Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
jímavý příběh
 
Number
Haničko, co s tebou bude; Haničko, co s tebou bude?, Nový český film. Jímavý příběh z pražského prostředí. V hl. ú. Suzanna Marville, A. Nedošínská, R. Hykman a j.
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno