Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Tak se mi líbíš
 
Title (DE)
So gefällst du mir
 
Number Description (CZ)
G. Huber, W. A. Retty
G. Huber, W. A. Retty, J. Tilden, O. Sima
W. A. Retty, G. Huberová.
Gusti Huber, Wolf Albach-Retty
 
Number Description (DE)
144159
 
Genre
veselohra
rozkošná veselohra
rozpustilá veselohra
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 22.07.1941 (uváděno Tu 22.07.1941–Th 24.07.1941), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Fr 27.02.1942 (uváděno Fr 27.02.1942–Su 01.03.1942; Mo 02.03.1942), Union; Cinema elektrique; Oko
Fr 12.09.1941 (uváděno Fr 12.09.1941–Su 14.09.1941; Mo 15.09.1941), Excelsior
Tu 12.05.1942 (uváděno Tu 12.05.1942–Th 14.05.1942), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Fr 25.08.1944; Su 27.08.1944; Fr 25.08.1944 (uváděno Fr 25.08.1944–Th 31.08.1944), Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
Tu 16.12.1941 (uváděno Tu 16.12.1941–We 17.12.1941; Th 18.12.1941), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Mo 28.08.1944, Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
 
Film
Tak se mi líbíš, 1940; 1941
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno