Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Atlantic
Atlantik
 
Title (DE)
Atlantic
 
Number Description (CZ)
B. Kortner, W. Forst
Příkladem úžasné sugestivnosti a mrazivé skutečnosti, jaké lze dosáhnouti spojením visuelního a zvukového filmu, je "Atlantic", zachycující v celé hrůze tragický osud největšího zámořského parníku světa. V tomto anglickém velkofilmu produkce British International Pictures Londýn za režie E. A. Duponta je vytvořená dokonalá jednota zrakové představy, zvukových dojmů a krásného mluveného slova. Se vzácným smyslem pro velkorysost koncepce filmu, od prvních zmrazujících zpráv o možnosti setkání se s ledovci až k strašnému katastrofálnímu vyvrcholení zániku námořního kolosu, který ve svých loktech svírá tisíc obětí smířených se smrtí, udržuje režie promyšleně tuto gradační linii a přenáší děj hned na palubu lodi, do kotelen, do salonů v podpalubí, nebo na velitelský můstek. Zatím co v kotelně odehrává se zoufalý a marný zápas o zacelení prorvaného boku lodi ledovcem, co lodí přidává se zmrazující rozkaz kapitánův "Maschienen, stop", který vidí celý hrozný dosah této příhody, udržuje v podpalubí hudba jazzu dobrou náladu a naději až do konce. Mohutným dojmem působí zastavování se strojů, spouštění záchranných člunů, šílené zvuky sirén o pomoc. Zrakový dojem je mocně zesilován zvukovým podbarvením. Mluvené slovo v řeči německé je velmi zřetelné a z hereckých představitelů je nejskvělejší Fritz Kortner, jehož herecká kreace spisovatele Thomase je sama pro sebe příkladem vysokého reprodukčního umění hereckého.
Největší anglický zvukový film v řeči německé
130326
119122
Ode dneška největší zvuk. a mluv. film v něm. versi s čekými titulky.
Drama podle stejnojmenné hry Arnošta Raimonda.
V hlav. ul. B. Kortner, Eliška Wagnerová, F. Lederer, Willi. Forst.
 
Number Description (DE)
119120
 
Genre
zvukový film
 
Programme — Programme (numbers)
Th 20.03.1930; Tu 18.03.1930; Tu 01.04.1930; Sa 05.04.1930; Tu 08.04.1930; We 09.04.1930; Th 10.04.1930; Tu 18.03.1930 (uváděno Tu 18.03.1930–Th 10.04.1930; We 09.04.1930; Th 10.04.1930), Kapitol; Elite Kino
Sa 08.11.1930; Fr 07.11.1930 (uváděno Fr 07.11.1930–Th 13.11.1930), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Sa 08.11.1930; Fr 07.11.1930 (uváděno Fr 07.11.1930–Th 13.11.1930), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tu 12.05.1936 (uváděno Tu 12.05.1936–May 1936), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Sa 21.02.1931 (uváděno Sa 21.02.1931–Tu 24.02.1931), Lucerna; Lucerna - Sebrowitz; Lucerna, Žabovřesky
Th 08.09.1932 (uváděno Th 08.09.1932–Fr 09.09.1932), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
 
Film
Atlantic, 1929
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno