Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Záhadný pan Pitt
 
Title (DE)
Unmögliche Herr Pitt, Der
 
Number Description (CZ)
Harry Piel.
Harry Piell.
Dobrodruž. film.
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 12.08.1941; We 13.08.1941 (uváděno Tu 12.08.1941; We 13.08.1941–Th 14.08.1941), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Deutsche Wochenschau
Tu 20.01.1942 (uváděno Mo 19.01.1942; Tu 20.01.1942–We 21.01.1942), Atlantik; Vlast
Sa 21.03.1942 (uváděno Sa 21.03.1942–Mo 23.03.1942), Bio Sibiř (2); Bio Zora; Sibiř; Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia
Tu 30.06.1942 (uváděno Tu 30.06.1942–Th 02.07.1942), Stadion; Dukla
Tu 27.10.1942; Tu 27.10.1942 (uváděno Tu 27.10.1942–Th 29.10.1942), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Tu 15.12.1942; Tu 15.12.1942 (uváděno Tu 15.12.1942–Th 17.12.1942; Fr 18.12.1942; Sa 19.12.1942; Su 20.12.1942), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tu 21.03.1939 (uváděno Tu 21.03.1939–Mo 27.03.1939), Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
Fr 14.04.1939 (uváděno Fr 14.04.1939–Mo 17.04.1939), Kino Dornych; Edison; Viktoria
 
Film
Záhadný pan Pitt, 1938
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno