Fr 04.03.1938–Th 10.03.1938), Přátelé z onoho světa / Freunde aus dem Jenseits
Sa 12.03.1938; Fr 11.03.1938 (uváděno Fr 11.03.1938–Th 17.03.1938), Rudá sutana; Rudá sutána / Rote Robe, Die (Der Kurier des Kardinals.)
Fr 18.03.1938; Fr 18.03.1938 (uváděno Fr 18.03.1938–We 23.03.1938), Madame X / Madame X
Th 24.03.1938; Th 24.03.1938 (uváděno Th 24.03.1938–We 30.03.1938), Florentina / Florentine
Th 31.03.1938; Th 31.03.1938 (uváděno Th 31.03.1938–Th 07.04.1938), Mezi čtyřma očima / Unter vier Augen
Sa 09.04.1938; Fr 08.04.1938 (uváděno Fr 08.04.1938–Th 14.04.1938), Čtyři v ráji / Vier im Paradies
Sa 16.04.1938; Fr 15.04.1938 (uváděno Sa 16.04.1938; Fr 15.04.1938–We 20.04.1938), Její pastorkyně - Jenufa / Jenufa - die Dorfaristokratin; Tiere als Jagdgehilfen
Th 21.04.1938; Th 21.04.1938 (uváděno Th 21.04.1938–Th 28.04.1938; Fr 29.04.1938), Jdeme na flám! / Gehn wir bummeln...!
Th 28.04.1938; Sa 30.04.1938 (uváděno Fr 29.04.1938–We 18.05.1938), Přísaháme / Wir schwören...!; Mistři sportu / Meister des Sports
Th 19.05.1938; Th 19.05.1938 (uváděno Th 19.05.1938–Th 26.05.1938; We 25.05.1938), Elektrické křeslo / Elektrische Stuhl, Der; 1. máj v Moskvě / 1. Mai in Moskau, Der
Fr 27.05.1938; Th 26.05.1938 (uváděno Fr 27.05.1938; Th 26.05.1938–Tu 07.06.1938), Tigger Bill / Trigger Bill; Neueste Tonwochenschau
We 01.06.1938 (uváděno We 01.06.1938–Mo 06.06.1938), Trigger Bill
We 08.06.1938; We 08.06.1938 (uváděno We 08.06.1938–Mo 13.06.1938), Kavárna Metropol / Café Metropol
Tu 14.06.1938; Tu 14.06.1938 (uváděno Tu 14.06.1938–Mo 20.06.1938), Charlie Chan v Monte Carlu / Charlie Chan in Monte Carlo
Tu 21.06.1938; Tu 21.06.1938 (uváděno Tu 21.06.1938–Mo 27.06.1938), Na obzoru plachta bílá / Weisses Segel in Sicht..., Ein; Národ. zpěvy a tance rus. vojska. / Russische Chöre und Nationaltänze
Tu 28.06.1938; Tu 28.06.1938 (uváděno Tu 28.06.1938–Mo 04.07.1938), Londýnské noci / Londoner Nächte
Tu 05.07.1938; Tu 05.07.1938 (uváděno Tu 05.07.1938–We 06.07.1938), Tři vejce do skla / Drei Eier im Glas; 3 Eier im Glas
Th 07.07.1938; Th 07.07.1938 (uváděno Th 07.07.1938–Fr 08.07.1938), Výdělečné ženy / Frauen im Beruf
Sa 09.07.1938; Sa 09.07.1938 (uváděno Sa 09.07.1938–Sa 09.07.1938; Mo 11.07.1938), Mravnost nade vše / Moral über alles
Sa 09.07.1938 (uváděno Sa 09.07.1938−?), U sv. Antoníčka; U svatého Antoníčka / Zum heiligen Antonius
Fr 15.07.1938; Fr 15.07.1938 (uváděno Fr 15.07.1938–Th 21.07.1938), Kobylkáři / Pferdenarren
Fr 22.07.1938; Sa 23.07.1938 (uváděno Fr 22.07.1938–Su 24.07.1938), Jánošík / Janošík
Tu 26.07.1938; Sa 23.07.1938 (uváděno Mo 25.07.1938–Tu 26.07.1938), U nás v Kocourkově / Bei uns im Krähwinkel
We 27.07.1938; We 27.07.1938 (uváděno We 27.07.1938–Th 28.07.1938), Poručík Alexander Rjepkin / Leutnant Alexander Rjepkin
Fr 29.07.1938; Fr 29.07.1938 (uváděno Fr 29.07.1938–Th 04.08.1938), Mezi dvěma ženami / Zwischen zwei Frauen
Fr 05.08.1938; Fr 05.08.1938 (uváděno Fr 05.08.1938–Th 11.08.1938), Ali Baba jede do města / Ali Baba geht in die Stadt
Fr 12.08.1938; Fr 12.08.1938 (uváděno Fr 12.08.1938–Th 18.08.1938), Stateční kapitáni / Tapfere Kapitäne, Die
Fr 19.08.1938; Fr 19.08.1938 (uváděno Fr 19.08.1938–We 24.08.1938), Poslední cikánský tábor / Letzte Zigeunerlager, Das; Baku, sen dynamické říše / Baku, der Traum der dynamischen Reiche
Th 25.08.1938; Th 25.08.1938 (uváděno Th 25.08.1938–Th 01.09.1938; We 31.08.1938), Bláznivá historka / Tolle Geschichte, Eine
Fr 02.09.1938; Th 01.09.1938 (uváděno Fr 02.09.1938; Th 01.09.1938–We 07.09.1938), Díky, Mr. Moto / Dank, Mr. Motto!
Th 08.09.1938; Th 08.09.1938 (uváděno Th 08.09.1938–We 14.09.1938), Nahý model / Nackte Modell, Das
Th 15.09.1938; Th 15.09.1938 (uváděno Th 15.09.1938–We 21.09.1938), Baltičtí námořníci / Baltische Matrosen, Die
Th 22.09.1938; Th 22.09.1938 (uváděno Th 22.09.1938–We 28.09.1938; Th 29.09.1938), Na slunné farmě / Auf sonniger Farm
Th 29.09.1938; Fr 30.09.1938 (uváděno Th 29.09.1938; Fr 30.09.1938–We 05.10.1938), Manekýnka / Mannequin
Th 06.10.1938; Th 06.10.1938 (uváděno Th 06.10.1938–We 12.10.1938), Vyzvědač kavalír / Gentleman Spion
Th 13.10.1938; Th 13.10.1938 (uváděno Th 13.10.1938–We 19.10.1938), Arséne Lupin / Arsene Lupin
Th 20.10.1938; Th 20.10.1938 (uváděno Th 20.10.1938–We 26.10.1938), Tarzanova pomsta / Tarzans Rache; Fox-Kamera-Sensation: SOS. höchste Gefahr
Th 27.10.1938; Th 27.10.1938 (uváděno Th 27.10.1938–Mo 07.11.1938), Američan z Oxfordu / Yankee in Oxford, Ein; Malebné Československo / Malerische Tschechoslowakei
Tu 08.11.1938; Tu 08.11.1938 (uváděno Mo 07.11.1938; Tu 08.11.1938–Tu 15.11.1938), Detektiv Nick v New Yorku / Detektiv Nick in New York; Aktualita / Aktualita
We 16.11.1938 (uváděno We 16.11.1938–Tu 22.11.1938), Šťastné přistání / Glückliche Landung
We 23.11.1938 (uváděno We 23.11.1938–We 30.11.1938), Děvče z Terstu
Th 01.12.1938 (uváděno Th 01.12.1938–We 07.12.1938), Žena motýlek
Th 08.12.1938 (uváděno Th 08.12.1938–We 14.12.1938), Neviditelný svědek
Th 15.12.1938 (uváděno Th 15.12.1938–We 21.12.1938), Zběsilá smrt
Th 22.12.1938 (uváděno Th 22.12.1938–Th 29.12.1938), Ramona
Fr 30.12.1938 (uváděno Fr 30.12.1938–We 04.01.1939), Tulák ve fraku
Su 01.01.1939 (uváděno ?−We 04.01.1939), Tulák ve fraku
We 01.02.1939 (uváděno ?−Su 05.02.1939), Děvče ze Zlatého západu
We 01.03.1939 (uváděno We 01.03.1939–We 01.03.1939), Poslední den
Th 02.03.1939 (uváděno Th 02.03.1939–Th 16.03.1939), Marie Antoinetta / Maria Antoinette
Tu 21.03.1939 (uváděno Tu 21.03.1939–Th 23.03.1939), Anděl s minulostí
Fr 24.03.1939 (uváděno Fr 24.03.1939–Th 30.03.1939), Unesen
Fr 31.03.1939 (uváděno Fr 31.03.1939–Th 06.04.1939), Falešný lord
Fr 07.04.1939
Sa 08.04.1939 (uváděno Sa 08.04.1939–Th 13.04.1939), Zlato volá
Fr 14.04.1939 (uváděno Fr 14.04.1939–Th 20.04.1939), Citadela
Sa 22.04.1939 (uváděno Fr 21.04.1939–Th 27.04.1939), Muži zítřka / Männer von Morgen
We 03.05.1939 (uváděno We 03.05.1939–Th 04.05.1939), Až na konec světa
Fr 05.05.1939 (uváděno Fr 05.05.1939–Th 11.05.1939), O velkou cenu / Um den grossen Preis
Fr 12.05.1939 (uváděno Fr 12.05.1939–We 17.05.1939), Druhé líbánky
Th 18.05.1939 (uváděno Th 18.05.1939–Mo 22.05.1939), Celý svět zpívá
Tu 23.05.1939 (uváděno Tu 23.05.1939–We 31.05.1939), Andy Hardy na záletech
Th 01.06.1939 (uváděno Th 01.06.1939–We 07.06.1939), Lov na ženícha; Honba za ženichem
We 03.01.1940 (uváděno We 03.01.1940−?), Paní Kačka zasahuje
Tu 09.01.1940 (uváděno ?−We 17.01.1940), Pod dusotem kopyt
Th 18.01.1940 (uváděno Th 18.01.1940–We 24.01.1940), Ústředna Rio
Th 25.01.1940; Th 25.01.1940 (uváděno Th 25.01.1940–Su 04.02.1940), Tarzan a zelená bohyně; Tarzan a Zelená bohyně / Tarzan und die grüne Göttin
Tu 06.02.1940; Tu 06.02.1940 (uváděno Tu 06.02.1940–We 14.02.1940), Dobrodružství Hucka Finka / Abenteuer Huck Finns, Die
Th 15.02.1940; Th 15.02.1940 (uváděno Th 15.02.1940–We 21.02.1940), Protiva / Ekel, Das
Th 22.02.1940; Th 22.02.1940; Th 22.02.1940 (uváděno Th 22.02.1940–Mo 04.03.1940; Su 03.03.1940), Návrat Cisco Kida / Cisco Kids Rückkehr
Tu 05.03.1940; Tu 05.03.1940 (uváděno Tu 05.03.1940–We 13.03.1940), Sněhurka a 7 trpaslíků / Schneewitchen und die sieben Zwerge
Th 14.03.1940; Th 14.03.1940 (uváděno Th 14.03.1940–We 20.03.1940; Tu 19.03.1940), Gangster a pes / Gangster und sein Hund, Der
Th 21.03.1940; We 20.03.1940 (uváděno Th 21.03.1940; We 20.03.1940–Su 31.03.1940), Města ztracenýchh / Stadt der Verlorenen, Die
Tu 02.04.1940; Tu 02.04.1940 (uváděno Tu 02.04.1940–We 10.04.1940), Ženy v bílém / Mädchen in Weiss
Th 11.04.1940; Th 11.04.1940 (uváděno Th 11.04.1940–We 17.04.1940), Odpírám výpověď / Ich verweigere die Aussage!
Th 18.04.1940; Th 18.04.1940 (uváděno Th 18.04.1940–We 24.04.1940), Pes baskervillský / Hund von Baskerville, Der
Th 25.04.1940; Th 25.04.1940 (uváděno Th 25.04.1940–Tu 07.05.1940), Jménem zákona / Im Namen des Gesetzes
Tu 07.05.1940; Tu 07.05.1940 (uváděno Tu 07.05.1940–Tu 14.05.1940), Zapomenutý / Ruf in die Welt, Ein
We 15.05.1940; We 15.05.1940 (uváděno We 15.05.1940–Su 19.05.1940), Tajemství musea / Geheimnis im Museum, Ein
Tu 21.05.1940; Tu 21.05.1940 (uváděno Tu 21.05.1940–Th 23.05.1940), Královna stříbrných hor / Madonna der silbernen Berge, Die
Fr 24.05.1940; Fr 24.05.1940 (uváděno Fr 24.05.1940–We 29.05.1940), Velký podvod / Grosse Vertrug, Der
Th 30.05.1940; Th 30.05.1940 (uváděno Th 30.05.1940–We 05.06.1940), Tanečnice Janina / Tänzerin Janine, Die; Hallo, Janine!
Th 06.06.1940; Fr 07.06.1940 (uváděno Th 06.06.1940; Fr 07.06.1940–We 12.06.1940; Tu 11.06.1940), Ukradený rukopis / Gestohlene Manuskript, Das
Th 13.06.1940; We 12.06.1940 (uváděno Th 13.06.1940; We 12.06.1940–Tu 18.06.1940; We 19.06.1940), Amazonka / Frechdachs aus Arizona, Der
We 19.06.1940; Th 20.06.1940 (uváděno We 19.06.1940; Th 20.06.1940–We 03.07.1940), Andy Hardy milionář / Andy Hardy wird Millionär
Th 04.07.1940; Th 04.07.1940 (uváděno Th 04.07.1940–Su 07.07.1940; Tu 09.07.1940), Nahá pravda / Nackte Wahrheit, Die
We 10.07.1940; Tu 09.07.1940 (uváděno We 10.07.1940; Tu 09.07.1940–We 10.07.1940), Ponorka M-9 volá / U-Boot M-9 ruft
Th 11.07.1940; Th 11.07.1940 (uváděno Th 11.07.1940–We 17.07.1940), Zítra budu zatčen / Morgen werde ich verhaftet
Th 18.07.1940; Th 18.07.1940 (uváděno Th 18.07.1940–We 24.07.1940), Zázračný lékař / Wunderarzt, Der
Th 25.07.1940; Th 25.07.1940 (uváděno Th 25.07.1940–Tu 30.07.1940), Hoši z Pavelské ulice / Jungens aus der Paulsstrasse, Die
Th 01.08.1940; Th 01.08.1940 (uváděno Th 01.08.1940–We 07.08.1940), Byl lásky čas / Es war die Zeit der Liebe
Th 08.08.1940; Th 08.08.1940 (uváděno Th 08.08.1940–We 14.08.1940), Violetta / Violetta
Th 15.08.1940; Th 15.08.1940 (uváděno Th 15.08.1940–We 21.08.1940), Čínská moře bouří / Sturm über chinesischen Meeren
Th 22.08.1940; Th 22.08.1940 (uváděno Th 22.08.1940–We 28.08.1940), San Francisco / San Francisco
Th 29.08.1940; Th 29.08.1940 (uváděno Th 29.08.1940–Su 01.09.1940), Policejní rozhlas hlásí / Polizeifunk meldet
Tu 03.09.1940; Tu 03.09.1940 (uváděno Tu 03.09.1940–We 04.09.1940), Stopa smrti / Spur des Todes, Die
Th 05.09.1940; Th 05.09.1940 (uváděno Th 05.09.1940–Su 08.09.1940), Kdo je Martin Mills? / Wer ist Martin Mills
Tu 10.09.1940; Tu 10.09.1940 (uváděno Tu 10.09.1940–We 11.09.1940), Policejní vůz 99 / Polizeiwagen 99
Th 12.09.1940; Th 12.09.1940 (uváděno Th 12.09.1940–We 18.09.1940), Ostrov ztracených / Insel der Verlorenen
Th 19.09.1940; Th 19.09.1940 (uváděno Th 19.09.1940–Su 22.09.1940), Srdce Arizony / Herz von Arizona, Das
Tu 24.09.1940; Tu 24.09.1940 (uváděno Tu 24.09.1940–We 25.09.1940), Blamáž Scotland Yardu / Scotland Yard blamiert sich
Th 26.09.1940; Th 26.09.1940 (uváděno Th 26.09.1940–Su 13.10.1940), Adam a Eva / Adam und Eva
Tu 15.10.1940; Tu 15.10.1940 (uváděno Tu 15.10.1940–We 23.10.1940), Nebezpečné dobrodružství / Gefährliches Abenteuer, Ein; Gefährliche Abenteuer, Das (Feldgericht in Lublin)
Th 24.10.1940; Th 24.10.1940 (uváděno Th 24.10.1940–We 06.11.1940), Návrat neviditelného muže / Rückkehr des unsterblicher Mannes; Rückkehr des unsichtbaren Mannes, Die
Th 07.11.1940; Th 07.11.1940 (uváděno Th 07.11.1940–We 13.11.1940), Noční luňák / Geier der Nacht
Th 14.11.1940; Th 14.11.1940 (uváděno Th 14.11.1940–We 27.11.1940), Zelené peklo / Grüne Hölle, Die
Th 28.11.1940; Th 28.11.1940 (uváděno Th 28.11.1940–We 04.12.1940), Dvojník ze Sonory / Doppelgänger aus Sonora
Th 05.12.1940 (uváděno Th 05.12.1940–We 11.12.1940), Žena bez minulosti / Frau ohne Vergangenheit
Th 12.12.1940 (uváděno Th 12.12.1940–We 18.12.1940), Zrada v Džibuti / Verrat in Dschibuti; Verrat von Dschibuti, Der
Th 19.12.1940 (uváděno Th 19.12.1940–Mo 23.12.1940), Sherlock Holmes / Sherlok Holmes; Sherlock Holmes
We 01.01.1941; We 25.12.1940 (uváděno We 01.01.1941; We 25.12.1940–We 01.01.1941), Pan ranče X v kruhu / Herr des Ranchs X, Der; Herr des Rancho X, Der
Fr 03.01.1941; Th 02.01.1941 (uváděno Fr 03.01.1941; Th 02.01.1941–We 08.01.1941), Detektiv Korff; Detektiv Korf
Th 09.01.1941 (uváděno Th 09.01.1941–Mo 13.01.1941; We 15.01.1941), Velký poplach / Großalarm
Th 16.01.1941 (uváděno Th 16.01.1941–We 22.01.1941), 100 mužů a 1 dívka; Sto mužů a jedna dívka; 100 mužů a jedna dívka / 100 Männer um ein Mädel
Th 23.01.1941 (uváděno Th 23.01.1941–We 29.01.1941), Soňa; Ein Mann wird entführt
Th 30.01.1941 (uváděno Th 30.01.1941–We 05.02.1941), Srdce bez domova / Herz ohne Heimat
Th 06.02.1941 (uváděno Th 06.02.1941–We 12.02.1941), Heslo Machin; Heslo: Machin / Kennwort Machin
Th 13.02.1941 (uváděno Th 13.02.1941–Fr 21.02.1941), Pro kamaráda / Für den Kameraden
Sa 22.02.1941 (uváděno Sa 22.02.1941–Th 27.02.1941), Drei fesche Mädels
We 05.03.1941 (uváděno We 05.03.1941–We 12.03.1941), Její první láska / Ihre erste Liebe
Th 13.03.1941 (uváděno Th 13.03.1941–We 19.03.1941), Alarm
Th 20.03.1941 (uváděno Th 20.03.1941–We 26.03.1941), Walsenkind Gloria, Das
Th 27.03.1941 (uváděno Th 27.03.1941–We 02.04.1941), Indiáni / Indianer
Th 03.04.1941 (uváděno Th 03.04.1941–We 09.04.1941), Nebezpečné ženy / Gefährliche Frauen
Th 10.04.1941 (uváděno Th 10.04.1941–We 23.04.1941), Stationsvorstand, Der
Th 24.04.1941 (uváděno Th 24.04.1941–We 07.05.1941), Sansibar
Th 08.05.1941 (uváděno Th 08.05.1941–We 14.05.1941), Silnější než láska / Stärker als die Liebe
Th 15.05.1941 (uváděno Th 15.05.1941–Mo 26.05.1941), Ihre größte Rolle
Tu 27.05.1941 (uváděno Tu 27.05.1941–We 04.06.1941), Untergang der Daltens, Der
Th 05.06.1941; Tu 01.07.1941 (uváděno Th 05.06.1941; Tu 01.07.1941–We 02.07.1941), Peřeje / Stromschnellen
Fr 04.07.1941; Th 03.07.1941 (uváděno Fr 04.07.1941; Th 03.07.1941–We 09.07.1941), Povedení šibalové / lustigen Vagabunden, Die
Th 10.07.1941 (uváděno Th 10.07.1941–Tu 15.07.1941; We 16.07.1941), Světlo jeho očí / Licht seiner Augen, Das; Du bist mein Augenlicht
Fr 18.07.1941; Th 17.07.1941 (uváděno Fr 18.07.1941; Th 17.07.1941–Sa 19.07.1941; Su 20.07.1941), Netopýr / Fledermaus, Die
Tu 22.07.1941; Mo 21.07.1941 (uváděno Tu 22.07.1941; Mo 21.07.1941–We 23.07.1941), Velké dobrodružství / Grosse Abenteuer, Das
Fr 25.07.1941; Th 24.07.1941 (uváděno Fr 25.07.1941; Th 24.07.1941–We 30.07.1941), Minulost Jany Kosinové / Hanna Kosinas Vergangenheit; Vergangenheit der Hanna Kozina
Th 31.07.1941 (uváděno Th 31.07.1941–Su 03.08.1941; Sa 02.08.1941), Podzimní manévry / Herbstmanöver
Tu 05.08.1941; Su 03.08.1941 (uváděno Tu 05.08.1941; Su 03.08.1941–We 06.08.1941), Lehká kavalerie / Leichte Kavallerie
Th 07.08.1941 (uváděno Th 07.08.1941–We 13.08.1941), Krb bez ohně / Herd ohne Feuer
Th 14.08.1941 (uváděno Th 14.08.1941–We 20.08.1941), U bílého koníčka / Im weißen Hößt; Weisses Rössl; Im weissen Rössl
Th 21.08.1941 (uváděno Th 21.08.1941–Su 31.08.1941), Zločin bez svědků; Zločin beze svědků / Tat ohne Zeugen
Tu 02.09.1941; Mo 01.09.1941 (uváděno Tu 02.09.1941; Mo 01.09.1941–Tu 02.09.1941; We 03.09.1941), Husaři jedou / Husaren, heraus!
Th 04.09.1941 (uváděno Th 04.09.1941–We 10.09.1941), Volání velkoměsta / Heimatland
Th 11.09.1941 (uváděno Th 11.09.1941–We 17.09.1941), Casanova se žení / Casanova heiratet
Th 18.09.1941 (uváděno Th 18.09.1941–We 24.09.1941), Vivere; Vivere (Vrať se, dívenko moje!) / Vivere
Th 25.09.1941 (uváděno Th 25.09.1941–We 01.10.1941), Poslední kolo / Letzte Runde, Die
Th 02.10.1941 (uváděno Th 02.10.1941–Th 09.10.1941), Policejní komisař Eyck; Komisař Eyck; Kriminální komisař Eyck / Krim.-Kom. Eyck; Kriminalkomissar Eyk
Fr 10.10.1941 (uváděno Fr 10.10.1941–We 15.10.1941), Jarčin profesor / Irenes Professor; Jarčas Professor
We 15.10.1941; Th 16.10.1941 (uváděno Th 16.10.1941–Tu 21.10.1941; We 22.10.1941), Sensační proces Casilla; Casilla; Sensační proces Castilla; Sensační proces Kasilla / Sensationsprozeß Castilla; Casilla; 129411
Th 23.10.1941 (uváděno Th 23.10.1941–We 29.10.1941), Most vzdechů / Kapitän Orlando
Th 30.10.1941 (uváděno Th 30.10.1941–We 05.11.1941), Sedm havranů / 7 Raben, Die; Sieben Raben, Die
Th 06.11.1941 (uváděno Th 06.11.1941–We 12.11.1941), Výstřel v pološeru / Zwielicht
Tu 11.11.1941 (uváděno Th 13.11.1941–We 10.12.1941), Pantáta Bezoušek / Gevatter Bezouschek
Fr 12.12.1941; Th 11.12.1941 (uváděno Fr 12.12.1941; Th 11.12.1941–We 17.12.1941), Bílý šeřík / Weißer Flieger; Weisser Flieder
Th 18.12.1941 (uváděno Th 18.12.1941–Tu 23.12.1941), Hřích Rogelie Sanchez / Sünde der Rogelia Souchez, Die
We 24.12.1941; Th 25.12.1941 (uváděno We 24.12.1941; Th 25.12.1941–We 31.12.1941), Lidé z varieté / Menschen vom Varieté
Th 01.01.1942; Th 01.01.1942 (uváděno Th 01.01.1942–We 14.01.1942), Dcera zeleného korsára / Tochter des Korsaren, Die
Th 15.01.1942; Th 15.01.1942 (uváděno Th 15.01.1942–We 21.01.1942), Hříchy mládí / Sünden der Jugend
Th 22.01.1942; Th 22.01.1942 (uváděno Th 22.01.1942–We 28.01.1942), Požár ve Florencii / Flammen in Florenz
Th 29.01.1942; Th 29.01.1942 (uváděno Th 29.01.1942–We 04.02.1942), Zlaté srdce lékařky / Frau am Scheidewege, Die
Th 05.02.1942; Th 05.02.1942 (uváděno Th 05.02.1942–We 11.02.1942), Svatojanské ohně / Johannisfeuer
Th 12.02.1942; Th 12.02.1942 (uváděno Th 12.02.1942–We 11.03.1942), Pražský flamendr / Flamender, Der; Prager Flamänder, Der
Th 12.03.1942; Th 12.03.1942 (uváděno Th 12.03.1942–We 18.03.1942), Samé lži / Lauter lugen; Lauter Lügen
Th 19.03.1942; Th 19.03.1942 (uváděno Th 19.03.1942–We 25.03.1942), Peer Gynt / Peer Gynt
Th 26.03.1942; Th 26.03.1942 (uváděno Th 26.03.1942–Tu 21.04.1942; We 22.04.1942), Gabriela / Gabrielle
Th 23.04.1942; Th 23.04.1942 (uváděno We 22.04.1942; Th 23.04.1942–We 29.04.1942), Svatební noc bez muže / Ehe mann Ehemann wird
Th 30.04.1942; Th 30.04.1942 (uváděno Th 30.04.1942–We 27.05.1942), Muži nestárnou / Männer altern nicht
Th 28.05.1942; Fr 29.05.1942 (uváděno Th 28.05.1942; Fr 29.05.1942–We 03.06.1942), Záhadný výstřel
Th 04.06.1942; Th 04.06.1942; Sa 06.06.1942 (uváděno Th 04.06.1942–We 10.06.1942; Th 11.06.1942), Jarka a Věra / Jarka und Věra
Th 11.06.1942; Fr 12.06.1942; Th 11.06.1942 (uváděno Th 11.06.1942; Fr 12.06.1942–We 17.06.1942), Sedm havranů / 7 Raben, Die; Sieben Raben, Die
Th 18.06.1942; Th 18.06.1942 (uváděno Th 18.06.1942–We 24.06.1942), Noc v hotelu Savoy / Ich bin gleich wieder da!; Bin gleich wieder da (Nacht im Hotel Savoy)
Th 25.06.1942; Th 25.06.1942 (uváděno Th 25.06.1942–We 01.07.1942), Děti na zakázku / Kinder auf Bestellung
Th 02.07.1942; Th 02.07.1942 (uváděno Th 02.07.1942–We 08.07.1942), Císařští myslivci / Drei Kaiserjäger
Th 09.07.1942; Th 09.07.1942 (uváděno Th 09.07.1942–We 15.07.1942), Panenství / Jungfernschaft
Th 16.07.1942; Th 16.07.1942 (uváděno Th 16.07.1942–We 22.07.1942; Su 19.07.1942), Dobrodružství na Nilu / Abenteuer am Nil, Das
Mo 20.07.1942 (uváděno Mo 20.07.1942–We 22.07.1942), Netopýr / Fledermaus, Die
Th 23.07.1942; Th 23.07.1942 (uváděno Th 23.07.1942–We 29.07.1942), Za tichých nocí / In stillen Nächten
Th 30.07.1942; Th 30.07.1942 (uváděno Th 30.07.1942–We 05.08.1942), Loterie lásky / Lotterie der Liebe
Th 06.08.1942; Th 06.08.1942 (uváděno Th 06.08.1942–Su 09.08.1942; Mo 10.08.1942), Opona padá / Vorhang fällt, Der
Tu 11.08.1942; Mo 10.08.1942 (uváděno Mo 10.08.1942; Tu 11.08.1942–We 12.08.1942), U zlatého anděla / Zum goldenen Engel (Meiseken)
Th 13.08.1942; Th 13.08.1942 (uváděno Th 13.08.1942–We 19.08.1942), Veselá bída / Heitere Elend, Das
Th 20.08.1942; Th 20.08.1942 (uváděno Th 20.08.1942–We 26.08.1942), Mlčení lesa / Schweigen im Walde, Das
Th 27.08.1942; We 26.08.1942 (uváděno Th 27.08.1942; We 26.08.1942–Su 06.09.1942; Mo 07.09.1942), Muž dvou tváří / 90 Minuten Aufenthalt; Neunzig Minuten Aufenthalt
Tu 08.09.1942; Tu 08.09.1942 (uváděno Mo 07.09.1942; Tu 08.09.1942–Th 10.09.1942), Vzorný manžel / Mustergatte, Der
Th 10.09.1942; Fr 11.09.1942 (uváděno Fr 11.09.1942–Th 24.09.1942; Fr 25.09.1942), Host do domu / Lustige Verwandschaft
Sa 26.09.1942; Fr 25.09.1942 (uváděno Fr 25.09.1942–We 30.09.1942), Rozmary lásky / Launen der Liebe
Th 01.10.1942; Th 01.10.1942 (uváděno We 30.09.1942; Th 01.10.1942–We 07.10.1942), Kdybych byl tátou; Kdybych byl otcem / Wenn ich Vater wäre
Th 08.10.1942; Th 08.10.1942 (uváděno Th 08.10.1942–We 14.10.1942), Opuštěná / Verlassen; Verlassene, Die
Th 15.10.1942; Th 15.10.1942 (uváděno Th 15.10.1942–Th 22.10.1942), Vysoká škola / Hohe Schule
Fr 23.10.1942; Fr 23.10.1942 (uváděno Fr 23.10.1942–Th 12.11.1942), Městečko na dlani / Gotteshand
Sa 14.11.1942; Fr 13.11.1942 (uváděno Fr 13.11.1942; Sa 14.11.1942–Th 19.11.1942), Ty a já / Du und ich
Fr 20.11.1942; Fr 20.11.1942 (uváděno Fr 20.11.1942–Th 26.11.1942), Falešný hráč / Falschspieler
Fr 27.11.1942; Fr 27.11.1942 (uváděno Fr 27.11.1942–Th 03.12.1942), Studujeme za školou / Wir studieren hinter der Schule
Fr 04.12.1942; Fr 04.12.1942 (uváděno Fr 04.12.1942–Th 17.12.1942), Ostrov ztracených mužů / Vom Schicksal verweht
Fr 18.12.1942; Fr 18.12.1942 (uváděno Fr 18.12.1942–We 23.12.1942), Krišna / Krischna
Tu 22.12.1942; Fr 25.12.1942 (uváděno Fr 25.12.1942–Th 21.01.1943), Okouzlená / Bezauberte, Die
Fr 22.01.1943 (uváděno Fr 22.01.1943–Th 28.01.1943), Dobyvatelé hor / Gipfelstürmer
Fr 29.01.1943; Th 28.01.1943 (uváděno Fr 29.01.1943–We 03.02.1943; Mo 15.02.1943), Barbora Hlavsová / Barbara Hlavsa
Su 07.02.1943 (uváděno Su 07.02.1943–Mo 15.02.1943), Barbora Hlavsová / Barbara Hlavsa
Tu 16.02.1943 (uváděno Tu 16.02.1943–We 24.02.1943), Justiční omyl / Mordsache Cenci
Th 25.02.1943 (uváděno Th 25.02.1943–Th 04.03.1943), Křižovatka mládí / Ihr erstes Erlebnis
Fr 05.03.1943 (uváděno Fr 05.03.1943–Th 11.03.1943), Opojení lesa / Waldrausch
Fr 12.03.1943 (uváděno Fr 12.03.1943–Fr 19.03.1943; Th 18.03.1943), Ideál septimy / Ideal der Septima, Das
Sa 20.03.1943; Fr 19.03.1943 (uváděno Sa 20.03.1943; Fr 19.03.1943–Th 25.03.1943), Krok s cesty / Schritt vom Wege, Der
Fr 26.03.1943 (uváděno Fr 26.03.1943–Th 01.04.1943), Osmnáctiletá / Achtzehnjährige, Die
Fr 02.04.1943 (uváděno Fr 02.04.1943–Mo 05.04.1943), Milenci slečny Haničky / Hannerl und ihre Liebhaber
Tu 06.04.1943 (uváděno Tu 06.04.1943–Th 15.04.1943), Důvod k rozvodu / Scheidungsgrund
Fr 16.04.1943 (uváděno Fr 16.04.1943–Th 22.04.1943), Píseň touhy / Tragödie einer Liebe
Fr 23.04.1943 (uváděno Fr 23.04.1943–Th 29.04.1943), Žlutá vlajka / gelbe Flagge, Die
Fr 30.04.1943 (uváděno Fr 30.04.1943–Th 06.05.1943), Skleněný most / Gläserne Brücke, Die
Fr 07.05.1943 (uváděno Fr 07.05.1943–Th 13.05.1943), Návrat do mládí / Fahrt in die Jugend, Die
Fr 14.05.1943 (uváděno Fr 14.05.1943–Th 20.05.1943), Roztomilý člověk / Ein netter Mensch
Fr 21.05.1943 (uváděno Fr 21.05.1943–Th 27.05.1943), Toulavý národ
Fr 28.05.1943; Mo 31.05.1943 (uváděno Fr 28.05.1943–Th 03.06.1943), Vandiny trampoty / Wandas Plagen
Fr 04.06.1943 (uváděno Fr 04.06.1943–Th 10.06.1943), Matčina píseň / Mutterlied
Fr 11.06.1943 (uváděno Fr 11.06.1943–Th 17.06.1943), Pelikán má alibi / Pelikan hat ein Alibi
Fr 18.06.1943 (uváděno Fr 18.06.1943–Th 24.06.1943), Tygr z Ešnapuru / Tiger von Eschnapur, Der
Fr 25.06.1943 (uváděno Fr 25.06.1943–Th 01.07.1943), Indický hrob / Indische Grabmal, Das
Fr 02.07.1943 (uváděno Fr 02.07.1943–Th 08.07.1943), Kristián; Kristian / Christian
Fr 09.07.1943 (uváděno Fr 09.07.1943–Th 15.07.1943), Skandál s Dorou / Skandal um Dora
Fr 16.07.1943 (uváděno Fr 16.07.1943–Mo 19.07.1943), Kdo je otcem? / Kleiner goldener King, Ein; Kleiner goldener Ring, Ein
Tu 20.07.1943 (uváděno Tu 20.07.1943–Th 22.07.1943), Hrdinové ledových moří / Kolonie Eismeer
Fr 23.07.1943 (uváděno Fr 23.07.1943–Th 29.07.1943), Konečně sami / Endlich allein
Fr 30.07.1943 (uváděno Fr 30.07.1943–Mo 02.08.1943), Inka neviňátko / Engel mit kleinen Fehlern
Tu 03.08.1943 (uváděno Tu 03.08.1943–Th 05.08.1943), Okénko do nebe / Himmelfensterchen, Das
Fr 06.08.1943 (uváděno Fr 06.08.1943–Th 12.08.1943), Roman oktavánky; Román oktavánky / Roman einer Oktavanerin
Fr 13.08.1943 (uváděno Fr 13.08.1943–Th 19.08.1943), Babička / Großmütterchen; Grossmütterchen
Fr 20.08.1943 (uváděno Fr 20.08.1943–Th 26.08.1943), Otcem být je těžké; Otcem být jest těžké / Glück im Schloß
Fr 27.08.1943 (uváděno Fr 27.08.1943–Th 02.09.1943), Pozdní láska / Späte Liebe; Verlorene Liebe
Fr 03.09.1943 (uváděno Fr 03.09.1943–Th 16.09.1943), Experiment
Fr 17.09.1943 (uváděno Fr 17.09.1943–Th 23.09.1943), V tajném poslání; V tajném poslání / Mit versiegelter Order.
Fr 24.09.1943 (uváděno Fr 24.09.1943–Th 30.09.1943), Druhá žena; Druhá žena (Serenáda); Druhá žena - serenáda; Serenáda / Serenade; Zweite Frau, Die; 127187
Fr 01.10.1943 (uváděno Fr 01.10.1943–Th 07.10.1943), Lidé - zvířata - sensace; Lidé, zvířata, sensace; Lidé, zvířata, sensace ... / Menschen, Tieren und Sensationen.; Menschen, Tiere, Sensationen
Fr 08.10.1943; Mo 11.10.1943 (uváděno Fr 08.10.1943–Th 14.10.1943), Nemožná rodina / Eine unmögliche Familie
Fr 15.10.1943 (uváděno Fr 15.10.1943–Th 04.11.1943), Žíznivé mládí / Jugendrausch
Su 07.11.1943; Fr 05.11.1943 (uváděno Fr 05.11.1943–Su 07.11.1943; Fr 05.11.1943; Sa 06.11.1943), Rozvod s překážkami / Immer nur... du!
Mo 08.11.1943; Sa 06.11.1943; Su 07.11.1943 (uváděno Mo 08.11.1943; Sa 06.11.1943; Su 07.11.1943–Th 11.11.1943), Zlato v New Frisku; Zlato v New-Frisku; Zlato v New Friscu; Zlato v New Frisko / Gold in New Frisco
Mo 15.11.1943; Fr 12.11.1943 (uváděno Fr 12.11.1943–Th 18.11.1943), Otroci vášní / Sklaven der Leidenschaft
Mo 22.11.1943; Fr 19.11.1943 (uváděno Fr 19.11.1943–Th 25.11.1943), Rozvod s překážkami / Immer nur... du!
Fr 26.11.1943 (uváděno Fr 26.11.1943–Th 02.12.1943), Lékařem z vášně / Arzt aus Leidenschaft
Fr 26.11.1943 (uváděno Fr 26.11.1943–Th 02.12.1943), Lékařem z vášně / Arzt aus Leidenschaft
Fr 03.12.1943 (uváděno Fr 03.12.1943–Th 16.12.1943), Bláhový sen / Törichter Traum, Ein
Fr 03.12.1943 (uváděno Fr 03.12.1943–Th 16.12.1943), Bláhový sen / Törichter Traum, Ein
Fr 17.12.1943 (uváděno Fr 17.12.1943–Th 23.12.1943), Čtyři nepokojná děvčátka; 4 nepokojná děvčátka / 4 unruhigen Mädchen, Die (Finale); Vier unruhige Mädchen
Mo 20.12.1943; Fr 17.12.1943 (uváděno Fr 17.12.1943–Th 23.12.1943), Čtyři nepokojná děvčátka; 4 nepokojná děvčátka / 4 unruhigen Mädchen, Die (Finale); Vier unruhige Mädchen
Mo 20.12.1943; Sa 25.12.1943; Sa 01.01.1944 (uváděno Sa 25.12.1943–We 06.01.1943), Šťastnou cestu; Šťastnou cestu! / Glückliche Reise!
Sa 25.12.1943 (uváděno Sa 25.12.1943−?), Šťastnou cestu; Šťastnou cestu! / Glückliche Reise!
Fr 07.01.1944; Fr 07.01.1944; Fr 07.01.1944 (uváděno Fr 07.01.1944–Th 13.01.1944), Styxův případ / Sache mit Styx, Die
Fr 14.01.1944; Fr 14.01.1944; Fr 14.01.1944 (uváděno Fr 14.01.1944–Th 03.02.1944), Mlhy na blatech / Nebel über dem Moor
Fr 04.02.1944; Fr 04.02.1944; Fr 04.02.1944 (uváděno Fr 04.02.1944–Th 17.02.1944), Falešná milenka / Falsche Geliebte, Die
Fr 18.02.1944; Fr 18.02.1944; Fr 18.02.1944 (uváděno Fr 18.02.1944–Th 24.02.1944), S vyloučením veřejnosti / Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Fr 25.02.1944; Fr 25.02.1944 (uváděno Fr 25.02.1944–Th 09.03.1944), U pěti veverek / Zu den fünf Eichhörnchen; Popelka
Fr 10.03.1944; Fr 10.03.1944 (uváděno Fr 10.03.1944–Th 16.03.1944), Svatební cesta ve třech / Hochzeitsreise zu Dritt
Th 16.03.1944; Fr 17.03.1944 (uváděno Fr 17.03.1944–Th 30.03.1944), Skalní plemeno / Mann aus Granit, Ein
Fr 31.03.1944; Fr 31.03.1944 (uváděno Fr 31.03.1944–Th 06.04.1944), Noc plná omylů / Drunker und Drüber; Drunter und Drüber
Fr 07.04.1944; Fr 07.04.1944 (uváděno Fr 07.04.1944–Th 13.04.1944), Noční motýl / Nachtfalter
Fr 14.04.1944; Fr 14.04.1944 (uváděno Fr 14.04.1944–Th 20.04.1944), Návrat k štěstí; Návrat ke štěstí
Th 20.04.1944; Fr 21.04.1944 (uváděno Fr 21.04.1944–Th 04.05.1944), Krásná modelka / Vision am See
Fr 05.05.1944; Fr 05.05.1944 (uváděno Fr 05.05.1944–Th 11.05.1944), Proměna Alexe Roschera / Unheimliche Wandlung des Alex Roscher, Die; Unheimliche Wandlung des Alexander Roscher, Die
Fr 12.05.1944; Fr 12.05.1944 (uváděno Fr 12.05.1944–Th 18.05.1944), Jarčin profesor / Irenes Professor; Jarčas Professor
Fr 19.05.1944; Fr 19.05.1944 (uváděno Fr 19.05.1944–Th 01.06.1944), Karavana / Karawane
Fr 02.06.1944; Fr 02.06.1944 (uváděno Fr 02.06.1944–Th 15.06.1944), K žití odsouzen / Zum Leben verurteilt
Fr 16.06.1944; Su 18.06.1944 (uváděno Fr 16.06.1944–Th 22.06.1944), Valentin Dobrotivý / Geld fällt vom Himmel; Valentin der Gütige
Fr 23.06.1944; Su 25.06.1944; Fr 23.06.1944 (uváděno Fr 23.06.1944–Mo 26.06.1944), Praví kamarádi / Soldaten - Kameraden
Tu 27.06.1944; Tu 27.06.1944 (uváděno Tu 27.06.1944–Th 29.06.1944), Hrdina jedné noci / Held einer Nacht, Der
Fr 30.06.1944; Su 02.07.1944 (uváděno Fr 30.06.1944–Th 06.07.1944), Její nejkrásnější den / Mann geht seinen Weg, Ein
Fr 30.06.1944; Fr 30.06.1944 (uváděno Fr 30.06.1944–Th 06.07.1944), Její nejkrásnější den / Mann geht seinen Weg, Ein
Fr 07.07.1944; Su 09.07.1944 (uváděno Fr 07.07.1944–Th 13.07.1944), Dětský lékař Dr. Engel / Kinderarzt Dr. Engel
Mo 10.07.1944; Fr 07.07.1944 (uváděno Fr 07.07.1944–Th 13.07.1944), Dětský lékař dr. Engel / Kinderarzt Dr. Engel
Fr 14.07.1944; Su 16.07.1944; Fr 14.07.1944 (uváděno Fr 14.07.1944–Th 20.07.1944), Její hřích / Ihre Sünde
Su 16.07.1944, Její hřích / Ihre Sünde
Fr 21.07.1944; Fr 21.07.1944 (uváděno Fr 21.07.1944–Th 27.07.1944), Přehlídka milování / Rund um die Liebe
Fr 21.07.1944; Su 23.07.1944 (uváděno ?−Th 27.07.1944), Přehlídka milování / Rund um die Liebe
Fr 28.07.1944; Su 30.07.1944 (uváděno Fr 28.07.1944–Mo 03.07.1944
Fr 04.08.1944 (uváděno Fr 04.08.1944–Th 10.08.1944), Panna / Jungfrau, Die
Fr 04.08.1944; Fr 04.08.1944; Fr 04.08.1944 (uváděno Fr 04.08.1944–Th 10.08.1944), Panna / Jungfrau, Die
Fr 11.08.1944; Fr 11.08.1944; Fr 11.08.1944 (uváděno Fr 11.08.1944–Th 17.08.1944), Premiéra Butterfly / Premiere der Butterfly
Fr 11.08.1944, Premiéra Butterfly / Premiere der Butterfly
Fr 18.08.1944; Su 20.08.1944; Fr 18.08.1944 (uváděno Fr 18.08.1944–Th 24.08.1944), Tři děvčátka na vdávání / Drei tolle Mädel; Drei tolle Mädels
Fr 18.08.1944, Tři děvčátka na vdávání / Drei tolle Mädel; Drei tolle Mädels
Fr 25.08.1944; Su 27.08.1944; Fr 25.08.1944 (uváděno Fr 25.08.1944−?), Kluci na řece / Knaben am Fluss
Mo 28.08.1944, Kluci na řece / Knaben am Fluss
Fr 08.09.1944 (uváděno Fr 08.09.1944–Th 14.09.1944), So ein Mädel vergisst man nicht
Sa 16.09.1944; Fr 15.09.1944 (uváděno Fr 15.09.1944–Th 05.10.1944), Neviděli jste Bobíka? / Wo ist Bobi?
Fr 06.10.1944; Fr 06.10.1944 (uváděno Fr 06.10.1944–Sa 19.10.1940), Pan Sanders žije nebezpečně / Herr Sanders lebt gefährlich
We 18.10.1944, Potřebuji tě
Sa 21.10.1944; Fr 20.10.1944 (uváděno Fr 20.10.1944–Th 26.10.1944), Nevěrný Eckehart / Ungetreue Eckehart, Der
Tu 31.10.1944; Fr 27.10.1944 (uváděno Fr 27.10.1944–Th 16.11.1944), Děvčica z Beskyd / Bergmaid
Fr 17.11.1944 (uváděno Fr 17.11.1944–Th 07.12.1944), Ich brauche Dich
Fr 15.12.1944; Fr 08.12.1944 (uváděno Fr 08.12.1944–Th 21.12.1944), Návrat do života / Rückkehr ins Leben
We 27.12.1944; Fr 22.12.1944; Fr 22.12.1944 (uváděno Fr 22.12.1944−?), Paklíč / Dietrich, Der
Su 07.01.1945, Zamilovaná nevinnost
We 10.01.1945, Zamilovaná nevinnost
Tu 23.01.1945, Sobota / Samstag ist kein Alltag
Fr 16.03.1945 (uváděno Fr 16.03.1945–Th 22.03.1945), Sláva! Já jsem táta! / Hurra! Ich bin Papa!
We 01.01.1947, Hrabě Monte Christo II.
Fr 03.01.1947, Nadlidé
Tu 14.01.1947 (uváděno ?−Th 30.01.1947), Záhadný pan Jordan
Fr 31.01.1947 (uváděno Fr 31.01.1947–Th 06.02.1947), Věž hrůzy
Fr 07.02.1947 (uváděno Fr 07.02.1947–Th 20.02.1947), Velký případ
Fr 21.02.1947 (uváděno Fr 21.02.1947–Th 20.03.1947), Bílá legie
Fr 21.03.1947 (uváděno Fr 21.03.1947–Th 27.03.1947), Dívčí letka
Fr 28.03.1947 (uváděno Fr 28.03.1947–Th 03.04.1947), Mstitel
Sa 05.04.1947 (uváděno Sa 05.04.1947–Mo 07.04.1947), Komisař Bethier
We 09.04.1947 (uváděno Tu 08.04.1947–Th 24.04.1947), Jan Roháč z Dubé
Fr 25.04.1947 (uváděno Fr 25.04.1947–Th 08.05.1947), Má sestra Ela
Fr 09.05.1947 (uváděno Fr 09.05.1947–Th 15.05.1947), Mládí a krása
Fr 16.05.1947 (uváděno Fr 16.05.1947–Th 29.05.1947), Černé komando
Fr 30.05.1947 (uváděno Fr 30.05.1947–Th 05.06.1947), Varuj
Fr 06.06.1947 (uváděno Fr 06.06.1947–Tu 24.06.1947), Laurel a Hardy studují
Fr 18.07.1947 (uváděno Fr 18.07.1947–Th 24.07.1947), Stará Oklahoma
Fr 25.07.1947 (uváděno Fr 25.07.1947–Th 31.07.1947), Topperův návrat
Fr 01.08.1947 (uváděno Fr 01.08.1947–Th 07.08.1947), Bílý tesák
Fr 08.08.1947 (uváděno Fr 08.08.1947−?), Alena
Fr 22.08.1947 (uváděno Fr 22.08.1947–Th 28.08.1947), Týden v tichém domě
Th 01.01.1948 (uváděno ?−Th 15.01.1948), Kavalír pomsty
Fr 16.01.1948 (uváděno Fr 16.01.1948−?), Podobizna
Tu 27.01.1948 (uváděno ?−Th 19.02.1948), Vlk Larsen
Fr 20.02.1948 (uváděno Fr 20.02.1948–Th 26.02.1948), Napoleon v Moskvě
Fr 27.02.1948 (uváděno Fr 27.02.1948−?), Ves v pohraničí
Fr 05.03.1948 (uváděno Fr 05.03.1948–Tu 11.03.1947), Tajemství vyzvědače
Fr 12.03.1948 (uváděno Fr 12.03.1948–Sa 13.03.1948), Zelený jed
Su 14.03.1948 (uváděno Su 14.03.1948–Th 18.03.1948), Tajemství vyzvědače
Fr 19.03.1948 (uváděno Fr 19.03.1948–Th 01.04.1948), Zelený jed
Fr 02.04.1948 (uváděno Fr 02.04.1948–Th 22.04.1948), O věrném přátelství
We 01.06.1949 (uváděno We 01.06.1949–Th 02.06.1949), Ostrov pokladů
We 01.06.1949 (uváděno We 01.06.1949–Th 02.06.1949), XIV. pásmo: Věda a technika 9/47
Fr 03.06.1949 (uváděno Fr 03.06.1949–Th 16.06.1949), XV. pásmo krátkych filmu
Fr 03.06.1949 (uváděno Fr 03.06.1949–Th 23.06.1949), Tři muži z Texasu
Fr 17.06.1949 (uváděno Fr 17.06.1949–Th 30.06.1949), XVI. pásmo krátkych filmů
Fr 24.06.1949 (uváděno Fr 24.06.1949–Th 30.06.1949), Farář u s. Dominika
Fr 01.07.1949 (uváděno Fr 01.07.1949–Th 07.07.1949), Pilotem proti své vůli
Fr 08.07.1949 (uváděno Fr 08.07.1949–Th 21.07.1949), Děti divočiny
Tu 19.07.1949 (uváděno Tu 19.07.1949–Th 28.07.1949), Prázdniny
Tu 29.01.1952 (uváděno ?−February 1952), Mikoláš Aleš
Fr 09.01.1953 (uváděno Fr 09.01.1953–Th 15.01.1953), Tuntepův návrat
Fr 16.01.1953 (uváděno Fr 16.01.1953–Th 22.01.1953), Posádka
Fr 23.01.1953 (uváděno Fr 23.01.1953–Th 29.01.1953), Haškovy povídky ze starého mocnářství
 
Quotes
Dagmar_(1929).txt
LR: mhm. a která kina ste navštěvovala? pořád v těch [Židenicích v té měšťance nebo už ňáká jiná?] DB: [ne ne ne ne ne né. to sme jezdili] do j- jak je Jalta, to byla kino Moderna tam se jmenovalo,
Dagmar_(1929).txt
LR: já vim, že sme o tom už mluvily, ale třeba kdybyste mohla být konkrétní, j- e jak [to vypadalo třeba ten sál nebo] DB: [no tak byly byly] exkluzivní kina, to byly LR: mhm DB: hlavně ve vnitřním [Brně] LR: [mhm] DB: na předměstí už to nebylo tak hóch [nóbl] LR: [mhm] DB: ale, v teda ty byly opravdu, třeba skala ((Scala)) nebo ta Moderna, nebo (.) Kapitol, i Alfa. ta kina to bylo ja- jak divadla. to ste byla jako v křesle ste seděla uplně a, a tak dále no, prostě bylo to povýšený na divadlo, víceméně
Dagmar_(1929).txt
byli sme jednou, to byla taky Němka, jmenovala se La Jana, byla to tanečnice a ta byla krásná, vona byla jak Indka. a menovalo se to e Tygr z Ešnapuru a Indický hrob. dva díly. a já sem, to už sem byla sleč- větší. a já sem říkala kamarádce, tý pudeme se na to podívat, to je nádherný, to se ti bude líbit, a teď sme šly do té Moderny, a von ten blázen to přehodil, von tam dal napřed ten druhej díl [] já sem se na to dívala a říkám, co teď, co teď, jak jí to mám vysvětlit, protože to bylo trapný, a, divim se, že sem tehdy, jak se znám, tak dneska bych vstala, šla bych dozadu do té kabiny, tam bych zaklepala a řekla bych, haló, strejdo, přehodit, protože vy ste si to ňák popletl. a to sem seděla a koukala sem se ustrašená na to. nevim ani kolik mně <bylo roků>, to už jedno, ale byla sem svobodná, a jak byl člověk hloupej.
Helena_(1927).txt
pak byla Moderna, to bylo tam u Nové radnice v té pasáži ((pasáž Jalta)),
Helena_(1927).txt
a potom tehdy to byla Moderna, LR: mhm HH: Moderna, to bylo zase v pasáži, ee já nevim, jak se teď menuje, ale jak je Nová radnice [ta pasáž] LR: [mhm vim kde], pak se to menovala Jalta, ne? [to kino] HH: [Jalta] LR: mhm HH: hm tak tam sme taky chodívali,
Edita_(1926).txt
to sme měli náhodou zdarma lístky od jednech (.) kamarádky, a tak to sme chodili do Moderny ((Moderna)) do kina. KH: mhm, a můžete říct, jak ste k těm lístkům vlastně přišli? EB: jak sme přišli? nó oni měli restauraci a před restaurací plot, a na tom plotu byla z té Moderny ((Moderna)) měli vystavený, co budou hrát. a tím pádem, že ty to tam měli, tak oni jim dali zdarma jako na d- dva lístky zdarma do kina. no a tak sme s-, ona nám to dávala, že nemohla a my sme tam chodili.
Edita_(1926).txt
: to bylo hodně těch kin, ale co sme chodily akorát do té luce- to si Lucerna a ta Moderna. že tam sme to měly zadarmo (.) Kapitol...
Edita_(1926).txt
Moderna už byl (.) velké kino. tam už bylo víc těch (.) lidí.
Edita_(1926).txt
no to se potom někdy šlo do toho Kapitolu ((Kapitol)), do Skaly ((Scala)), zase do té mode- Moderna.
Edita_(1926).txt
Ale hodně sem chodila do Moderny do kina. LG: mhm. EB: tam totiž sme měli známou a ta měla z- dostávala zadarmo dva lístky a vždycky nám je dávala. oni totiž na plotě měli vystaveny z Moderny ee ty filmy, které se právě promítaly. LG: jo. EB: a tím dostali dva lístky zadarmo, ona nemohla ona (.) odpoledne musela pomáhat rodičům, ty měli restauraci a čepovala a toto a nám ty že sme byly kamošky, tak nám dávala ty dva lístky a my sme to měly zadarmo v té Moderně.
Edita_(1926).txt
před válkou, to mně bylo dvanáct a to to v- právě v té Moderně to (..) s Greta Garbo a robert tajlor ((Robert Talyor)), edy nelzon ((Eddie Nelson)), makdonaldová ((Jeanette MacDonald)), nádherný filmy.
Edita_(1926).txt
a e jak řikám to ta Moderna ta e (.) jo ta (.) právě (.) oni měli restauraci ty Linhartovi, a to bylo všechno i domy tenkrát měly ploty a na tom plotě bylo právě vystavený ty f- ty co hrají filmy, bylo to ve skle, za sklem jo. a tak sme právě věděli, co tam hrají. jinak my sme tak moc do města nechodili [jako].
Edita_(1926).txt
LG: [která byla nějak] spojená s tim (..) kinem ste říkala? EB: ne spojená, to byl plot, to bylo [všude] LG: [jo! takže na tom plotě...] EB: [i u domu] a na tom plotě byla právě [vystavená z té Moderny ((Moderna)))].
Edita_(1926).txt
LG: a v té (.) Moderně ((Moderna)) tam to vypadalo jak? EB: no děvčátko, to byl velkej sál velký hm... LG: jo. EB: já nevim, nemůžu to tak popsat, už (.) jinačí no. LG: jo jo jo. EB: ale tam myslim nebyly ty balkóny jak v Metru ((Metro)).
Eva_(1928).txt
potom sme chodili do Moderny ((Moderna)), ta to bylo na Dominikánském náměstí.
Eva_(1928).txt
ES: protože tam chodila se mnou moje teta. do toho Excelsioru ((Excelsior)). LS: hm. konkrétně do toho Excelsioru ((Excelsior))? ES: ano, ano. a do Moderny ((Moderna)). LS: hm. ES: a do Moderny ((Moderna)).
Eva_(1928).txt
LS: no. (..) a teď tady mám zase otázku. to už sme se vlastně o tom zmiňovali. která kina ste navštěvovala. vy ste říkala, že ste určitá kina navštěvovala do těch deseti let, když ste bydleli v tom Tivoli. ES: ano. LS: mohli bysme si to teda ještě shrnout, která kina to byla? ES: takže to bylo (...) Moderna, Alfa, Excelsior, kino Čas,
Miroslav_(1931).txt
MH: no a na Dominikánské, tam byla Moderna. a to taky potom zavřeli.
Miroslav_(1931).txt
AV: mhm, vzpomenete si na nějakou třeby třeba i hlasitou reakci během filmu, že třeba lidi začli tleskat něčemu, tak spontánně [uprostřed], nebo pískat. MH: [jo], tak to jsem zažil v osmašedesátým, AV: mhm. MH: to už bylo po okupaci, kdy koncem roku dávali tady v Moderně ((Moderna)) na Dominikánským dávali vod Jasného ((Vojtěch Jasný)) Všichni dobří rodáci. AV: ano. MH: a to skončilo a celý kino vstalo a tleskalo. AV: mhm, mhm. MH: (to ještě) bylo pod vlivem té okupace, že? AV: ano, hm.
Peter_(1922).txt
ale když se podíváte na program jiných kin například Central, PSz: hm PD: nebo Kapitol, PSz: hm PD: nebo Moderna, tam bylo, tam byly převážně němeč- německý filmy. to je úplně jasný.
Peter_(1922).txt
ale na na ty sovětský filmy, totiž byly taky dobrý, ale ty byly staršího data. o tom taky píšu, teď, PSk: hm PD: to byly ty sovětský muzikály od alexandrova ((Grigorij Alexandrov)), PSk: cir- PD: a jako Cirkus, Volga - Volga, PSz: Celý svět se směje, PD: a veselý, ta veselá parta ((neidentifikováno)), nebo jak, ten čtvrtej už není tak dobrej, ten už je moc stalinskej, ta socha v pozadí. tak to sem taky viděl, myslím Cirkus sem viděl v Moderně ((Moderna)), PSz: hm PD: v Brně eště, já nevim proč.
Peter_(1922).txt
PD: těžko to určitě jako, poněvadž když máte film jako fred aster ((Fred Astaire)) v Moderně ((Moderna)) tenkrát, tak kdo tam seděl. (.) Češi, Němci, Židi, no, takže,
Jarmila_2_(1926).txt
JG: dost se chodilo taky do té Jalty ((Jalta)), [že, když byla,] JV: [do Jalty ((Jalta)), hm, hm]
Jarmila_2_(1926).txt
JV: [co Jalta třeba.] JG: prosím? JV: Jalta. JG: no tak abych vám řekla pravdu, já už si moc nevzpomínám jak to vevnitř bylo. JV: na tu Jaltu [Jalta] si moc nepamatujete. JG: ne. byla sem tam, a aj dokonce bych řekla třeba před dvaceti lety, ale to už vám splývá.
Jarmila_(1925).txt
a prosím vás na Dominikánským náměstí, co tam bylo za kino? to si nemůžu vzpomnět, tam bylo [kino] LČ: [Moderna]? JH: Družba, ne? LČ: druž- JH: a co bylo předtím za v první republice místo Družby? LČ: no Moderna ne se to menovalo? JH: no já si to nepamatuju, (ale) tam sme chodili taky tak dolů, to bylo, tam to je přece byl za tenkrát nově dům s- postavenej ee v první republice
Borivoj_(1927).txt
LH: po celém Brně, ehm. (.) a měl ste ňáké z těch k- kin, které ste vyjmenoval nějaké oblíbené, kam ste chodil nejraději? BH: no tak nedá, nedá se říct (ee em mě teda) prostě (.) zajímaly filmy. jestli to bylo v, jestli to byla skala ((Scala)), nebo Moderna, nebo Kapitol to mně bylo jedno.
Borivoj_(1927).txt
BH: no tak em některý na tehdejší dobu byly luxusní, některý byly normální prostě. jenom dřevěný židle n- někde byly ee prostě už <thape> ((smích)) tapetovaný, že. LH: ehm. BH: jo, vybavení už prostě, (..) když tam člověk vešel, tak vešel do něčeho, (.) že. a to to byly to byly hlavně teda ve středu města, to byla ta Moderna, víte kde byla Moderna? LH: Moderna... BH: no. LH: ta [by-] BH: [na] Dominikánským ((Dominikánské náměstí)). LH: [na Dominikánským.] BH: [pak to byla Jalta.] LH: ehm. v podstatě ve středu uu k těm mm jestli se nemýlím k těm takovým luxušně- luxusnějším patřil ee dnešní skala ((Scala)). [tenkrát to s-...] BH: [ano skala ((Scala)), Moderna], Kapitol, Central. LH: ehm. BH: jo, Alfa.
Borivoj_(1927).txt
LH: ehm. v podstatě ve středu uu k těm mm jestli se nemýlím k těm takovým luxušně- luxusnějším patřil ee dnešní skala ((Scala)). [tenkrát to s-...] BH: [ano skala ((Scala)), Moderna], Kapitol, Central. LH: ehm. BH: jo, Alfa. LH: Alfa, jasně. BH: no, to bylo to byly prostě tyhlety kina byly, (.) dá se říct luxusní. [no panč...] LH: [takže na] na úrovni. BH: ano, na úrovni.
Marie_(1915).txt
LS: já teďka hledám ještě tu Jaltu ((Jalta)), MH: víte, to já ta ména... LS: dřív to byla Moderna. MH: Moderna nikdy ne. LS: tak Jalta teda, a na Jaltu se to přejmenovalo až v roce devatenácet čtyřicet devět. MH: to je možné. LS: předtím [to byla Moderna.] MH: [to bylo po válce.] to bylo po válce.
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm. á ještě bych se zeptala, jaké byly e rozdíly v místních kinech? jaké byly rozdíly mezi e kinama, jestli s- e ste třeba vnímal ňáké rozdíly? říkal ste, že někerá kina byla nóbl. tak je- [jaké jak] MJ: [a nóbl] a cena. JV: mhm MJ: no ty nóbl, to byly ee ty premiérové, Alfa ještě byla taky premiérová. JV: mhm a MJ: skala ((Scala)), Alfa, Kapitol, Moderna
Zofie_(1925).txt
JV: do důchodu. dobře. takže sme z toho teď prošli <(jen)> máme to, máme to všechno pěkně uspořádané. ee vlastně em můžete říct, kdy ste začala chodit do kina? [( )] ŽH: [do kina, no tak snad v těch] JV: [v kolika letech] ŽH: třiná- třinácti letech sem ee sem chodila do té, do toho kina Jalta, sme říkali, že se to menuje alf- Alfa [Jalta] JV: [(alf-)] v Alfa pasáži myslíte, [nebo] ŽH: [ano] v Alfa pasáži Jalta, je to tam na, pod Novou radnicí [ta pasáž] XX: [(no mo- Moderna bývalá)] JV: [ano to je myslím že jo], v té pasáži Jalta ŽH: no XX: [bývalá Moderna] JV: [ta pasáž je] jak je vlastně ŽH: no alf- v Alfě ((Alfa)) ne, tam v té pasáži Jalta, to sem měla kousek domů. vím, že sme chodily se sestrou a měly sme legitimace a byly sme, ale řikám, to trvalo tak půl roku, protože já sem vlastně em v těch patnácti vodešla do toho ee v v srpnu třicet devět sem odešla do Zlína. JV: á em [do] ŽH: [tak]že těch brněnskejch kin sem moc nenavštěvovala.
Zofie_(1925).txt
ŽH: ale do toho kina právě já moc vzpomínek nemám než na tu ee na tu Jaltu ((Jalta)), v tom mládí. JV: mhm ŽH: takže bohužel k tomu Brnu, vám toho moc (těch)
Zofie_(1925).txt
JV: á em dobře a takže s- říkala ste, že ste nejčastěji navštěvovala Jaltu ((Jalta)) ŽH: Jaltu ((Jalta)),
Zofie_(1925).txt
JV: [tam ste taky] chodili. do toho roku třicet devět, než ste odešla ee do Zlína [(ste teda)] ee ještě chodila někam jinam? vzpomenete si kromě tý Jalty ((Jalta))? [ne] ŽH: [rozh]odně ne. JV: ne ne ne mhm. a ta Jalta teda em že těch kin tady bylo samozřejmě víc, že, takže ta Jalta, proč ste si vybrala právě tu Jaltu, nebo měla [ste k tomu ňáký specifický, (to kino)] ŽH: [že sem to měla blízko domů a mohly sme] tam chodit samy JV: samy ŽH: samy se sestrou JV: mhm ŽH: ano JV: bez doprovodu rodičů ŽH: bez doprovodu [rodičů, to už se měla na těch] JV: [em dospělé, dospělýho, člověka] ŽH: třináct a sestra patnáct, takže sme chodily spolu.
Zofie_(1925).txt
JV: a vlastně ten klub ee em fungoval na jakém principu, že byste se ŽH: my sme měli ňáký la- legitimace a [mám dojem,] JV: [kartičky] ŽH: že sme na ty její ((Shirley Temple))filmy měli slevy, že sme platili tři koruny jenom vstupný, místo pěti. JV: místo obvyklých pěti korun. ŽH: ano. JV: hm. á em ňá- ňáké ňáké třeba stanovy nebo požadavky na členy něco [takového] ŽH: [ne, vůbec nic] JV: [ne ne nemáte v paměti] ŽH: [ne ne ne ne] JV: vůbec. ee a setkávali ste se s těmi ostatními? členy? nebo znala ste je ŽH: ne vůbec JV: neviděla [ste je nikdy mhm] ŽH: [ne, my se sestrou] jenom a JV: mhm mhm takže to bylo spíš takové anonymní, [že tam vlastně] ŽH: [ano, ne] JV: jako ste byla sice v klubu, ale neznala ste [už] ŽH: [ano] JV: ty další členy. á em ještě vlastně, jak ste se do toho klubu dostala, to ste někde četla třeba v novinách? nebo nebo [(v )] ŽH: [to už si,] to vám si nevzpomenu už JV: ne ne ne ŽH: možná že při tom prvním představení JV: mhm ŽH: že tam ňáká agitace byla, [ale nemůžu si] JV: [v tom kině] ŽH: vzpomenout. JV: v Jaltě ((Jalta)) přímo, že by tam někdo [(třeba byl)] ŽH: [určitě vím, že] sme měli takovou ňákou knížečku s její fotografií, ale na víc ňáký detajly ((detaily)) (.) si nevzpomínám.
Zofie_(1925).txt
JV: á takže vlastně i i i tady v tomto čase, tu dobu třicet devět pořád tam byla ta Jalta ee em nevzpomonete si, [že byste] ŽH: [no tydle ty] filmy nebyly v Jaltě ((Jalta)), to vám si nevzpomenu, kde to bylo ty JV: nebyly v Jaltě ŽH: ten ta Sněhurka ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), to nebylo v Jaltě, to bylo někde jinde, ale já si rozhodně nevzpomenu kde, [kde sem to viděla].
Zofie_(1925).txt
JV: a třeba em jak ste získávala informace o jednotlivých představeních, nebo o konkrétních filmech. ŽH: to byly ee reklamní plakáty tak jako přímo na tom kině, kolem kterýho sem stále chodila. JV: kolem Jalty ((Jalta)) myslíte teď. ŽH: no.
Zofie_(1925).txt
ŽH: no ta Jalta byla honosnější, líp vybavená něž ee JV: ale když teda se zaměříme jen na tu Jaltu ((Jalta)), tak ee em jak to na vás teda působilo, bylo to [ňáký] ŽH: [mohu]tnější a a řikám, ta- takový prostornější a líp lep- líp vybavený než takový te ty kina tady na Hybešové ((kino Mír)) nebo ee na ty e-e jak se e-e na tom Starym Brně ještě, j- jak se to tam menovalo to kino vy ste vzpomínal, tak to byly [takový] XX: [(meteo- ((míněno Meteor)), no)] ŽH: jenom ž- jenom židle a víc nic. kdežto ta Jalta, tam se odehrávaly zřejmě i jiná představení nějaká, buď em divadla, protože tam bylo jeviště velký, kdežto v těhlentěch malých kinech, tam byla jenom ta to plátno a víc nic, já si nevzpomínám že byl, a bylo to taky cenově potom dostupný JV: mhm ŽH: Jalta byla d- dražší rozhodně, tak jak dneska sou ty kina různě [cenově přístupný] JV: [takže jal- Jalta] v té době bylo takové jakoby kino em už ŽH: lepší trošku JV: lepší ŽH: ano rozhodně
Zofie_(1925).txt
JV: a ještě teda k té Jaltě ((Jalta)), kde ste chodila nejčastěji v té době ee v těch třicátých letech, ee tam teda si nevybavíte, jestli em byl- la před kinem ňáká ukázka, ňáký krátký film, já nevim ňáký ee XX: byly reklamy JV: reklamy XX: reklamy JV: [no už to] XX: [pak byl] týdeník, pak byl krátké film a pak byl vlastní film. a když sem začaly chodit americký filmy, od še- koncem šestaštyrycátýho, tak dávali eště ukázky z následujícího filmu.
Zofie_(1925).txt
ŽH: neměli dvě aparatury, aby to navazovalo, tak to přestávka byla, že se musely měnit ňáký JV: pamatujete se ŽH: to si pamatuju, ale při tej širly tempelovej ((Shirley Temple)) si to nepamatuju, že by to bylo. tam asi v té Jaltě ((Jalta)) měli ee dvě reprodukce, že to hned navazovalo. ž- dvě ee aparatury, [protože to se] XX: [promítačky (tam otočili)] ŽH: nějak že ty ee vo- JV: ano ano ŽH: si pam[atuju jak to] XX: [promítačky] ŽH: vozili ty kotouče JV: tam to je, že tam vlastně jakoby je to přichystáno [a běží to a a hned to přeskočí] ŽH: [byly a hned hned] JV: takže to nemusí člověk ee ŽH: ano JV: ručně [vyměnit].
Irena_(1922).txt
jinak teda, jo Modernu ((Moderna)) sem zapomněla na Dominikánském náměstí byla, tam sme taky chodili dost.
Milan_(1932).txt
ML: když byl ňákej ten, když byl prostě ňákej, ňákej ee dobrej film, no a ve městě, no tak tenkrát to byly ty, tam bylo na vybrání bylo štyry nebo pět biografů. LR: hm ML: a to já si vzpomínám, no tak to bylo na dnešním Moravským náměstí, to byla skala, ((Scala)) LR: hm ML: potom na Poštovský to byla Alfa, dole u divadla Kapitol, na Dominikánským náměstí nevím jak se to, to si nevzpomínám, LR: [Moderna?] ML: [to potom,] jak? LR: Moderna? ML: Moderna. no a potom to byla Jalta. LR: Jalta. ML: ale chodilo se to vám můžu říct na náměstí Svobody, LR: hm tam byla... ML: Central. LR: Central. ML: centrál ((Central)).
Svatava_(1924).txt
no tak sme, vím, že sme hodn- hodně chodily do kina Alfa, do Moderny, Moderna je dneska ee em ten pověstnej, jak se tomu říká? je to ten palá- ten palác e em, počkejte c- t- tam bylo kino done- donedávna. jakpak se menuje? nebo menovalo? já tady mám vlastně [jenom ty sta- starý názvy] LS: [počkejte, já tady mám seznam] SM: no LS: seznam kin SM: e jal- Jalta [se to menovalo] LS: [kino Jalta]. SM: za za Rusů teda. LS: mhm SM: a myslím, že dodneška se tomu říká Palác Jalta a že je vokolo toho velký velkej šruml, protože ee em se to em nějak ee mělo rušit a á em ty úřady tam a potom zase se tam chtěly nastěhovat nazpátek, no kino Jalta, to bylo jako myslím že poslední název než se to tam rušilo, protože von ten ten dům totiž ňák hrozně chátral, LS: mhm SM: říkali, že se tam nemůže dál provozovat, že, aby se to jednou nespa- aby to někoho na někoho nespadlo a takhle
Svatava_(1924).txt
LS: deseti letech. když vám bylo už těch deset let a více. tak která kina to byla? SM: no tak to em určitě, to je jak sem vám to už jednou řekla. Moderna, to byla teda Jalta teda po to pozdější, že. Kapitol (..) Alfa, Kapitol, no ve vnitřním městě, do skaly ((Scala)) sme taky hodně chodili,
Svatava_(1924).txt
LS: mhm á a vlastně ještě jak sme se zmiňovali o těch rozdílech v těch interiérech kin, tak by mě zajímalo, jestli to pro vás hrálo roli při tom výběru kina, jak to vypadalo vevnitř v tom kině? SM: no myslím, že ani né. protože em zase jako sem tolik těch peněz neměla, a tak sem si řekla, no když to bude ee bude ňáký ale e jako říkám, ale vopravdu sme hodně hlavně do těchto čtyřech, co sem tak menovala, aj možná ta Jalta, tam sme taky někdy byli. ta v tom nebyla, myslím, že sem říkala Alfa, skala ((Scala)), Kapitol á Alfa, skala ((Scala)), Kaptiol, no [ta Jalta]
Ctirad_(1931).txt
JV: em dobře takže ste vlastně nemusel chodit do těch nejlepších kin. CN: ne, myslím, že tam patřila i Alfa tehdejší, Moderna, aspoň z nějakýho důvodu mám představu, že to byly takový luxusnější, JV: hm CN: em možná estetičtější em podniky
Jiri_(1924).txt
JN: tady em em v městě byly kino jak je em starý em vedle Starý radnice tam bylo nějaký kino, to si nepamatuju, jak se jmenuje teď jak se de na náměstí Svobody takle dolu, tam je to náměstí dneska no em Stará radnice předtím je takovej šikmej plá- plácek ((pravděpodobně Zelný trh)), no a tam to si nepamatuju jak se to kino menovalo, tam sme ch- chodili sem tam teda sme do toho taky chodili. LS: u Staré radnice? já teďka přesně nevím [kerý má-] JN: [Stará radnice]
Zdenek_(1927).txt
a myslím, že ta Moderna v tom Paláci Moderna na na zel- na j- Dominikánským náměstí, že bylo taky premiérový kino. všechno vostatní byly takový už druhořadý em druhořadý kina.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm. kino Moderna v Paláci Beta... ZP: ano. JV: na Dominikánském náměstí. tento biograf byl v suterénních prostorách... ZP: ano. JV: paláce, a občas při náhlých a vydatných deštích bylo zaplavováno,
Zdenek_(1927).txt
JV: dobře. a měl ste nějaké oblíbené kino, do kterého ste chodil častěji? ZP: kromě do toho do toho Stadionu ((Stadion)) sme chodili do té Moderny ((Moderna)). to bylo na té na tom Dominikánskym náměstí, myslim že ten palác se dneska pořád jmenuje Palác Moderna, nebo beta, Beta pasáž se tomu řikalo, byl Alfa pasáž, a tam byla Beta pas- dneska je to zavřený, vono se to nějak bourá nebo se to, je to v havarijním stavu ten, to.
Jarmila_2_(1925).txt
JJ: no my sme většinou se domluvily, zašly sme si na naměstí Svobody že JV: mhm JJ: a to sme šli (.) podle toho jak, většinou sme byly v Alfa pasáži ((kino Alfa)) JV: mhm JJ: ne (.) a teď třeba v Moderně ((Moderna)) to bylo zas v Jaltě ((Jalta)) ne JV: mhm JJ: tak sme zas honem utikaly <tam do kina>
Jarmila_2_(1925).txt
V: [do] ee na náměstí Svobody do kina [a pak do Alfy]? ((Alfa)) JJ: [ne, my sme] se zešli na náměstí Svobody a teď sme šli (.) teď sme třeba šli se někam podivat a pak sme šli zrovna do kina JV: hm JJ: jednou do Kapitolu ((Kapitol)), jednou (.) do do tam věči- tenkrát taky nebylo ( ) tech, Kapitol byl dole (.) že a... JV: [(Jalta)] JJ: [skala] ((Scala)) byla JV: mhm JJ: skala ((Scala)) byla, Kapitol byl, pak byla v Alfě pasáži ((Alfa)) JV: mhm JJ: to sme většinou šli do té Alfa pasáže (..) do toho kina ((Alfa)) (.) a (pak byla) ta Moderna v tym (.) (Jaltě) ((Jalta)) JV: hm (.) takže tady do těchto čtyř kin ste jakoby [takhle nejvíc chodila]? JJ: [no většinou sme] si JV: hm JJ: vždycky někam zalezli [do] JV: [mhm] JJ: toho kina
Rut_(1934).txt
RM: a e kino třeba (.) e v tom e (.) jak je (..) ta pasáž nahoře (.) jak je ten (.) radnice tam (.) v té pasáži tam (.) bylo kino ((Jalta)) (.) jestli tam je to kino ješče pořád (.) to bylo buďto Moderna (nebo) Metro se to menovalo Jadran to se to myslím potom menovalo (.) nebo nevím (..) jak je LG: Jadran RM: jak je stará ra- jak je Nová radnice tam je pasáž LG: jak je dom- dominik- RM: cože? LG: e je tam ňáké náměstí? RM: no před před tím LG: nebyla tam Jalta? RM: Jalta Jalta LG: mhm RM: jo jo jo LG: jo RM: tak tam (.) bylo to hlediště plytký (.) tam když si... krásný kino, ale když se sedělo vzadu (.) tak aby člověk tak natahoval krk, jo? takže takový ty kina (.) i když byly lóže a všechno (.) už to bylo něco (.) nebylo to tak pohodlný ale třebas ty starý kina nějaký měly ten spád takovej, že se tam vidělo dobře
Frantisek_1932.txt
LG: jo. no já tam mám otázku ee jestli byste mohl ňák popsat, jaké byly rozdíly v těch kinech, jako jestli byly ňáké lepší horší... FR: no tak e (.) byly lepší, to byla e kino skala ((Scala)) [kina] LG: [mhm] FR: Kapitol, LG: jo. FR: Moderna, na Dominikánským náměstí (.) to byly klasický kina. LG: jakoby ty premiérový? FR: co? LG: [ty premiérový?] FR: [to by-] tam se taky promítaly premiéry
Judita_(1921).txt
LG: mhm (.) a em k- jesi si vzpomenete na ména těch biografů? JK: jo tam byl ( ) například Kapitol LG: mhm JK: byl jeden biograf, druhý biograf Moderna LG: mhm JK: to bylo tam v tam kde byl trh nahoře před tou... tak tam byl taky biograf Moderna (ale) nej- nej- nejznámější byl asi ten e k- Kapitol LG: mhm JK: to byl nej-
Alzbeta_(1930).txt
ale protože sem e potom bydlela na dominikánským náměstí no tak naproti sme měli kino moderna, v té [pasáži] LG: [mhm] AB: co teď je tam už takovej sbor z toho teda úplnej, (.)
Josef_(1929).rtf.txt
JU: Kapitol potom skala ((Scala)) ajik Alfa Alfa pasáž v tom to premiérový kino LG: a tam to... JU: Moderna, Jalta no LG: a tam to vypadalo jak v těch premiérových kinech [byly jako nějaké] JU: [všecky] byly jako ty kina hezký
Jaroslav_(1926).txt
(..) ta Jalta to se teďka jednalo, no že se to bude celé ten barák bourat tam jak je tá Jalta, ale asi že to nechají, spravovat, no tam sme jednou také chodívali do té Jalty ((Jalta))
Margarete_(1923).txt
potom kino Moderna ee na Dominikáským náměstí a Moderna tam vobyčejně hrávali širli temple temply ((Shirley Temple)) LG: mhm MK: a ty anglicky filmy LG: jo [tak]
Margarete_(1923).txt
MK: [tedy na každé pád] na ty bláznivý americký filmy, co se taky v té Moderně ((Moderna)) hrály LG: mhm MK: na ty sem nechodila
Margarete_(1923).txt
LG: jo ee které bylo asi tak jakoby nejhezčí kino v tom Brně podle vás? MK: nejhezčí kino LG: mhm MK: no bylo ten Kapitol LG: mhm MK: a potom dopz ((Dops)) tedy skála ((Scala)) LG: ano MK: a tedy taky určitě to taky Američani to to to Moderna to taky nebylo špatný a to to kino na Kounicové, ten Stadion LG: mhm MK: to taky nebylo špatný, ale komu to patřilo, tam byl Sokol doma LG: jo MK: tak jestli to patřilo Sokolovi ten spolek LG: jo ano to znám MK: nebo komu to patřilo, to nevim, ale ty kina nebyly, ale to druhý bylo tedy bylo všechno normální
Rudolf_(1920).txt
PS: a chodil ste i do kin v centru města? RS: výjimečně PS: mhm RS: výjimečně (.) v centru města když byl třeba ten šaplin ((Charlie Chaplin)) v Moderně ((Moderna)) tak sme šli do Moderny ((Moderna)) na toho šaplina ((Charlie Chaplin)) PS: mhm RS: když nás tam profesor vyhnal (.) jo? že sme negramoti
Libuse_2_(1928).txt
a tak to sem byla teda, a potom, ne, no a mám to dojem, že to bylo v jadr- v tam je, jak se menuje tak, Jalta. SM: hm LZ: tak tam bylo taky kino. mám dojem že to bylo v té Jaltě
Libuse_2_(1928).txt
anebo teda to výjimečně do mě- do města teda, když, ten Kapitol, ta skala ((Scala)), to byly ty, tenkrát ty ména těch kin, anebo ten, myslím že to byla Jalta v té pasáži tam, na em u radnice v tom, jak ta pasáž,
Libuse_2_(1928).txt
LZ: ne, ne, tak to teda ne, to mě, to mě, já vím že tam v té Jaltě ((Jalta)) bylo, ale tam se byla párkrát, tam ne, tam moc sem nešla, ale em jinak nemůžu říct,
Libuse_2_(1928).txt
přib- ovšem když to bylo, říkala sem vám, no ta skala ((Scala)) nebo Kapitol, už to bylo doc- už to bylo lepší, no. ale byly tam ty, ty plátna byly docela slušný to, totok, no, ale, tak kina ve městě, jo, (myslím) to byl Kapitol, nebo to byl byla skala ((Scala)), nebo Jalta, nebo Alfa, tak to už byly, už to bylo lepší, no, už to bylo takový, už ste tam dostala třeba koupit něco, tu vodu, tu sodovku, nebo prostě něco už se tam dalo koupit. pozdějš už možná i ňáký ty bonbóny nebo něco. my když sme šli do kina v Husovicích, tak vedle byla cukrárna, když už potom to nebylo na ty lístky, tak se to dalo tam něco koupit, takže sme si to mohli koupit a vzít si to třeba tam, jo? do toho kina. ale takový ňáký to šustění, no to tam nebylo, <to nebylo,> to bylo...
Libuse_2_(1928).txt
LZ: no tak rozhodně byly plakáty, to se věše- věšely plakáty, plakáty vždycky na celý em to byly, vždycky se vyvěsily plakáty, takhle větší, a tam bylo skala ((Scala)), Kapitol, to, jo? Moskva, to se tenkrát menovalo, takový ty, už jako, no potom za první republiky ne, no ale Kapitol, Jalta em skala ((Scala)), a nevim ty, ty, a tak to byly, a to se prostě, bylo to až do těch nejmenších,
Libuse_(1922).txt
. a a ty byly návštěvnice teda kina hlavně toho excelzióru ((Excelsior)). [protože] LG: [mhm] LV: ta Moderna a to to se pak stavělo a to už tam bylo jako drahý,
Libuse_(1922).txt
LG: [a] a jaké kina kromě toho excelsioru ((Excelsior)) ste navštěvovala? LV: no chodili sme do Moderny ((Moderna)),
Libuse_(1922).txt
LV: ee (..) jo, (.) hergot člověk si nemá vzpomínat, já sem měla velikou lásku ( ) bylo osumnáct let, on byl lékař, pak sem si vzala právníka teda ee co jinýho LG: ((smích)) LV: <ano> chodili sme a do Moderny ((Moderna)), a tam dávali eště to bylo ve čtyřicátým roce, no vosumnáct let mně bylo, tam dávali americký filmy, tam dávali takovej malej klouček, miky ron ((Mickey Rooney)) se myslím menoval ee bl- blbě sem viděla, tenkrát sem zjistila, že ee vod té doby nosím brejle teda, a (.) nojo ano. (.) do Moderny ((Moderna)),
Libuse_(1922).txt
jo ee (..) vidíte na koho jsem si ještě vzpomněla [jako děc-] LG: [řekněte] LV: na Rolf Wanky ((Rolf Wanka)) milovníka Rolf Wanka, který hrál v té Sextánce ((Sextánka)) a m- a já sem a teď nevím jestli byla sobota nebo jako neděla, já sem se vodctla u kina Moderny ((Moderna)), který jo? LG: mhm LV: a (no byl pět) nebo šest lidí, ale já nevím proč sem se tam šla, tak to už vám ee nevím a najednou vyšla paní (.) vím že byla Židovka protože tenkrát se moc vo Židech mluvilo, a s ní krásnej chlap, a von to byl Rolf Wanka, LG: ((smích)) LV: a teď asi pár lidí to to vědělo a byli u toho, a on mně utkvěl v pamě- on byl malej. a on byl opálenej, ale on byl natřenej, ale to já jsem nevěděla tenkrát, protože kolik mně mohlo být těch třináct dvanáct třináct let (.) a to si pamatuju (.) že to sem nevěděla a on byl úplně snědej, jo, <a teď měl ty tmavý voči, klobouk> ano, ano. a ona ho tam teda to hráli tedy myslím tu Sextánku ((Sextánka)) nebo něco takovýho a vona ho si tam jako pozvala, no. (.) takže.
Libuse_(1922).txt
LG: na Pekařské a tam ee kolem nejbližší kina tam byly jaká? LV: no to sem vám říkala, nejbližší LG: [( )] LV: [bylo] e ten excelziór ((Excelsior)) [jo] LG: [ten excelzior ((Excelsior))] LV: no, excelziór ((Excelsior)) ee potom ee byla ta blechárna, ano, no a jináč ve městě, protože z té Pekařské se šlo jenom do toho kopce a byla Moderna, jo, ta byla blízko a Alfa, jo, kino Alfa,
Libuse_(1922).txt
LV: ee hm ne e takový slavnostnější ten Kapitol mi přišel, kdežto ta Alfa i ta Moderna, tak to byl tak ee lepší průměr bych řekla, jo
Libuse_(1922).txt
LG: a která byla ta německá LV: (.) (no) tak to přesně nepamatuju, ale já myslím v tom městě ta Moderna a t- ee ten Kapitol, Dopz, že to tam bylo víc německý teda,
Ludmila_(1920).txt
eště mám jednoho potom o osum roků byl mladší jak ten Ivan, ten se narodil v třiapadesátým a ten Ivan v pětaštyrycátým, těsně, no tak to si eště pamatuju, že sem byla s v kině s s manželem a hráli Ona brání vlast, ruskej film v Jaltě ((Jalta)), víte, v [tý pasáži tam], LČ: [mhm ano.] LŠ: Alfa pasáži, a že už sem tam dostala porodní bolesti, jenže tenkrát to eště nejezdily elektriky, ne- nebylo osvětlení, no a tak sme přišli z toho kina dom eště, no potom sem musela jít pěšky, já jsem ho rodila tady v Královým Poli teďka je tam plastika,
Ludmila_(1920).txt
potom potom sme chodili ee třeba do tej Jalty ((Jalta)) taky tam, víte? do Jalty, jak je jak je Dominikánský [náměstí],
Ludmila_(1920).txt
LŠ: no tak některý ty kina byly lepší, že, ty sedadla a všecko bylo lepší, tam no tak. LČ: a to byla která? LŠ: to bylo třeba to Kapitol, nebo tá Jalta, nebo v Besedním domě ((Besední dům)) v Královým Poli, že, taky. tam to bylo lepší no a... LČ: ale to znamenalo, lišilo se to v interiéru teda? LŠ: jo, to bylo větší taky takový vzdušnější byly tam aj lóže no na to sme do toho sme nechodili, ale bylo to takový reprezentačnější, ty, ty kina.
Augustin_(1924).txt
ale jak se to, mám dojem že je to zrušený že to kino. to byla taky pasáž tady na Dominikánským. to ste z Dominikánského jak je Národní výbor, ten úřad, jo, tak tam byl průchod takové. na jedné straně na Dominikánské ste šla do průchodu a vyšla ste tam na té boční ulici. k internacionálu ((Hotel International)) jak to teď ta ulice tam někde.
Augustin_(1924).txt
tam sem byl víckrát, a potom si vzpomínám, že sem byl taky někdy v tom kině Jalta. ne Jalta, Jalta byla v Husovicích. na Dominikánským náměstí. počkejte co to bylo za kino ((na Dominikánském náměstí kino Moderna, později Jalta)). já to tady mám napsaný, už, Židenice Černovice Komárov, em Lucerna se mi zdá že to byla, ale nejsu si jisté.
Ludmila_(1922).txt
tady bylo pozděj sme si vybírali když sme už byli teda jako už větší, tak nejvíc staréch filmů, starých filmů bylo jak je radnice ((kino Moderna)), a tam uvnitř, uvnitř, když se de, radnice je tak, a tady je hned ten trh masnej jak se říká, že, a tady je ta, pořád je tam to kino. víte? JV: em teďka nevim. em nevíte na které to je ulici nebo LH: ne na které ulici, podívejte se, tam je, tam je stálý kino. jestli je do teď nevim, já sem tam už teď dlouho nebyla, em tady je radnice, a tady je ten masnej trh, že. a když půjdete jako k té radnici, jako k té radnici. tak potom se zatočí a tam je takovej areál různejch obchodů, tam prodávaj svetry a všeckýho možnýho, a taky je tam kino. a tam zrovna měli tu, i tu Španělskou vyzvědačku ((Španělská vyzvědačka)). tam. ježiš to bylo taky krásný. a tam měli často, a tam měli taky tu em rozmery ((Rose-Marie)) a a Byl lásky čas. no, myslím že třeba, jak já neznám vaši povahu, ale že byste si taky zaplakala. protože to je opravdu, to je film filmů.
Ludmila_(1922).txt
ale tam jak vám říkám, jak je ta radnice ((kino Moderna)), ty měli všecko krásný. moc pěkný. ale to znáte, musíte znát dobře, vy ste mladinká, to em takže to musíte znát jak se de dovnitř. a tam mají takový i kabáty, a svetry tam prodávaj, a je to dost takový dost, a potom se vyjde ven, a ste, a na potom je tam em Špilberk vidět. moc, moc, a tam sme viděli tu Španělskou vyzvědačku ((Španělská vyzvědačka)), a různý takový ty filmy, který byly starší. a to Byl lásky čas no, no to to kino plakalo.
Ludmila_(1922).txt
JV: a chodila ste třeba do ňákých kin, kde byly ňáký pěkný LH: no jejda. zrovna to, tak jak je to blízko té, blízko té, em jak se de na tom zelným, ne zelným, masným trhu ((pravděpodobně kino Moderna)). a tam je ta, takže to, to vám řekne každej že je tam kino. a oni mívají dost často tady ty starší opakované filmy. a tam sme byli už za léta, v tom, jé prý dávají, známá paní mně říká, Lídy, představ si to, já sem se dověděla že tam dávají Byl lásky čas. no jé, my hrrr! to bylo, to bylo v momentě vyprodaný, a myslím že týden nebo, ne-li dýl, nevím přesně, to bylo porád vyprodaný.
 
Special note
epodařilo se mi smazat zdroje vyplněné databází, ale veškeré informaceo kinu pocházejí z internetové Encyklopedie dějiny města brna a dále jsem je neověřovala. Zde se uvádí jako datum otevření 27. 9. 1929, zahajovací film Lež Niny Petrovny, což odpovídá i programu v Moravských novinách.
Aktualizace Encyklopedie proběhla 20. 10. 2010.
www.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3142
 
Resources
www.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3142
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno