Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Její tajemník
 
Title (DE)
Ihr Privatsekretär
 
Number Description (CZ)
G. Fröhlich, P. Henckels, M. Andergast
G. Fröhlich, M. Andergast a T. Lingen v hlavních úlohách
Fröhlich, Lingen
P. Henckels, F. Benckhoff, G. Fröhlich
126792
123269
G. Fröhlich, M. Andergast, T. Lingen v rozpustilé veselohře.
 
Number Description (DE)
Gustav Fröhlich - Zita Benkhoff - Maria Andergast - Theo Lingen: Ihr Privatsekretär. Komödie.
Theo Lingen.
Gustav Fröhlich, Theo Lingen, Maria Andergast, R. Carl im gelung. Lustspiel
Andergast, Fröhlich.
 
Genre
skvělá veselohra
Komödie
Lustspiel
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 29.08.1941 (uváděno Fr 29.08.1941–Su 31.08.1941), Besed. dům
Fr 29.08.1941 (uváděno Fr 29.08.1941–Tu 02.09.1941), Orania; Urania
Tu 02.09.1941 (uváděno Tu 02.09.1941–Tu 02.09.1941), Bio Sibiř (2); Bio Zora; Sibiř; Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia
Fr 03.07.1942 (uváděno Sa 04.07.1942–Mo 06.07.1942), Bio Sibiř (2); Bio Zora; Sibiř; Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia
Tu 09.05.1944; Tu 09.05.1944 (uváděno Tu 09.05.1944–Th 11.05.1944), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tu 20.06.1944 (uváděno ?−Th 22.06.1944), Avia
Sa 18.10.1941 (uváděno Sa 18.10.1941–Su 19.10.1941; Mo 20.10.1941), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino
Fr 22.11.1940; Sa 23.11.1940 (uváděno Fr 22.11.1940; Sa 23.11.1940–Tu 28.11.1939), Kapitol; Elite Kino
Sa 09.10.1943; Mo 11.10.1943 (uváděno Sa 09.10.1943–Mo 11.10.1943), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino – bunte Reigen, Der
Tu 28.12.1943 (uváděno Tu 28.12.1943–Th 30.12.1943), Excelsior
Tu 18.07.1944 (uváděno Tu 18.07.1944–Th 20.07.1944), Stadion
 
Film
Její tajemník, 1939; 1940
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno