Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Černý pasažér
 
Title (DE)
Abenteuerliche Seefahrt (Der Schwarze Passagier)
 
Number Description (CZ)
C. Pilotto, G. Polieri, Primo Carnera.
Primo de Carnera, Drina Toula v dobrodružném velkofilmu
Dobrodružná hra, plná vzruchu a napětí. Primo Carnera.
Sens. dobrodruž. film.
 
Number Description (DE)
Ein sensationeller, spannender Abenteuerfilm. Primo de Carnera.
 
Genre
dobrodružný film
Sensation-Abenteuerfilm
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 06.02.1942 (uváděno Fr 06.02.1942–Th 12.02.1942), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Tu 04.07.1944; Tu 04.07.1944 (uváděno Tu 04.07.1944–We 05.07.1944), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Tu 25.11.1941 (uváděno Tu 25.11.1941–Th 27.11.1941), Avia; Slovan; Kino Avia
Su 20.12.1942 (uváděno Su 20.12.1942–We 23.12.1942), Atlantik; Vlast
Th 28.09.1944 (uváděno Th 28.09.1944−?), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
 
Film
Černý pasažér, 1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno