Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Žaluji
 
Title (DE)
Ich klage an
 
Number Description (CZ)
H. Hatheyer, P. Hartmann, M. Wiemann
Paul Hartmann, Heidemarie Hatheyer, Mathias Wieman, Christian Kayssier
Paul Hartmann, Heidemarie Hatheyenová.
Napínavý něm. film
 
Number Description (DE)
127038
Paul Hartmann in
mit Heldemarie Hatheyer
Matthias Wiemann, Christian Kayssler
Paul Hartmann und Heldemarie Hatheyer spielen die Hauptrollen in dem von Wolfgang Liebenelner in Szene gesetzten Tobis-Film "Ich klage an!".
Mit Paul Hartmann, Heidemarie Hatheyer, M. Wiemann.
H. Hatheyer, P. Hartmann.
Ein gewaltiger Großfilm!
Paul Hartmann, Heidemarie Hatheyer.
Paul Hartmann, Heidemarie Hatheyer.
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 23.01.1942 (uváděno Fr 23.01.1942–Th 29.01.1942), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Fr 13.03.1942 (uváděno Fr 13.03.1942–Th 19.03.1942), Stadion; Dukla
Fr 17.10.1941 (uváděno Fr 17.10.1941–We 29.10.1941), Scala; Moskva; Bio Dopz
Sa 29.08.1942 (uváděno Sa 29.08.1942–Tu 01.09.1942), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
Th 04.05.1944 (uváděno Th 04.05.1944–Fr 05.05.1944), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Fr 23.10.1942 (uváděno Fr 23.10.1942–Su 25.10.1942; Mo 26.10.1942), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
We 24.12.1941; Th 25.12.1941 (uváděno We 24.12.1941; Th 25.12.1941–Tu 30.12.1941), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Sa 22.05.1943 (uváděno Sa 22.05.1943–Mo 24.05.1943), Atlantik; Vlast
Tu 29.06.1943 (uváděno Tu 29.06.1943–Fr 02.07.1943; Th 01.07.1943), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Fr 25.06.1943 (uváděno Fr 25.06.1943–Mo 28.06.1943), Avia; Slovan; Kino Avia
Fr 27.02.1942 (uváděno Fr 27.02.1942–Mo 02.03.1942), Excelsior
Su 29.11.1942 (uváděno Su 29.11.1942−?), Starobrněnské kino; Loyal; Starobrněnské kino; Grand; Meteor; Meteor (Staré Brno); Svoboda
Tu 23.11.1943 (uváděno Tu 23.11.1943–We 24.11.1943), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
We 24.11.1943 (uváděno We 24.11.1943–We 24.11.1943), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
 
Film
Žaluji, 1941
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno