Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Name
Bristol  (Sa 24.01.1920–Su 06.01.1924)
 
Address
Křenová 51
 
District
Brno město
 
Programme
Sa 24.01.1920; Sa 24.01.1920; Sa 24.01.1920; Su 25.01.1920 (uváděno Sa 24.01.1920; Sa 24.01.1920–Mo 26.01.1920), Nymfa z Tichého oceánu; Moderne Lorelei
Fr 30.01.1920; Fr 30.01.1920; Fr 30.01.1920 (uváděno Fr 30.01.1920–Th 05.02.1920; Fr 13.02.1920), Dům hrůzy
Tu 10.02.1920 (uváděno Fr 13.02.1920–Su 15.02.1920), Dcera osudu
Tu 10.02.1920 (uváděno Tu 10.02.1920–Th 12.02.1920), Dům hrůzy IV
Tu 17.02.1920; Th 19.02.1920; We 18.02.1920 (uváděno Tu 17.02.1920–Th 19.02.1920; Th 19.02.1920), Wehrlose Opfer
We 18.02.1920; Sa 21.02.1920; Su 22.02.1920; Tu 17.02.1920; Th 19.02.1920; Fr 20.02.1920; Sa 21.02.1920; Su 22.02.1920; Mo 23.02.1920 (uváděno Fr 20.02.1920; Fr 20.02.1920–Tu 24.02.1920; Mo 23.02.1920), Pytláci; Střelec z Fallů; Myslivec z Fallů; Fallský myslivec / Der Jäger von Fall
Su 22.02.1920; We 25.02.1920; Fr 20.02.1920; Sa 21.02.1920; Su 22.02.1920; Mo 23.02.1920; Tu 24.02.1920; We 25.02.1920; Th 26.02.1920 (uváděno Tu 24.02.1920–Th 26.02.1920), Stínoví hráči / Schattenspieler
Fr 27.02.1920; Sa 28.02.1920; Su 29.02.1920; Mo 01.03.1920; Tu 02.03.1920; We 03.03.1920; Th 04.03.1920; Th 26.02.1920 (uváděno Fr 27.02.1920–Th 04.03.1920), Mor ve Florencii / Pest in Florenz, Die
Fr 05.03.1920; Fr 05.03.1920; Sa 06.03.1920; Su 07.03.1920; Mo 08.03.1920 (uváděno Fr 05.03.1920–Mo 08.03.1920), Manon Lescaut; Manon / Manon Lescaut
Tu 09.03.1920; Tu 09.03.1920; We 10.03.1920; Th 11.03.1920 (uváděno Tu 09.03.1920–Th 11.03.1920), Ztracené existence / Verlorene Existenzen; Reklamní děvče / Das Reklamemädel
Fr 12.03.1920; Fr 12.03.1920; Sa 13.03.1920; Su 14.03.1920; Mo 15.03.1920 (uváděno Fr 12.03.1920–Mo 15.03.1920), Očista zhanobení / Schmach entronnen, Der
Tu 16.03.1920; Tu 16.03.1920; We 17.03.1920; Th 18.03.1920 (uváděno Tu 16.03.1920–Th 18.03.1920), Ta, jež pláče / Die, welche weint
Fr 19.03.1920; Fr 19.03.1920; Sa 20.03.1920; Su 21.03.1920; Mo 22.03.1920 (uváděno Fr 19.03.1920–Mo 22.03.1920), Madame X / Madame X
Tu 23.03.1920; Tu 23.03.1920; We 24.03.1920; Th 25.03.1920 (uváděno Tu 23.03.1920–Th 25.03.1920), V ráji polosvěta / Paradies der Dirnen, Das
Sa 27.03.1920; Fr 26.03.1920; Sa 27.03.1920; Su 28.03.1920; Mo 29.03.1920; Tu 30.03.1920; We 31.03.1920; Th 01.04.1920 (uváděno Fr 26.03.1920–Fr 02.04.1920), Klub pavouků I. / Klub der Spinnen. I.
We 31.03.1920; Fr 02.04.1920; Sa 03.04.1920; Su 04.04.1920 (uváděno Sa 03.04.1920–Mo 05.04.1920), Pán lásky / Herr der Liebe, Der
Tu 06.04.1920; We 07.04.1920; Th 08.04.1920 (uváděno Tu 06.04.1920–Th 08.04.1920), Über Leben und Tod; Himmel auf Erden, Der
Sa 17.04.1920; Su 18.04.1920 (uváděno Fr 16.04.1920–Mo 19.04.1920), Herr der Liebe, Der; Hausfreund, Der
Tu 20.04.1920; We 21.04.1920 (uváděno Mo 19.04.1920–Th 22.04.1920), Fleck auf der Ehr, Der
Tu 27.04.1920; Th 22.04.1920; Fr 23.04.1920; Sa 24.04.1920; Su 25.04.1920; Mo 26.04.1920 (uváděno Fr 23.04.1920–Mo 26.04.1920; Mo 26.04.1920), Letigre sacré I / geheiligte Tiger I., Der.
Tu 27.04.1920; Tu 27.04.1920; We 28.04.1920 (uváděno Tu 27.04.1920–Th 29.04.1920; Th 29.04.1920), Letigre sacré II / geheiligte Tiger II., Der.
Tu 27.04.1920; Sa 01.05.1920; Th 29.04.1920; Fr 30.04.1920; Sa 01.05.1920 (uváděno Fr 30.04.1920–Mo 03.05.1920), Letigre sacré III / geheiligte Tiger III., Der.
Tu 27.04.1920; Sa 01.05.1920 (uváděno Tu 04.05.1920–Th 06.05.1920), Letigre sacré IV
Tu 04.05.1920; We 05.05.1920; Th 06.05.1920 (uváděno Fr 30.04.1920; Tu 04.05.1920–Mo 03.05.1920; Th 06.05.1920), geheiligte Tiger IV., Der.
Fr 07.05.1920; Sa 08.05.1920; Su 09.05.1920; Mo 10.05.1920 (uváděno Fr 07.05.1920–Mo 10.05.1920), gestohlene Favorit, Der
Tu 11.05.1920; We 12.05.1920; Th 13.05.1920; Fr 14.05.1920 (uváděno Tu 11.05.1920–Fr 14.05.1920), Mutter
Sa 15.05.1920; Su 16.05.1920; Mo 17.05.1920 (uváděno Fr 14.05.1920–Mo 17.05.1920), Tänzerin Tod
Tu 18.05.1920 (uváděno Tu 18.05.1920–Th 20.05.1920), Diamanten des Zaren, Die; beiden Gatten der Frau Ruth, Die
Fr 21.05.1920; Sa 22.05.1920; Su 23.05.1920 (uváděno Fr 21.05.1920–Mo 24.05.1920), Láska bajadéry
Tu 25.05.1920; We 26.05.1920; Th 27.05.1920 (uváděno Tu 25.05.1920–Th 27.05.1920), Monika Vogelfang
Fr 28.05.1920; Sa 29.05.1920; Su 30.05.1920; Mo 31.05.1920 (uváděno Fr 28.05.1920–Su 30.05.1920), Nacht des Grauens
Tu 01.06.1920; We 02.06.1920; Th 03.06.1920 (uváděno Tu 01.06.1920–Th 03.06.1920), Kind von Paris
Fr 04.06.1920; Sa 05.06.1920; Su 06.06.1920 (uváděno Fr 04.06.1920–Su 06.06.1920), Klub der Spinnen, II.
Tu 08.06.1920; We 09.06.1920; Th 10.06.1920 (uváděno Tu 08.06.1920–Th 10.06.1920), lebende Tod, Der
Fr 11.06.1920; Sa 12.06.1920; Su 13.06.1920 (uváděno Fr 11.06.1920–Mo 14.06.1920), goldene Pfail, Der
Mo 14.06.1920; Tu 15.06.1920; We 16.06.1920; Th 17.06.1920 (uváděno Tu 15.06.1920–Th 17.06.1920), Rosa Bernd
Fr 18.06.1920; Sa 19.06.1920; Su 20.06.1920; Mo 21.06.1920 (uváděno Fr 18.06.1920–Mo 21.06.1920), gestohlene Diamant I., Der.
Tu 22.06.1920; We 23.06.1920; Th 24.06.1920; Fr 25.06.1920 (uváděno Tu 22.06.1920–Th 24.06.1920), gestohlene Diamant II., Der.
Sa 26.06.1920; Su 27.06.1920; Mo 28.06.1920; Tu 29.06.1920 (uváděno Fr 25.06.1920–Mo 28.06.1920), gestohlene Diamant III., Der.
We 30.06.1920; Th 01.07.1920 (uváděno Tu 29.06.1920–Th 01.07.1920), gestohlene Diamant IV., Der.
Fr 02.07.1920; Sa 03.07.1920 (uváděno Fr 02.07.1920–Mo 05.07.1920), gestohlene Diamant V., Der.
Tu 06.07.1920; We 07.07.1920; Th 08.07.1920 (uváděno Tu 06.07.1920–Th 08.07.1920), Hyänen der Luft
Fr 09.07.1920; Sa 10.07.1920; Su 11.07.1920; Mo 12.07.1920 (uváděno Fr 09.07.1920–Mo 12.07.1920), In 90 Tagen
Tu 13.07.1920; We 14.07.1920; Th 15.07.1920; Fr 16.07.1920; Sa 17.07.1920 (uváděno Tu 13.07.1920–Mo 19.07.1920), Dr. Stevens seltsamster Fall
Tu 20.07.1920; Su 18.07.1920 (uváděno Fr 16.07.1920; Fr 16.07.1920–Mo 19.07.1920), Nouze a zločin / Not und Verbrechen
Tu 20.07.1920; We 21.07.1920; Th 22.07.1920; Fr 23.07.1920; Sa 24.07.1920; Su 25.07.1920; We 28.07.1920; Th 29.07.1920; Fr 30.07.1920; Sa 31.07.1920 (uváděno Mo 19.07.1920–Sa 31.07.1920), Apachen
Su 01.08.1920; Tu 03.08.1920 (uváděno Fr 30.07.1920−?), Grab ihrer Liebe, Das; Medis Herzenswunsch
Sa 06.08.1921; Mo 08.08.1921; Tu 09.08.1921; We 10.08.1921; Th 11.08.1921 (uváděno Sa 06.08.1921–Th 11.08.1921), Mlčelivý mistr; Mlčenlivý mistr
Fr 12.08.1921; Sa 13.08.1921; Tu 16.08.1921 (uváděno Fr 12.08.1921–Tu 16.08.1921), Démonova krev
We 17.08.1921; Th 18.08.1921 (uváděno We 17.08.1921–Th 18.08.1921), Démonova krev II.
Fr 19.08.1921; Sa 20.08.1921; Mo 22.08.1921 (uváděno Fr 19.08.1921–Mo 22.08.1921), Přes vysoké hory
Tu 23.08.1921; We 24.08.1921; Th 25.08.1921 (uváděno Tu 23.08.1921–Th 25.08.1921), Hrabě Cagliostro
Sa 27.08.1921; Mo 29.08.1921 (uváděno Sa 27.08.1921–Mo 29.08.1921), Ubohá Violeta; Anna Violette
Tu 30.08.1921; We 31.08.1921; Th 01.09.1921 (uváděno Tu 30.08.1921–Th 01.09.1921), Obec sv. Heleny a její kaplan; Obec sv. Helena a její kaplan
Fr 02.09.1921; Sa 03.09.1921; Mo 05.09.1921 (uváděno Fr 02.09.1921–Mo 05.09.1921), Trýzněná srdce I. Bez domova
Tu 06.09.1921; Fr 09.09.1921; Fr 09.09.1921; Sa 10.09.1921 (uváděno Fr 09.09.1921–Sa 10.09.1921), Z tajů podzemního velkoměsta; Podzemními kvartýry velkoměsta / unterirdischen Elendquartiere einer Großstadt, Die
Tu 06.09.1921; We 07.09.1921 (uváděno Tu 06.09.1921–We 07.09.1921), Trýzněná srdce II. Štěstí a sklo
Fr 16.09.1921; Sa 17.09.1921; Tu 20.09.1921 (uváděno Fr 16.09.1921–Tu 20.09.1921), Z tajů podzemního velkoměsta; Podzemními kvartýry velkoměsta / unterirdischen Elendquartiere einer Großstadt, Die
We 21.09.1921; Th 22.09.1921; Fr 23.09.1921 (uváděno We 21.09.1921–Fr 23.09.1921), Lodě a lidé
Fr 23.09.1921; Su 25.09.1921; Tu 27.09.1921 (uváděno Fr 23.09.1921–Tu 27.09.1921), Šedá příšera I.
Tu 27.09.1921; Th 29.09.1921; Fr 30.09.1921 (uváděno Tu 27.09.1921–Fr 30.09.1921), Šedá příšera II.
We 28.09.1921 (uváděno Tu 27.09.1921–Tu 27.09.1921), President Barrada; President Barada
Sa 01.10.1921; Su 02.10.1921 (uváděno Sa 01.10.1921–Su 02.10.1921), Šedá příšera III.
Tu 04.10.1921 (uváděno Tu 04.10.1921–Tu 04.10.1921), Chudá holka z dělnické rodiny
We 05.10.1921; Th 06.10.1921; Fr 07.10.1921 (uváděno We 05.10.1921–Fr 07.10.1921), Anna Bolegna; Anna Boleynová; Anna Boleyn
Fr 07.10.1921; Tu 11.10.1921; Sa 08.10.1921; Su 09.10.1921; Tu 11.10.1921; We 12.10.1921; Th 13.10.1921; Fr 14.10.1921 (uváděno Fr 07.10.1921–Th 13.10.1921), President Barrada; President Barada
Sa 15.10.1921; Su 16.10.1921; Tu 18.10.1921 (uváděno Sa 15.10.1921–Tu 18.10.1921), Olga Frohgemuth; Olga Frogemuth
We 19.10.1921; Th 20.10.1921; Fr 21.10.1921 (uváděno We 19.10.1921–Fr 21.10.1921), Srdce kurtisány; Srdce kurtysány / Herz der Kurtisane, Das
Sa 22.10.1921; Su 23.10.1921; Tu 25.10.1921 (uváděno Sa 22.10.1921–Tu 25.10.1921), Zbloudilé duše
We 26.10.1921 (uváděno We 26.10.1921–Th 27.10.1921), Enis Aldjelis. Růže z Orientu; Růže z Orientu
Fr 28.10.1921; Fr 28.10.1921 (uváděno Fr 28.10.1921–Mo 31.10.1921), Hrdina dne
Tu 01.11.1921; Th 03.11.1921; Th 03.11.1921 (uváděno Tu 01.11.1921–Th 03.11.1921), Údolí věčného sněhu / Tal des ewigen Schnees, Das
Fr 04.11.1921; Sa 05.11.1921; Su 06.11.1921; Sa 05.11.1921 (uváděno Fr 04.11.1921–Tu 08.11.1921), Dubrovský, náčelník lupičů / Dubrowsky
Fr 04.11.1921 (uváděno Fr 04.11.1921–Fr 04.11.1921), Údolí pochybnosti
Tu 08.11.1921; We 09.11.1921; Th 10.11.1921; We 09.11.1921 (uváděno Tu 08.11.1921–Th 10.11.1921), Nápadníci / Freier, Die
Fr 11.11.1921; Sa 12.11.1921; Su 13.11.1921; Sa 12.11.1921 (uváděno Fr 11.11.1921–Mo 14.11.1921), Muž beze jména I. Zloděj milionů
Tu 15.11.1921; We 16.11.1921; Th 17.11.1921; We 16.11.1921 (uváděno Tu 15.11.1921–Th 17.11.1921), Muž beze jména II. Císař Sahary / Mann ohne Namen II., Der. Der Kaiser der Sahara
Fr 18.11.1921; Sa 19.11.1921; Su 20.11.1921; Sa 19.11.1921 (uváděno Fr 18.11.1921–Su 20.11.1921), Muž beze jména III. Žluté bestie / Mann ohne Namen III., Der. Die gelben Bestien.
Su 20.11.1921 (uváděno Su 20.11.1921–Su 20.11.1921), Láska otrokyně
Su 20.11.1921, Perleťář pařížský; Pařížský perleťář / Perlenmacher von Paris, Der
Tu 22.11.1921; We 23.11.1921 (uváděno Tu 22.11.1921–Th 24.11.1921), Muž beze jména IV. Zlatá záplava / Mann ohne Namen IV., Der. Die goldene Flut
Fr 25.11.1921; Sa 26.11.1921 (uváděno Fr 25.11.1921–Sa 26.11.1921), Muž beze jména V. Muž se železnými nervy / Mann ohne Namen V., Der. Der Mann m.d. eisern. Nerven
Su 27.11.1921 (uváděno Su 27.11.1921–Su 27.11.1921), Ferne Kinder
Tu 29.11.1921; We 30.11.1921 (uváděno Tu 29.11.1921–Th 01.12.1921), Muž beze jména VI. Skok přes stín / Mann ohne Namen VI., Der. Der Sprung über d. Schatten.
Fr 02.12.1921; Sa 03.12.1921 (uváděno Fr 02.12.1921–Mo 05.12.1921), Tmavá ulička newyorská; Tmavá ulice v New-Yorku / dunkle Gasse von New-York, Die
Tu 06.12.1921; We 07.12.1921 (uváděno Tu 06.12.1921–Fr 09.12.1921), Nový pes baskervillský / neue Hund von Baskerville, Der
Sa 10.12.1921; Sa 10.12.1921 (uváděno Sa 10.12.1921–Mo 12.12.1921), Bezejmenná čili; Bezejmenná / Namenlose, Die
Tu 13.12.1921; We 14.12.1921 (uváděno Tu 13.12.1921–Th 15.12.1921), Perleťář pařížský; Pařížský perleťář / Perlenmacher von Paris, Der
Fr 16.12.1921; Sa 17.12.1921 (uváděno Fr 16.12.1921; Sa 17.12.1921–Mo 19.12.1921), Zakuklenci / Vermummte, Die
Tu 20.12.1921; Th 22.12.1921 (uváděno Tu 20.12.1921–Th 22.12.1921), Fata Morgana
Fr 23.12.1921; Sa 24.12.1921; We 28.12.1921 (uváděno Fr 23.12.1921–We 28.12.1921), Trestán řetězy; Trestanecké řetězy / Sträflingsketten I. Der Schrei ans der Verbannung.
We 28.12.1921; Th 29.12.1921 (uváděno We 28.12.1921–Fr 30.12.1921), Trestanecké řetězy / Sträflingsketten II. Madame X.
Sa 31.12.1921 (uváděno Sa 31.12.1921–Tu 03.01.1922), Geheimvertrag von Oporto, Der
Tu 03.01.1922 (uváděno Tu 03.01.1922–Tu 03.01.1922), Trestanecké řetězy II.
We 04.01.1922; Tu 03.01.1922 (uváděno We 04.01.1922; Tu 03.01.1922–Fr 06.01.1922; Th 05.01.1922), Manželčina pomsta; Pomsta ženy / Rache einer Frau, Die
Fr 06.01.1922 (uváděno Fr 06.01.1922–Mo 09.01.1922), Král z Golcondy / König von Golkonda kommt I., Der.
Tu 10.01.1922; Su 08.01.1922 (uváděno Tu 10.01.1922–Fr 13.01.1922), Král z Golkondy II. / König von Golkonda II., Der.
Sa 14.01.1922; Sa 14.01.1922 (uváděno Sa 14.01.1922–Tu 17.01.1922), Hraběnka Walleská; Hraběnka Walewská / Gräfin Walewska und Napoleons Liebe
Tu 17.01.1922; We 18.01.1922 (uváděno Tu 17.01.1922; We 18.01.1922–Sa 21.01.1922), Tisíc a jedna noc / 1001 Nachts
Sa 21.01.1922; Su 22.01.1922 (uváděno Sa 21.01.1922; Su 22.01.1922–Fr 27.01.1922), Opiový král; Opiový král ze San Francisca / Opiumkönig von San Francisco, Der
Tu 24.01.1922 (uváděno Tu 24.01.1922–We 25.01.1922), Weltmeister, Der
Th 26.01.1922; Sa 28.01.1922 (uváděno Th 26.01.1922; Sa 28.01.1922–Tu 31.01.1922), Karneval mrtvých / Karneval der Toten
We 01.02.1922 (uváděno We 01.02.1922–We 01.02.1922), König von Goldkonda II., Der.
Th 02.02.1922; We 01.02.1922 (uváděno Th 02.02.1922; We 01.02.1922–Th 02.02.1922), Ferry-Andra / Fern Andra (Treibende Kraft)
Fr 03.02.1922; Sa 04.02.1922 (uváděno Fr 03.02.1922–Tu 07.02.1922), Přiznání / Geständnis, Das
Tu 07.02.1922; We 08.02.1922 (uváděno Tu 07.02.1922; We 08.02.1922–We 08.02.1922; Fr 10.02.1922), Spoutané duše / Seelenfessel
Th 09.02.1922; Sa 11.02.1922 (uváděno Th 09.02.1922; Su 12.02.1922; Sa 11.02.1922–Th 09.02.1922; Su 12.02.1922; We 15.02.1922), Atlantis I.; Atlantic I. / Atlantis I.
Fr 10.02.1922; Th 16.02.1922 (uváděno Fr 10.02.1922; Tu 14.02.1922; Th 16.02.1922–Fr 10.02.1922; Fr 17.02.1922; Fr 17.02.1922), Atlantis II.; Atlantic II. / Atlantis II.
Sa 18.02.1922; Sa 18.02.1922 (uváděno Sa 18.02.1922–Tu 21.02.1922), Ve znamení Malajce / Im Zeichen des Malayen
Tu 21.02.1922; We 22.02.1922 (uváděno Tu 21.02.1922; We 22.02.1922–Fr 24.02.1922), Ženská zpověď / Frauen-Beichte
Fr 24.02.1922; Fr 24.02.1922; Sa 25.02.1922 (uváděno Fr 24.02.1922; Sa 25.02.1922–Tu 28.02.1922), Vor smrti; Vor mrtvých / Floss der Toten
Tu 28.02.1922; We 01.03.1922 (uváděno Tu 28.02.1922; We 01.03.1922–We 01.03.1922; Fr 03.03.1922), Madame Buterfly / Madame Butterfley
Fr 03.03.1922; Sa 04.03.1922 (uváděno Fr 03.03.1922; Sa 04.03.1922–Tu 07.03.1922), Dědictví 9 milionů I. / Erbschaft der 9,000.000, Die
Tu 07.03.1922; We 08.03.1922 (uváděno Tu 07.03.1922; We 08.03.1922–Fr 10.03.1922), Dědictví 9 milionů II. / Erbschaft der 9,000.000 II., Die.
Fr 10.03.1922; Sa 11.03.1922 (uváděno Fr 10.03.1922; Sa 11.03.1922–Tu 14.03.1922), Cirkusová hraběnka / Zirkusgräfin
Tu 14.03.1922; We 15.03.1922 (uváděno Tu 14.03.1922; We 15.03.1922–Th 16.03.1922; Fr 17.03.1922), Malaria; Dovolená před smrtí / Urlaub vom Tode
Fr 17.03.1922; Sa 18.03.1922 (uváděno Fr 17.03.1922; Sa 18.03.1922–Mo 20.03.1922; Tu 21.03.1922), Tajemství 4 dnů / Geheimnis der 4 Tage, Das
Tu 21.03.1922; We 22.03.1922 (uváděno Tu 21.03.1922; We 22.03.1922–Fr 24.03.1922), Přátelská služba / Freundschaftsdienst, Ein
Fr 24.03.1922; Tu 28.03.1922 (uváděno Sa 25.03.1922–Tu 28.03.1922), Mathiáš Sandorf I. Útěk z pevnosti / neue Graf von Monte Christo I., Der. MATH. SANDORFF.
Tu 28.03.1922; We 29.03.1922 (uváděno Tu 28.03.1922; We 29.03.1922–Fr 31.03.1922), Matyáš Sandorf II. Zázračný lékař / neue Graf von Monte Christo II., Der.
Sa 01.04.1922 (uváděno Sa 01.04.1922–Su 02.04.1922), Genuine
Sa 01.04.1922 (uváděno Sa 01.04.1922–Tu 04.04.1922), Matyáš Sandorf III. Odveta; Matyáš Šandorf III. / Matthias Sandorf III.
Tu 04.04.1922; We 05.04.1922 (uváděno Tu 04.04.1922; We 05.04.1922–Th 06.04.1922; Fr 07.04.1922), Dům bez oken IV. Pes Baskervillský / Haus ohne Fenster, Das
Fr 07.04.1922; Sa 08.04.1922 (uváděno Fr 07.04.1922; Sa 08.04.1922–Mo 10.04.1922; Tu 11.04.1922), Venuše / VENUS
Tu 11.04.1922; Su 16.04.1922 (uváděno Tu 11.04.1922; Su 16.04.1922–Tu 18.04.1922; Fr 21.04.1922), Smrtící ruka / Totenhand, Die
We 12.04.1922 (uváděno We 12.04.1922–Fr 14.04.1922), Děvče z ciziny II. Kletba alkoholu
Fr 21.04.1922; Sa 22.04.1922 (uváděno Fr 21.04.1922; Sa 22.04.1922–Mo 24.04.1922; Tu 25.04.1922), Drama v pokoji č. 13 / Dame von Nr. 13, Die
Tu 25.04.1922; We 26.04.1922 (uváděno Tu 25.04.1922; We 26.04.1922–Th 27.04.1922; Fr 28.04.1922), Pro dítě / Für
Fr 28.04.1922; Sa 29.04.1922 (uváděno Fr 28.04.1922; Sa 29.04.1922–Mo 01.05.1922), Svaté záští / heilige Hass, Der
Tu 02.05.1922 (uváděno Tu 02.05.1922–Fr 05.05.1922), Svaté záští II.
Sa 06.05.1922 (uváděno Sa 06.05.1922–Tu 09.05.1922), Přemocné silácké výkony Macista
We 10.05.1922 (uváděno We 10.05.1922–Fr 12.05.1922), Kri-kri
Sa 13.05.1922 (uváděno Sa 13.05.1922–Tu 16.05.1922), Žlutí muži
We 17.05.1922 (uváděno We 17.05.1922–Fr 19.05.1922), Útěk Afričana
Sa 20.05.1922 (uváděno Sa 20.05.1922–Tu 23.05.1922), Dětské srdce / Kinderherzen
We 24.05.1922 (uváděno We 24.05.1922–Fr 26.05.1922), Z černé knihy policejního komisaře; Černá kniha policejního komisaře
Sa 27.05.1922 (uváděno Sa 27.05.1922–Tu 30.05.1922), Povstání boxerů v Číně; Povstání čínských boxerů
We 31.05.1922 (uváděno We 31.05.1922–Fr 02.06.1922), Ženský lékař
Sa 03.06.1922 (uváděno Sa 03.06.1922–Mo 05.06.1922; Tu 06.06.1922), Petr Wells
We 07.06.1922 (uváděno We 07.06.1922–Fr 09.06.1922), Slavnostní představení 4 ďáblů
Sa 10.06.1922 (uváděno Sa 10.06.1922–Sa 24.06.1922), Dvě pařížská děvčátka
Su 25.06.1922 (uváděno Su 25.06.1922–Tu 27.06.1922), Dcera Mohamedova
We 28.06.1922 (uváděno We 28.06.1922–Fr 30.06.1922), Pro milion dolarů
Sa 01.07.1922 (uváděno Sa 01.07.1922–Tu 04.07.1922), Kitra
We 05.07.1922 (uváděno We 05.07.1922–Fr 07.07.1922), Stuart Webbs
Sa 08.07.1922 (uváděno Sa 08.07.1922–Th 13.07.1922), Čestný dluh / Ehrenschuld
Sa 29.07.1922 (uváděno Sa 29.07.1922–Tu 01.08.1922), Zelený signál
We 02.08.1922 (uváděno We 02.08.1922–Fr 04.08.1922), Smrt v týlu
Sa 05.08.1922 (uváděno Sa 05.08.1922–We 09.08.1922), Poslední láska Casanova
Th 10.08.1922 (uváděno Th 10.08.1922–Fr 11.08.1922), Kříž u potoka
Sa 12.08.1922 (uváděno Sa 12.08.1922–Th 17.08.1922), Bully
Fr 18.08.1922 (uváděno Fr 18.08.1922–Fr 18.08.1922), Odplata
Sa 19.08.1922 (uváděno Sa 19.08.1922–Tu 22.08.1922), Z černé knihy policejního komisaře; Černá kniha policejního komisaře
We 23.08.1922 (uváděno We 23.08.1922–Fr 25.08.1922), Plameny Sahary / Flammen der Sahara, Die
Sa 26.08.1922 (uváděno Sa 26.08.1922–Tu 29.08.1922), Smějící se smrt / lachende Tod, Der
We 30.08.1922 (uváděno We 30.08.1922–Fr 01.09.1922), Gentleman prérie
Sa 02.09.1922 (uváděno Sa 02.09.1922–Tu 05.09.1922), Pán pouště
We 06.09.1922 (uváděno We 06.09.1922–Fr 08.09.1922), Únos dolarové princezny
Su 10.09.1922 (uváděno Su 10.09.1922–Tu 12.09.1922), Robinson Crusoe I.
We 13.09.1922 (uváděno We 13.09.1922–Fr 15.09.1922), Robinson Crusoe II.
Sa 16.09.1922 (uváděno Sa 16.09.1922–Tu 19.09.1922), Ženy, které se obětují; Ženy, jež se obětují
We 20.09.1922 (uváděno We 20.09.1922–Fr 22.09.1922), Cesta k zatracení
Sa 23.09.1922 (uváděno Sa 23.09.1922–Tu 26.09.1922), Spirála smrti v cirku Brocona
We 27.09.1922 (uváděno We 27.09.1922–Fr 29.09.1922), Román matky
Sa 30.09.1922 (uváděno Sa 30.09.1922–Tu 03.10.1922), Letec smrti
We 04.10.1922 (uváděno We 04.10.1922–Fr 06.10.1922), Ohnivý jezdec
Fr 06.10.1922; Sa 07.10.1922 (uváděno Fr 06.10.1922; Sa 07.10.1922–Mo 09.10.1922; Fr 13.10.1922), Zpověď kleslé
Sa 14.10.1922 (uváděno Sa 14.10.1922–Tu 17.10.1922), Vražednice; Vražednice?
We 18.10.1922 (uváděno We 18.10.1922–Fr 20.10.1922), Theodor Herzl
Sa 21.10.1922 (uváděno Sa 21.10.1922–Tu 24.10.1922), Brigg Santa Maria
We 25.10.1922 (uváděno We 25.10.1922–Fr 27.10.1922), Opojení manéže
Sa 28.10.1922 (uváděno Sa 28.10.1922–Tu 31.10.1922), Babinský
We 01.11.1922 (uváděno We 01.11.1922–Fr 03.11.1922), Blesková centrála; Blesková ústředna
Fr 03.11.1922; Sa 04.11.1922 (uváděno Fr 03.11.1922; Sa 04.11.1922–Tu 14.11.1922), Dobrodružka z Monte Carla
We 15.11.1922 (uváděno We 15.11.1922–Fr 17.11.1922), Vozataj smrti
Sa 18.11.1922 (uváděno Sa 18.11.1922–Tu 21.11.1922), Lady Hamiltonová I.; Lady Hamilton I. / Lady Hamilton
We 22.11.1922 (uváděno We 22.11.1922–Fr 24.11.1922), Lady Hamiltonová II. / Lady Hamilton II.
Sa 25.11.1922 (uváděno Sa 25.11.1922–Tu 28.11.1922), Fairbanks banditou
We 29.11.1922 (uváděno We 29.11.1922–Fr 01.12.1922), Slovo muže
Sa 02.12.1922 (uváděno Sa 02.12.1922–Fr 08.12.1922; Sa 09.12.1922), Bezbožníci
Su 10.12.1922 (uváděno Sa 09.12.1922; Su 10.12.1922–Fr 15.12.1922), Tanec na sopce
Sa 16.12.1922 (uváděno Sa 16.12.1922–Tu 19.12.1922), Cesta neřesti
We 20.12.1922 (uváděno We 20.12.1922–Th 21.12.1922), Celý život je jediným utrpením
Th 28.12.1922 (uváděno ?−Th 28.12.1922), Dcera Napoleonova
Fr 29.12.1922 (uváděno Fr 29.12.1922–Fr 29.12.1922), Dobrodruh
Sa 30.12.1922 (uváděno Sa 30.12.1922–Su 31.12.1922), Lupič v brusírně diamantů
Fr 05.01.1923 (uváděno Fr 05.01.1923–Th 11.01.1923), Trestanci na Špilberku (Revírník Anton.); Trestanci na Špilberku; Revírník Anton. (Trestanci na Špilberku.)
Fr 09.03.1923 (uváděno Fr 09.03.1923–Tu 13.03.1923), Orania; Urania – Vládkyně džunglí
We 14.03.1923 (uváděno We 14.03.1923–Fr 16.03.1923), Orania; Urania – Vládkyně džunglí II
Sa 17.03.1923 (uváděno Sa 17.03.1923–March 1923), Orania; Urania – Vládkyně džunglí III
We 26.09.1923 (uváděno Fr 28.09.1923–Th 04.10.1923), Jak poučím své dítě?
Fr 02.11.1923 (uváděno Th 01.11.1923–Mo 05.11.1923), Orania; Urania – Vidok, lev Paříže
Tu 06.11.1923 (uváděno Tu 06.11.1923–Fr 09.11.1923), Orania; Urania – Vidok II
Sa 10.11.1923 (uváděno Sa 10.11.1923–Mo 12.11.1923), Orania; Urania – Vidok III
 
Special note
Za příčinou oprav se nehraje. (viz foto)
[Informace uvedena v inzerci Moravských novin ve dnech 12. - 15. 9. 1921.]
Od 14. do 28. července 1922 v programu Moravských novin uváděno "Za příčinou opravy uzavřeno".
 
Image material

 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno