Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Antonín Poslední
Antonín poslední
 
Title (DE)
Anton der Letzte
 
Number Description (CZ)
H. Moser, H. Salfner, O. W. Fischer
Hans Moser, Charlotte Ander
H. Moser
 
Number Description (DE)
109330
 
Genre
Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 07.05.1940 (uváděno Fr 07.06.1940–Th 13.06.1940), Excelsior
Tu 08.07.1941 (uváděno Tu 08.07.1941–Th 10.07.1941), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Tu 23.09.1941 (uváděno Tu 23.09.1941–Fr 26.09.1941), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
Fr 16.10.1942 (uváděno Fr 16.10.1942–Mo 19.10.1942), Avia; Slovan; Kino Avia
Sa 22.02.1941 (uváděno Sa 22.02.1941–Mo 24.02.1941), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
 
Film
Antonín Poslední, 1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno