Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Ariane
Ariana
Arianne
 
Title (DE)
Ariane
 
Number Description (CZ)
Ed. Bergnerová.
První zvukový film oblíbené rozkošné herečky.
Německý dialog s českým překladem.
(El. Bergerová. Zvuk. drama.)
144879
144065
(Elisabeth Bergnerová).
Elisabet Bergerová.
S Alžbětou Bergerovou.
 
Number Description (DE)
141754
132750
 
Genre
drama
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 05.05.1931; Tu 05.05.1931; Tu 05.05.1931; Fr 15.05.1931; Tu 19.05.1931 (uváděno Tu 05.05.1931–Th 21.05.1931), Moderna; Bio Moderna – Ariane; Ariana; Arianne / Ariane
Tu 24.05.1932; Tu 24.05.1932; Tu 24.05.1932 (uváděno Tu 24.05.1932–Th 26.05.1932; Fr 27.05.1932), Excelsior – Ariane; Ariana; Arianne / Ariane
Tu 06.09.1932; Tu 06.09.1932; Tu 06.09.1932 (uváděno Tu 06.09.1932–Th 08.09.1932), Excelsior – Ariane; Ariana; Arianne / Ariane
 
Film
Ariane, 1930
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno