Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Stradivari
Stradivary
 
Number Description (CZ)
G. Fröhlich, S. Schitzová, režie G. Bolváry
G. Fröhlich
G. Fröhlich, S. Smitzová. Režie Geza Bolvary
G. Fröhlich, S. Schmitzová.
 
Number Description (DE)
134990
 
Programme — Programme (numbers)
Su 22.09.1935 (uváděno Tu 22.10.1935–Th 31.10.1935), Scala; Moskva; Bio Dopz
We 25.12.1935 (uváděno We 25.12.1935–Su 29.12.1935), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Sa 26.10.1935 (uváděno Sa 26.10.1935–Th 31.10.1935), Scala; Moskva; Bio Dopz
Fr 01.05.1936; Sa 02.05.1936 (uváděno Fr 01.05.1936–Mo 04.05.1936), Excelsior – Wochenschau
Tu 14.07.1936 (uváděno Tu 14.07.1936–Th 16.07.1936), Kino Dornych; Edison; Viktoria
 
Film
Stradivari, 1935
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno