Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Generální linie
 
Original Title
Generallinie/ Generallinie, Die
 
Country
Sovětský svaz
 
Number
Generální linie, Generallinie/ Generallinie, Die
Einstein je mistrem ve volbě a výběru účinných protikladů. Úmyslně předvádí v celé syrovosti naturalismu primitivní život Rusa, zhrouceného hospodářsky válkou, bezútěšný a bezúspěšný zápas s půdou, lenost a apatii k životu, aby na druhé straně mohl v duhových barvách vyklenouti radost z práce, zásadní přeměnu života, blahobyt, veliké zvýšení životní kultury na Marfiném kolchoze, kde společná práce, plánovitost a hlavně stroje vytvořily opravdový zázrak. Film má nezakrytou tendenci propagace družstevního hospodářství (kolchoz). Snad právě tato až příliš průhledná služebnost filmu a přílišné přenaturalisování některých scén bude mnohým vaditi. Ale přesto je to film, který po technické stránce má velkou dokonalost, je nabitý životním dynamismem a co nejvíce dodává mu ceny, je veliká invenční bohatost ve výběru filmových scén a využití všech prostředků filmové komory. Einstein dovede vykouzliti hotové fotogenické zázraky s odstředivkou, traktorem, v továrně na výrobu automobilů, a j., dovede se vybrat skvělé typy přímo ze života. Je to všechno syrová skutečnost, nezkrášlená, ale strhující ve své nezkrotné síle a přesvědčivosti. Eisenstein; Großfilm aus jüngster Zeit. Sinfonie der menschlichen Arbeit. Ein Wunder der Kinematographie.
 
Year
1929
 
Producer
Sovkino
 
Directed by
Sergej M. Ejzenštejn
Grigorij Alexandrov
 
Cast
Marfa Lapkina
 
IMDB
www.imdb.com/title/tt0020451/
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno