Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Mořská panna
 
Title (DE)
Seejungfrau, Die
 
Number Description (CZ)
J. Štěpničková, E. Veverka, J. Kohout
Štěpničková, Kohout, Šlemrová, Veverka
Štěpničková, Salzer, Veverka, Řepa, J. Kohout
Štěpničková, Kohout.
 
Number Description (DE)
120807
 
Genre
Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 26.01.1940; Fr 26.01.1940 (uváděno Fr 26.01.1940–Th 01.02.1940), Scala; Moskva; Bio Dopz – Foxův zvukový týdeník / Fox tönende Wochenschau.
Tu 01.07.1941 (uváděno Tu 01.07.1941–We 02.07.1941), Atlantik; Vlast
Tu 05.08.1941 (uváděno Tu 05.08.1941–Th 07.08.1941), Orania; Urania
Tu 31.03.1942 (uváděno March 1942–Th 02.04.1942), Union; Cinema elektrique; Oko
Tu 07.07.1942 (uváděno Tu 07.07.1942–Th 09.07.1942), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Th 08.10.1942 (uváděno Th 08.10.1942–Th 08.10.1942), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
 
Film
Mořská panna, 1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno